Proftp och olika användare till olika mappar

Diskussion kring säkerhet och nätverk.
Post Reply
User avatar
peman
Posts: 597
Joined: 13 April 2002, 02:00
Location: Uddevalla
Contact:

Proftp och olika användare till olika mappar

Post by peman » 13 March 2010, 18:26

Hej,
Vad är fel med min FTP?
Jag lägger till användare på följande sätt:
useradd userftp -p xxxxx -d /var/www/www.balltorp.nu -s /bin/false
Är det inte så man kan göra? Eller är det något fel i .conf filen?

Code: Select all

# To really apply changes reload proftpd after modifications.
AllowOverwrite on
AuthAliasOnly on

# Choose here the user alias you want !!!!
UserAlias nisse userftp
UserAlias gustav userftp2

ServerName           "FTP server"
ServerType           standalone
DeferWelcome          on

MultilineRFC2228 on
DefaultServer          on
ShowSymlinks          off

TimeoutNoTransfer 1800
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 2200

DisplayFirstChdir        .message
ListOptions           "-l"

RequireValidShell        off

TimeoutLogin 60

RootLogin            off

# It's better for debug to create log files ;-)
ExtendedLog           /var/log/ftp.log
TransferLog           /var/log/xferlog
SystemLog            /var/log/syslog.log

#DenyFilter           \*.*/

# I don't choose to use /etc/ftpusers file (set inside the users you want to ban, not useful for me)
UseFtpUsers off

# Allow to restart a download
AllowStoreRestart        on

# Port 21 is the standard FTP port, so you may prefer to use another port for security reasons (choose here the port you want)
Port              21

# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances 8

# Set the user and group that the server normally runs at.
User         nobody
Group         nogroup

# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
Umask              022   022

PersistentPasswd        off

MaxClients 8
MaxClientsPerHost 8
MaxClientsPerUser 8
MaxHostsPerUser 8

# Display a message after a successful login
AccessGrantMsg "welcome !!!"
# This message is displayed for each access good or not
ServerIdent         on    "you're at home"

# Set /home/FTP-shared directory as home directory
DefaultRoot /var/www/

# Lock all the users in home directory, ***** really important *****
DefaultRoot ~

MaxLoginAttempts  5

#VALID LOGINS
<Limit LOGIN>
AllowUser userftp
AllowUser userftp2
DenyALL
</Limit>


<Directory> /var/www/www.balltorp.nu/htdocs/>
Umask 022 022
AllowOverwrite on

   <Limit ALL>
       Order Allow,Deny
       AllowUser userftp
       Deny ALL
   </Limit>

   <Limit READ RMD DELE>
   DenyAll
   </Limit>

   <Limit STOR CWD MKD>
   AllowAll
   </Limit>
</Directory>

<Directory> /var/www/blogg.balltorp.nu/htdocs/>
Umask 022 022
AllowOverwrite on

   <Limit ALL>
       Order Allow,Deny
       AllowUser userftp2
       Deny ALL
   </Limit>

   <Limit READ RMD DELE>
   DenyAll
   </Limit>

   <Limit STOR CWD MKD>
   AllowAll
   </Limit>
</Directory>
Tacksam för hjälp!
/mp

User avatar
peman
Posts: 597
Joined: 13 April 2002, 02:00
Location: Uddevalla
Contact:

Re: Proftp och olika användare till olika mappar

Post by peman » 15 March 2010, 21:44

Ingen som vet?
/mp

User avatar
kjell-e
Posts: 2817
Joined: 21 December 2002, 16:27
Location: Linköping
Contact:

Re: Proftp och olika användare till olika mappar

Post by kjell-e » 16 March 2010, 11:32

Det var inte många ledtrådar du gav i den här tråden.
Vilken ftp-server använder du?
Vad förväntar du dig ska hända?
Vad är det som händer?

Uppenbarligen är det som händer inte vad du förväntar dig ska hända.

Edit: såg i rubriken att det visst är proftp som du använder. Möjligtvis kan det vara bra att veta vilken version av proftp du använder.

User avatar
peman
Posts: 597
Joined: 13 April 2002, 02:00
Location: Uddevalla
Contact:

Re: Proftp och olika användare till olika mappar

Post by peman » 16 March 2010, 22:54

Hej
Ja det ser jag nu att det var lite väl lite info.
ProFTPD Version 1.3.0.
Jag vill kunna logga in med två olika användare, en som heter userftp alias nisse och userftp2 alias gustaf.
jag får 530 incorrect login.

Denna ftp servern har fungerat tidigare, allt jag gjorde var att ändra vilka mappar de skall komma åt.

Först hade jag ett par olika användare som kom åt en download, upload och privat mapp, nu vill jag bara ha den till webbservern så att två wordpress bloggar kan komma åt sina webbfiler.

jag tog även bort userftp kontot o la till det på nytt.
i /ets/passwd finns dem med.
/mp

Post Reply