Vad menas med ICMP-trafik?

Diskussion kring säkerhet och nätverk.
Post Reply
greenboy
Posts: 118
Joined: 10 March 2003, 13:59

Vad menas med ICMP-trafik?

Post by greenboy » 21 March 2003, 09:43

Kan nån beskriva vad ICMP-trafik betyder?
Och vad betyder dessa olika typer av ICMP?
icmp-type 0
icmp-type 8
icmp-type 3
icmp-type 11

trekkie78

Post by trekkie78 » 21 March 2003, 10:00

Om någon känner för att beskriva utförligt vad det innebär, varsågod. Jag hänvisar istället till ett par länkar:

http://www.ietf.org/rfc/rfc0792.txt
http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters

//trekkie

maer61
Posts: 3
Joined: 21 March 2003, 11:37

Post by maer61 » 21 March 2003, 11:46

Ett kort besvarande:

ICMP är ett protokoll i IP:s protokollstack som har till huvudsyfte att skicka kontoll- och felmeddelanden.

ICMP av typ 0 är ett så kallat "echo-reply" (svar på ping förfrågan)

ICMP av typ 8 är ett så kallat "echo" (ping förfrågan)

ICMP av typ 3 är en "destination-unreachable" och finns i flera olika varianter eller underkoder som specificerar vad som inte kan nås (exempelvis network-, host-, protocol- eller port unreachable med flera).

ICMP av typ 11 är "Time-exceeded for datagram" och används när TTL-värdet för ett paket har gått ut. Dvs när för många routrar har passerat och paketet därmed inte kunde levereras inom rimlig tid.

Hoppas det hjälper!

Post Reply