Partitionera USB

Fritt forum, här är det högt i taket.
Post Reply
Neigh
Posts: 1
Joined: 20 November 2008, 20:36

Partitionera USB

Post by Neigh » 20 November 2008, 21:49

USB 2.0 flashdisk device

Först gjorde jag så här:
I windows så vill den formatteras när man försöker utforska den, men det står bara "windows kunde inte slutföra formatteringen" när formatterinen är klar.
Under den allmänna fliken på egenskaper står det:
Type: Removable Disk
File System: RAW
Used Space: 0 bytes
Free Space: 0 bytes

Under "tools" och "error-checking" så stängs bara rutan ned, när man försöker starta kontrollen


Efter detta startade jag Linux.

Och kom fram till att
Vanligt USB = /dev/sdd & /dev/sdd1
Detta USB = /dev/sdd

Okej så den är inte partitionerad...
Men det finns 16 gb..
Jag har prövat:

fdisk och cfdisk
Filsystems typer: W95 FAT32, Linux, Linux extended
Jag har testat att göra en 16 gb partition eller två 8 gigs partitioner
Det dyker inte upp några felmeddelanden eftter att jag har "skrivit" partitionen men det finns fortfarande bara ett ensamt /dev/sdd som man inte kommer åt och om jag startar fdisk eller cfdisk igen så visar den inga partitioner på /dev/sdd

Code: Select all

fdisk /dev/sdd
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x4b0a1698.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

The number of cylinders for this disk is set to 16000.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
  (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)



[i]Jag gör en ny partition, ändrar filsystems typ, ser till att den är bootable och sen blir det "write"[/i]


The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x
partitions, please see the fdisk manual page for additional
information.
Syncing disks
Jag har kollat man fdisk, men jag har fått slut på alternativ.

Jag vet inte om dett hjälper särskilt mycket men ändå:

Code: Select all

fsck.vfat /dev/sdd
dosfsck 2.11, 12 Mar 2005, FAT32, LFN
Logical sector size is zero.
Och i cfdisk:

Code: Select all

         
cfdisk (util-linux-ng 2.13.1)
Disk Drive: /dev/sdd
Size: 16777216000 bytes, 16.7 GB
Heads: 64  Sectors per Track: 32  Cylinders: 16000
All hjälp är uppskattad :)

User avatar
li
Posts: 1124
Joined: 17 April 2003, 13:38
Location: Stockholm

Re: Partitionera USB

Post by li » 27 November 2008, 16:54

Om enheten även hade mac-stöd så går den säker att partitionera med "fdisk". Jag tog först en fysisk backup av hela /dev/sdx med hjälp av "dd" (detta ifall jag skulle behöva reklamera varan). Innan jag använde fdisk för partitionering så kollade jag med fdisk exakt hur mycket som användes för fat32-partitionen /sdx1. Endast den delen partitionerade jag. (två linux och en swap).
gentoo 3.0
arch 3.0
freeBSD 8.2
qemu/minix3
win/xp

Post Reply