Att använda xhost.

Här skriver vi våran FAQ. Vill du komma med förslag, skriva själv eller rätta stavfel så gör det här. Någorlunda färdiga frågor komer att läggas i forumet FAQ.
Post Reply
User avatar
Jan Pihlgren
Posts: 1447
Joined: 22 April 2002, 02:00
Location: MÄRSTA
Contact:

Att använda xhost.

Post by Jan Pihlgren » 6 January 2006, 07:07

Lite tips om hur man kan arbeta med/exekvera applikationer på en annan dator och få resultatet på den egna bildskärmen.

Inledning
Börja med att öppna ett konsolfönster.
För att skapa möjlighet för datorB att skicka information till datorAs bildskärm (display) måste du första gången köra följande kommando:

[jan@datorA ~] xhost 192.168.0.xxx

Detta kommando behöver bara köras engång för varje dator.

Mer information om xhost finns på man-sidan
man xhost

Uppkoppling
Sedan kopplar man upp sig på en annan dator (i detta exempel 192.168.0.xxx) körs kommandot:

[jan@datorA ~] ssh 192.168.0.xxx
jan@datorA@192.168.0.xxx's password:

Nu är du inne i datorB.
[jan@datorB jan]
Starta en applikation
Nu befinner du dig i datorB och kan utföra de kommandon du önskar och som kan utföras i ett konsolfönster i datorB.
Du kan starta ett grafiskt program i datorB som visas på datorAs bildskärm.
Så här startar du Konqueror - filhanteraren.

[jan@datorB jan] konqueror

Konquerer kommer nu att visas på datorA's bildskärm.
Avsluta
Grafiska program avslutas på vanligt sätt, även OLFIX.
Sedan avslutar man kontakten (sessionen) med datorB.

[jan@datorB bin]exit
Connection to 192.168.0.xxx closed.
[jan@datorA ~]

Och man är tillbaka i datorA.

mikma
Posts: 3349
Joined: 10 July 2003, 21:19

Post by mikma » 6 January 2006, 11:29

Om man vill ha en säkrare lösning än att använda xhost så använder man med fördel den vidarebefordran av X11 som finns inbyggd in ssh.

User avatar
JO
Posts: 12419
Joined: 1 May 2002, 02:00
Contact:

Post by JO » 6 January 2006, 13:09

mikma wrote:Om man vill ha en säkrare lösning än att använda xhost så använder man med fördel den vidarebefordran av X11 som finns inbyggd in ssh.
En beskrivning tack!
Registered User # 259689 http://counter.li.org
First humans moved out of caves;
then they invented writing;
now they invented intuitive GUIs;
all that remains is to return to caves.

mikma
Posts: 3349
Joined: 10 July 2003, 21:19

Post by mikma » 6 January 2006, 13:34

I OpenSSH aktiverar man vidarebefordring av X11 på följande sätt.

På SSH-server:
Lägg till följande i sshd_config som brukar ligga i /etc/ssh:

Code: Select all

X11Forwarding yes
På SSH-klienten:
Lägg till följande i /etc/ssh/ssh_config eller ~/.ssh/ssh_config eller kör ssh med -X flaggan:

Code: Select all

X11Forwarding yes
Man ska aktivera X11Forwarding med försiktighet, eftersom andra användare som har åtkomst till att läsa ~/.Xauthority kan använda sig av den för att få tillgång till X11 displayen.

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 6 January 2006, 21:47

mikma wrote:I OpenSSH aktiverar man vidarebefordring av X11 på följande sätt.

På SSH-server:
Lägg till följande i sshd_config som brukar ligga i /etc/ssh:

Code: Select all

X11Forwarding yes
På SSH-klienten:
Lägg till följande i /etc/ssh/ssh_config eller ~/.ssh/ssh_config eller kör ssh med -X flaggan:

Code: Select all

X11Forwarding yes
Man ska aktivera X11Forwarding med försiktighet, eftersom andra användare som har åtkomst till att läsa ~/.Xauthority kan använda sig av den för att få tillgång till X11 displayen.
Jag tror jag hängde med på det. Men skulle inte någon som kan skriva en guide till hur man:

1. Startar sshd i linux och confar rätt

2.
a, Hur man ansluter från linux.
b, Hur man ansluter från Windows.

3.
a, Hur man tunnlar X linux-linux
b, Hur man installerar en X-Server på Win och hur man sen tunnlar X via ssh med Putty?


Skulle jag vilja ha hjälp med i allafall. Kanske ta med hur man tunnlar VNC också?
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

Post Reply