Vista begränsar till 32 mb

Fritt forum, här är det högt i taket.
Post Reply
mikaelho
Posts: 378
Joined: 10 July 2003, 01:26

Vista begränsar till 32 mb

Post by mikaelho » 31 March 2007, 14:20

"Det har nyligen upptäckts att Microsoft Windows VISTA begränsar RAM användningen för program kompilerade med den vanligaste öppna kompilatorn GCC till 32 Megabyte RAM, i Windows VISTA."

Mer finns att läsa här:
http://www.linuxportalen.se/node/5817
Linux är dagens och framtidens Amiga!

mikma
Posts: 3349
Joined: 10 July 2003, 21:19

Post by mikma » 31 March 2007, 15:01

Det gäller bara rena DOS-program kompilerade med GCC, alltså inte Windows-program (konsol eller gui) kompilerade med Mingw och Cygwin som idag är de vanligaste omgivningarna för att kompilera Windows-program med GCC.

Post Reply