KDE går ej att starta efter uppgradering från 2.4.22->2.4

Är Ni nybörjare i UNIX/Linux? Detta forum avhandla allmäna UNIX frågor.
Post Reply
User avatar
Olaus
Posts: 155
Joined: 9 July 2002, 13:09

KDE går ej att starta efter uppgradering från 2.4.22->2.4

Post by Olaus » 14 July 2004, 17:53

Tänkte att jag skulle vara smart, och uppgraderade till 2.4.26-kärnan. När jag nu skall försöka starta kde med startx får jag följande felmeddelande:

Code: Select all

QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used
QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used
WARNING: KGenericFactory: instance requested but no instance name passed to the constructor!
QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used
QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used
kbuildsycoca running...
kdecore (KLibLoader): WARNING: library=kded_kmilod: file=/opt/kde/lib/kde3/kded_kmilod.la: /opt/kde/lib/kde3/kded_kmilod.so: undefined symbol: _ZN15KGlobalSettings27splashScreenDesktopGeometryEv
kdecore (KLibLoader): WARNING: library=kded_kinetd: file=/opt/kde/lib/kde3/kded_kinetd.la: /opt/kde/lib/kde3/kded_kinetd.so: undefined symbol: _ZNK5KUser8fullNameEv
Could not dlopen library kcminit.la: /opt/kde/lib/libkdeinit_kcminit.so: undefined symbol: _ZNK5KUser9loginNameEv
kcminit: relocation error: /opt/kde/lib/libkdeinit_kcminit.so: undefined symbol: _ZNK8KService8propertyERK7QStringN8QVariant4TypeE
mcop warning: user defined signal handler found for SIG_PIPE, overriding
Could not dlopen library ksmserver.la: /opt/kde/lib/libkdeinit_ksmserver.so: undefined symbol: _ZNK5KUser9loginNameEv
Could not dlopen library kwin.la: /opt/kde/lib/libkdeinit_kwin.so: undefined symbol: _ZN15KSelectionOwner13handleMessageEP7_XEvent
kwin: relocation error: /opt/kde/lib/libkdeinit_kwin.so: undefined symbol: _ZN15KSelectionOwner13handleMessageEP7_XEvent
Could not dlopen library kwrited.la: /opt/kde/lib/libkdeinit_kwrited.so: undefined symbol: _ZN4KPty4openEv
kwrited: relocation error: /opt/kde/lib/libkdeinit_kwrited.so: undefined symbol: _ZN12KCmdLineArgs4initEiPPcPKcS3_S3_S3_b
Could not dlopen library kdesktop.la: /opt/kde/lib/libkonq.so.4: undefined symbol: _ZN16KBookmarkManager20updateAccessMetadataERK7QStringb
kdesktop: relocation error: /opt/kde/lib/libkonq.so.4: undefined symbol: _ZN15KGlobalSettings15showFilePreviewERK4KURL
DCOP aborting call from 'anonymous-1410' to 'kdesktop'
ERROR: Communication problem with kdesktop, it probably crashed.
Could not dlopen library kicker.la: /opt/kde/lib/libkonq.so.4: undefined symbol: _ZN16KBookmarkManager20updateAccessMetadataERK7QStringb
kicker: relocation error: /opt/kde/lib/libkdeinit_kicker.so: undefined symbol: _ZN10KPopupMenu16contextMenuEventEP17QContextMenuEvent
Could not dlopen library klipper.la: /opt/kde/lib/libkdeinit_klipper.so: undefined symbol: _ZN9KListView8takeItemEP13QListViewItem
klipper: relocation error: /opt/kde/lib/libkdeinit_klipper.so: undefined symbol: _ZN9KListView8takeItemEP13QListViewItem
Några tips på vad som kan få igång det igen?
Slackware 11.0, Kernel 2.6.21.1, KDE 3.5.5

User avatar
Kimmy
Posts: 126
Joined: 10 January 2004, 23:10
Location: Skövde
Contact:

Post by Kimmy » 17 July 2004, 05:52

Du kanske behöver kompilera om t.ex. kernelmodul till grafikkort, typ?..
Too late... My time has come, send shivers down my spine, body's aching all the time.
Goodbye everybody! - I've got to go! ... Gotta leave you all behind and face the truth...

Post Reply