Page 1 of 1

ubuntu iPad

Posted: 21 September 2010, 19:18
by klein
http://wetab.mobi/en , den skall enligt uppgift på mobil.se säljas i Tyska media mark butiker. Den bör även vara intressant köra in ubuntu på , då den har vanlig Atom propp i sej.

Vad tro NI?