Ny lista för fri programvara och solidaritetsaktivism

Kommer nya kärna? Intressant artikel att läsa om Linux eller Öppen källkod? Nyheter kring detta.
Post Reply
dnkonzept
Posts: 23
Joined: 9 November 2003, 18:35
Location: Stockholm

Ny lista för fri programvara och solidaritetsaktivism

Post by dnkonzept » 29 August 2008, 23:05

Nu finns e-postlistan Serengeti för alla som är intresserade av solidaritetsarbete, demokratifrågor, aktivism och fri programvara.

Du hittar Serengetis hemsida på https://lists.sac.se/cgi-bin/mailman/listinfo/serengeti

-------

"Serengeti är en e-postlista för oss som sympatiserar med
solidaritetsrörelsen och vill lära oss mer om, och diskutera, fri
programvara. Vårt mål är att fler ska upptäcka fria programvara och
sätta den i ett ideologiskt sammanhang. Vi hoppas att fler ska förstå
värdet av att använda fria program och operativsystem och att det ska
bli vanligare bland organisationer och aktivister inom de solidariska
rörelserna.

Listan finns för att vi ska kunna:

• hjälpa varandra med tekniska problem som rör installation och
användning av fri programvara. Det kan gälla hela operativsystem som
GNU/Linux, eller enskilda fria program installerade i GNU/Linux eller
Mac och Windows.

• diskutera ideologiska, organisatoriska och politiska aspekter som rör fri programvara.

• tipsa varandra om intressanta texter, föredrag, konferenser, kurser och projekt som rör fri programvara.

• organisera oss för att sprida fri programvara på olika sätt.

• berätta om goda och mindre goda erfarenheter av fri programvara. Dela gärna med er av era projekt!"

User avatar
li
Posts: 1124
Joined: 17 April 2003, 13:38
Location: Stockholm

Re: Ny lista för fri programvara och solidaritetsaktivism

Post by li » 30 August 2008, 15:22

Säker anslutning misslyckade

lists.sac.se använder ett ogiltigt säkerhetscertifikat.

Certifikatet är inte betrott eftersom utfärdarcertifikatet är okänt.

(Felkod: sec_error_unknown_issuer)

* Detta kan bero på ett problem med serverns konfiguration, eller så kanske
någon annan felaktigt utger sig för att vara servern.

* Om du tidigare utan problem har anslutit till den här servern kanske felet
är tillfälligt och du kan försöka igen senare.
gentoo 3.0
arch 3.0
freeBSD 8.2
qemu/minix3
win/xp

Mulan
Posts: 1
Joined: 24 September 2008, 07:32

Re: Ny lista för fri programvara och solidaritetsaktivism

Post by Mulan » 24 September 2008, 07:36

Problemet är att många browsers inte erkänner detta certifikat, men det är ett bra och viktigt certifikat. Läs mer om det här:
http://en.wikipedia.org/wiki/CAcert.org

En installations guide:
http://wiki.cacert.org/wiki/BrowserClients

Post Reply