Page 1 of 1

Hjälp med att ställa in interfaces.

Posted: 5 November 2007, 16:21
by Ekensten
Vi håller på att ställa in en Debianserver på skolan och vi har fastnat i nåt vi tycker är obegripligt.

Vi har fått följande uppgifter från skolans datoransvarige:
"
Port i switch öppnad för DMZ, duplex auto speed auto.
Ip adress 10.232.119.155/24 gw 10.232.119.1

IP på internet x.x.x.x
"

Våran /etc/network/interfaces konfig ser ut som följande:

Code: Select all

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.232.119.155
netmask 255.0.0.0
network 10.232.119.255
broadcast 10.232.119.255
gateway 10.232.119.1
Har vi missat nåt? Vi kan pinga gateway:n osv men vi kan inte pinga typ google eller nåt.

Posted: 5 November 2007, 16:36
by mikma
Du har angivit fel netmask. Sedan behöver du inte ange network, och broatcast-adress de beräknas utifrån din ip-adress och netmask.

Code: Select all

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.232.119.155
netmask 255.255.255.0
gateway 10.232.119.1
Att internet inte är nåbar kan bero på att du inte konfigurerat DNS-server. Skriv in den (gärna två) i /etc/resolv.conf.

Code: Select all

nameserver 10.232.119.X
nameserver 10.232.119.Y

Posted: 5 November 2007, 17:48
by Ekensten
Testat. Vi testade det på en windowsburk efteråt nu, och prata med en nätverksansvarig, det var inte konfigureringen som var fel utan dom som dela ut internet som hade gjort fel. Återkommer om fler problem poppar upp.