domain- och aol-port stängda?

Diskussion kring säkerhet och nätverk.
Post Reply
User avatar
st3f
Posts: 187
Joined: 19 November 2003, 00:19
Location: Norrköping/Stockholm

domain- och aol-port stängda?

Post by st3f » 5 March 2005, 20:20

Körde en portscan mot min dator och fick upp detta (utan brandvägg). Hur kommer sig att just dessa är stängda? Är det för att jag har en dns-server uppe men avstängd? Jag hittar ingen process som skulle kunna tänkas vara ansvarig. (Inget med netstat heller...)

Code: Select all

$ nmap -P0 130.236.xxx.xxx
Starting nmap 3.30 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2005-03-05 16:02 CET
Interesting ports on xxx.xxx.student.liu.se (130.236.xxx.xxx):
(The 1642 ports scanned but not shown below are in state: filtered)
Port    State    Service
53/tcp   closed   domain
5190/tcp  closed   aol

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 175.824 seconds
Dessa två portar dyker upp som filtered när jag har brandväggen uppe så det är inget fara egentligen, jag är bara nyfiken varför dns står som closed.
Slackware 10.1 (2.4.29)
Enlightenment 0.16.7
http://www.skrivihop.nu/ snälla!

Post Reply