Server side printing

Diskussion kring säkerhet och nätverk.
Post Reply
Digitum
Posts: 1
Joined: 31 August 2011, 12:07

Server side printing

Post by Digitum » 31 August 2011, 14:48

Hej.

Jag hoppas att jag lagt mitt inlägg under rätt kategori.

Jag bygger ett system för internt bruk på ett företag. Till detta skall ett antal skrivare kopplas av varierande slag. Det är kvittoskrivare (som skall ha vanlig plain-text), etikettskrivare (plain text eller PDF preprocessing), ID-kortskrivare (PDF) och ett antal vanliga skrivare.

Företaget kör Windows 2008 R2-system. Processen för PDF-delarna är att ett script skapar en PDF-sida av det som skall skrivas ut, sparar det på en temporär plats på servern, anropar ett script som skriver ut PDFen på en skrivare. Problemet är bara att Windows 2008 R2-servern inte tillåter att script som anropas från en webbläsare får tillgång till att skriva ut på en skrivare.

Jag har inte funnit någon lösning på detta så nu undrar jag om jag kan låta en linuxmaskin göra detta? Mina script skapar ett PDF-dokument och skickar det sedan som en POST-request till linuxdatorns webbserver, som sedan temporärt lagrar dokumentet och startar ett utskriftsjobb på den skrivare som anges i POST-requesten.

jeja2000
Posts: 1
Joined: 3 February 2013, 00:35

Re: Server side printing

Post by jeja2000 » 3 February 2013, 00:41

Lite sent svar kanske,

Men det finns ju många metoder för att få filerna till datorn. Dropbox är ett. Du kan skapa olika kataloger för de olika skrivarna, sedan fixar du via websidan att du laddar upp filen på dropbox, datorn synkar automatiskt filerna där.

Då kan du ha ett skript som kollar om det finns filer i katalogen och i såfall skriva ut dem med linux lpr kommando.

Du kan med lpr lägga till ett kommando som tar bort filen när den skrivits ut.

Annars kan man ju via webbsidan ftpa dem till serverns som ska sköta utskrifterna.

Post Reply