Page 1 of 1

Problem att komma åt en router?

Posted: 2 October 2010, 16:19
by greenboy
Jag har Buffalo WHR-G300N (ip 192.168.11.1) router kopplad till en Zyxel
P-660H-D1 (ip 192.168.1.1) ADSL modem. När jag har datorn kopplad med nätverkskabel till Buffalo, så kommer jag åt Zyxel.
Men har jag tvärtom, nätverkskabel kopplad till Zyxel, så kommer jag inte åt Buffalo.

Hur skall jag åtgärda så att jag kommer åt Buffalo via Zyxel?

Re: Problem att komma åt en router?

Posted: 5 October 2010, 09:46
by klein
Har du prövat med Pathad kabel, dvs tp kabel som bruka ha rött huvud? Skall väl inte behövas på moderna prylar, men man vet aldrig

Re: Problem att komma åt en router?

Posted: 5 October 2010, 20:20
by fagerjan
Du skall inte använda Buffalos WAN-port utan koppla den till Zyxel via en LAN-port. I Buffalo skall du avaktivera DHCP. Man skall inte ha två NT-routrar i serie. Alternativt avaktiverar du routning, NAT och DHCP i Zyxel genom att sätta den i bryggat läge. Då skall Buffalon få sitt WAN-IP-nummer av din ISP (publikt nummer, inte typ 192.168.x.y).