När jag öppnar ett konqueror-fönster...

Är Ni nybörjare i UNIX/Linux? Detta forum avhandla allmäna UNIX frågor.
Post Reply
jolles
Posts: 350
Joined: 29 February 2004, 11:36

När jag öppnar ett konqueror-fönster...

Post by jolles » 6 January 2007, 00:27

Tjena!

På min laptop har det sedan en tid vart förvånande krävande för maskinen att öppna ett konqueror-fönster, öppnar jag från en konsol, så öser den fullständigt ur sig, tror de e debug-info säkert sisådär 3-4 (minst) A4-sidor (för att försöka uppskatta på ett unigefär) med text, Har kikat lite i kernelen om något debug-info e aktiverat men inget där, någon som kan tänkas veta var/hur ja ställer in detta?

Johan
Våga Vägra Windows
_________________
Öppen sås ftw!

Getrb
Posts: 1150
Joined: 28 October 2002, 17:26
Location: Trollhättan
Contact:

Post by Getrb » 6 January 2007, 13:25

prova med att

Code: Select all

kfmclient openProfile filemanagement
eller

Code: Select all

konqueror %
Så bör du slippa detta.

jolles
Posts: 350
Joined: 29 February 2004, 11:36

Post by jolles » 7 January 2007, 04:17

Nope, de gjorde det inte tyvärr.

Det här är vad som kommer upp när ja startar Konqueror:

Code: Select all

/home/johan>konqueror .&                          
[1] 5925
Session management error: Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
kdeinit: Launched DCOPServer, pid = 5928 result = 0
DCOP: register 'anonymous-5928' -> number of clients is now 1
kdeinit: Launched KLauncher, pid = 5932 result = 0
DCOP: unregister 'anonymous-5928'
DCOP: register 'klauncher' -> number of clients is now 1
kdeinit: opened connection to :0.0
DCOP: new daemon klauncher
DCOP: register 'kded' -> number of clients is now 1
DCOP: unregister 'kded'
DCOP: register 'kded' -> number of clients is now 1
DCOP: register 'anonymous-5933' -> number of clients is now 2
kdeinit: Launched KDED, pid = 5933 result = 0
kio (KDirWatch): Available methods: Stat, FAM, DNotify
kio (KLauncher): KLauncher: Got kdeinit_exec_wait('kbuildsycoca', ...)
kdeinit: Got EXT_EXEC 'kbuildsycoca' from launcher.
Session management error: Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
DCOP: register 'kbuildsycoca' -> number of clients is now 3
kbuildsycoca running...
DCOP: register 'anonymous-5935' -> number of clients is now 4
kio (KLauncher): kbuildsycoca (pid 5935) up and running.
kio (KSycoca): Trying to open ksycoca from /var/tmp/kdecache-root/ksycoca
kbuildsycoca: checking file timestamps
kbuildsycoca: timestamp changed:/usr/share/servicetypes/
Reusing existing ksycoca
kbuildsycoca: Recreating ksycoca file (/var/tmp/kdecache-root/ksycoca, version 93)
kbuildsycoca: VFolderMenu::mergeFile: /etc/xdg/menus/kde-applications-merged/kde-essential.menu
kbuildsycoca: VFolderMenu::mergeFile: /etc/xdg/menus/kde-settings.menu
kbuildsycoca: VFolderMenu::mergeFile: /etc/xdg/menus/kde-information.menu
kbuildsycoca: Directory and kde-information.directory requires combining!
kbuildsycoca: VFolderMenu::mergeFile: /etc/xdg/menus/kde-screensavers.menu
kbuildsycoca: Directory and kde-system-screensavers.directory requires combining!
kbuildsycoca: Menu applications-kmenuedit.menu not found.
kbuildsycoca: VFolderMenu::mergeFile: /etc/xdg/menus/debian-menu.menu
kbuildsycoca: Directory and debian.directory requires combining!
kbuildsycoca: Processing KDE Legacy dirs for <KDE>
kbuildsycoca: processKDELegacyDirs()
kbuildsycoca: Looking up applications under /usr/share/applications/
kbuildsycoca: Looking up applications under /usr/share/applications/kde/
kbuildsycoca: Looking up applications under /root/.local/share/applications/
kbuildsycoca: Looking up applications under /var/lib/menu-xdg/applications/menu-xdg/
kbuildsycoca: Moving Settings/Information to Information
kio (KSycoca): ERROR: No database available!
kio (KSycoca): ERROR: No database available!
kbuildsycoca: WARNING: 'overview.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'KitchenSync/ActionPart'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/AdobeReader.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.fdf'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/AdobeReader.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.adobe.pdx'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/AdobeReader.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.adobe.xdp+xml'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/AdobeReader.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.adobe.xfdf'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/firefox.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/rss+xml'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/firefox.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/rdf+xml'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/firefox.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'x-directory/webdav'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/firefox.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'x-directory/webdav-prefer-directory'
kbuildsycoca: WARNING: '/root/.local/share/applications/kde-kuickshow.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-psd'
kbuildsycoca: WARNING: '/root/.local/share/applications/kde-kuickshow.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-eim'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/ooo645math.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.sun.xml.writer.math'
kbuildsycoca: WARNING: 'OpenOffice.org1.1/math.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.sun.xml.writer.math'
kbuildsycoca: WARNING: 'kcertpart.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/binary-certificate'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/bmp'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/g3fax'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-compressed-xcf'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-fits'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-gray'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-png'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-portable-anymap'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-portable-graymap'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-psd'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-sgi'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-sun-raster'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-tga'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-xbitmap'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-xcf'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-xpixmap'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-xwindowdump'
kbuildsycoca: WARNING: '/root/.local/share/applications/XMMS.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/wav'
kbuildsycoca: WARNING: '/root/.local/share/applications/XMMS.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/mp3'
kbuildsycoca: WARNING: '/root/.local/share/applications/XMMS.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-mpeg'
kbuildsycoca: WARNING: 'OpenOffice.org1.1/web.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.sun.xml.writer.global'
kbuildsycoca: WARNING: 'OpenOffice.org1.1/web.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.stardivision.writer.global'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/ooo645calc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.sun.xml.math'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/ooo645calc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.lotus-1-2-3'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/ooo645calc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'text/x-comma-separated-values'
kbuildsycoca: WARNING: 'katepart.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'text/x-fortran'
kbuildsycoca: WARNING: 'knotify.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'KNotify'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/ooo645writer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.sun.xml.writer.global'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/ooo645writer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-doc'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/ooo645writer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.wordperfect'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/ooo645writer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/rtf'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/ooo645writer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'text/richtext'
kbuildsycoca: WARNING: 'OpenOffice.org1.1/writer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.sun.xml.writer.global'
kbuildsycoca: WARNING: 'OpenOffice.org1.1/writer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-doc'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/sdp'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-smil'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/streamingmedia'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-streamingmedia'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.rn-realmedia-vbr'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-aac'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/m4a'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-m4a'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/mp1'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-mp1'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/mp2'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/mp3'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-mpeg'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/mpg'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-mpg'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/rn-mpeg'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/scpls'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/wav'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-pn-windows-pcm'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-realaudio'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-pls'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-mpeg'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-mpeg2'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-ms-afs'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-ms-wmx'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-ms-wvxvideo'
DCOP: unregister 'anonymous-5935'
DCOP: unregister 'kbuildsycoca'
kdeinit: PID 5935 terminated.
kio (KSycoca): Trying to open ksycoca from /var/tmp/kdecache-root/ksycoca
kio (KSycoca): Trying to open ksycoca from /var/tmp/kdecache-root/ksycoca
kio (KDirWatch): Added Dir /root/.kde/share/servicetypes [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 1) for /root/.kde/share/servicetypes
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/servicetypes [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 2) for /usr/share/servicetypes
kio (KDirWatch): Added Dir /root/.kde/share/mimelnk [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 3) for /root/.kde/share/mimelnk
kio (KDirWatch): Added Dir /root/.kde/share/mimelnk/image [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 4) for /root/.kde/share/mimelnk/image
kio (KDirWatch): Added Dir /root/.kde/share/mimelnk/video [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 5) for /root/.kde/share/mimelnk/video
kio (KDirWatch): Added Dir /root/.kde/share/mimelnk/audio [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 6) for /root/.kde/share/mimelnk/audio
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/mimelnk [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 7) for /usr/share/mimelnk
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/mimelnk/application [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 8) for /usr/share/mimelnk/application
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/mimelnk/all [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 9) for /usr/share/mimelnk/all
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/mimelnk/multipart [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 10) for /usr/share/mimelnk/multipart
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/mimelnk/audio [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 11) for /usr/share/mimelnk/audio
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/mimelnk/image [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 12) for /usr/share/mimelnk/image
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/mimelnk/inode [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 13) for /usr/share/mimelnk/inode
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/mimelnk/message [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 14) for /usr/share/mimelnk/message
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/mimelnk/model [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 15) for /usr/share/mimelnk/model
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/mimelnk/text [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 16) for /usr/share/mimelnk/text
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/mimelnk/video [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 17) for /usr/share/mimelnk/video
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/mimelnk/uri [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 18) for /usr/share/mimelnk/uri
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/mimelnk/fonts [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 19) for /usr/share/mimelnk/fonts
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/mimelnk/media [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 20) for /usr/share/mimelnk/media
kio (KDirWatch): Added Dir /root/.kde/share/applnk [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 21) for /root/.kde/share/applnk
kio (KDirWatch): Added Dir /root/.kde/share/applnk/.hidden [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 22) for /root/.kde/share/applnk/.hidden
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 23) for /usr/share/applnk
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/Edutainment [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 24) for /usr/share/applnk/Edutainment
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/Edutainment/Miscellaneous [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 25) for /usr/share/applnk/Edutainment/Miscellaneous
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/Edutainment/Languages [KDirWatch-1]kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 26) for /usr/share/applnk/Edutainment/Languageskio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/Edutainment/Mathematics [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 27) for /usr/share/applnk/Edutainment/Mathematics
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/Edutainment/Science [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 28) for /usr/share/applnk/Edutainment/Science
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/Edutainment/Tools [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 29) for /usr/share/applnk/Edutainment/Tools
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/.hidden [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 30) for /usr/share/applnk/.hidden
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/Settings [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 31) for /usr/share/applnk/Settings
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/Settings/LookNFeel [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 32) for /usr/share/applnk/Settings/LookNFeel
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/Settings/LookNFeel/Themes [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 33) for /usr/share/applnk/Settings/LookNFeel/Themes
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/Settings/WebBrowsing [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 34) for /usr/share/applnk/Settings/WebBrowsing
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/System [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 35) for /usr/share/applnk/System
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/System/ScreenSavers [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 36) for /usr/share/applnk/System/ScreenSavers
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/OpenOffice.org1.1 [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 37) for /usr/share/applnk/OpenOffice.org1.1
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/Applications [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 38) for /usr/share/applnk/Applications
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applnk/Internet [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 39) for /usr/share/applnk/Internet
kio (KDirWatch): Added Dir /root/.kde/share/services [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 40) for /root/.kde/share/services
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/services [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 41) for /usr/share/services
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/services/kded [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 42) for /usr/share/services/kded
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/services/kresources [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 43) for /usr/share/services/kresources
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/services/kresources/kabc [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 44) for /usr/share/services/kresources/kabc
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/services/kresources/kcal [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 45) for /usr/share/services/kresources/kcal
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/services/kaddressbook [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 46) for /usr/share/services/kaddressbook
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/services/useragentstrings [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 47) for /usr/share/services/useragentstrings
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/services/searchproviders [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 48) for /usr/share/services/searchproviders
kio (KDirWatch): Added Dir /etc/xdg/menus [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 49) for /etc/xdg/menus
kio (KDirWatch): Added Dir /etc/xdg/menus/kde-applications-merged [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 50) for /etc/xdg/menus/kde-applications-merged
kio (KDirWatch): Added Dir /root/.config/menus NotExisting [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Added Dir /root/.config for /root/.config/menus
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 51) for /root/.config
kded: Does not exist! (/root/.config/menus/)
kio (KDirWatch): Added Dir /root/.local/share/applications [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 52) for /root/.local/share/applications
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applications [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 53) for /usr/share/applications
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/applications/kde [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 54) for /usr/share/applications/kde
kio (KDirWatch): Added Dir /var/lib/menu-xdg/applications/menu-xdg [KDirWatch-1]kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 55) for /var/lib/menu-xdg/applications/menu-xdgkio (KDirWatch): Added Dir /root/.kde/share/apps/kconf_update [KDirWatch-2]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 56) for /root/.kde/share/apps/kconf_update
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/share/apps/kconf_update [KDirWatch-2]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 57) for /usr/share/apps/kconf_update
kio (KLauncher): KLauncher: Got kdeinit_exec_wait('kconf_update', ...)
kio (KSycoca): Trying to open ksycoca from /var/tmp/kdecache-root/ksycoca
kdeinit: Got EXEC_NEW 'kconf_update' from launcher.
kio (KLauncher): kconf_update (pid 5936) up and running.
kdeinit: PID 5936 terminated.
DCOP: new daemon kded
DCOP: unregister 'anonymous-5933'
kdeinit: PID 5933 terminated.
DCOP: register 'konqueror-5925' -> number of clients is now 1
kio (KSycoca): Trying to open ksycoca from /var/tmp/kdecache-root/ksycoca
konqueror: KonqMisc::createNewWindow url=file:///home/johan/
konqueror: void KonqMisc::createBrowserWindowFromProfile()
konqueror: path=/root/.kde/share/apps/konqueror/profiles/filemanagement,filename=filemanagement,url=file:///home/johan/
kio (KTrader): query for Browser/View : returning 15 offers
libkonq: ## loaded: 7 entries.
kdecore (KConfigSkeleton): Creating KConfigSkeleton (0x80c28c8)
kdecore (KConfigSkeleton): KConfigSkeleton::readConfig()
konqueror: KonqMainWindow::enableAllActions false
kparts: MainWindow::createGUI, part=(nil)
konqueror: KonqViewManager::clear
konqueror: Trying to create view for "Browser/View"
kio (KTrader): query for Browser/View, Application : returning 1 offers
kio (KTrader): query for Browser/View, KParts/ReadOnlyPart : returning 15 offerskonqueror: Found requested service konq_sidebartng
konqueror: Trying to open lib for requested service konq_sidebartng
konqueror: KonqViewManager::setupView passiveMode=true
konqueror: KonqView::switchView
kdeui (KDockWidget): : KDockWidget::setHeader
kdeui (KDockWidget): KDockWidgetHeader::showUndockButton(true)
kdeui (KDockWidget): KDockWidgetHeader::showUndockButton(false)
konqueror: Initial copy
konqueror: ************************************ retrieving directory info:/usr/share/apps/konqsidebartng/entries/
konqueror: KonqView::switchView X-KDE-BrowserView-HierarchicalView -> setHierarchicalView
konqueror: KonqMainWindow::insertChildView 0x8191a40
konqueror: Trying to create view for "inode/directory"
kio (KTrader): query for inode/directory, Application : returning 0 offers
kio (KTrader): query for inode/directory, KParts/ReadOnlyPart : returning 7 offers
konqueror: Found requested service konq_detailedlistview
konqueror: Trying to open lib for requested service konq_detailedlistview
konqueror: KonqViewManager::setupView passiveMode=false
konqueror: KonqView::switchView
libkonq: The icon theme handles the sizes:(16,22,32,48,64,128)
libkonq: Using 7 icon sizes.
konqueror: Creating KonqDetailedListViewWidget
kio (KSycoca): Trying to open ksycoca from /var/tmp/kdecache-root/ksycoca
kio (KDirLister): +KDirLister
kio (KDirListerCache): +KDirListerCache
kio (KDirWatch): Available methods: Stat, FAM, DNotify
konqueror: +KonqBaseListViewWidget
kparts: found KParts Plugin : /usr/share/apps/konqlistview/kpartplugins/kremoteencodingplugin.rc
kparts: found KParts Plugin : /usr/share/apps/konqlistview/kpartplugins/kshellcmdplugin.rc
kparts: load plugin
kparts: load plugin kshellcmdplugin
konqueror: KonqMainWindow::insertChildView 0x81b4948
konqueror: KonqMainWindow::enableAllActions true
konqueror: KonqMainWindow::viewCountChanged
kparts: 0x80c04d8 emitting activePartChanged 0x81b4d20
konqueror: KonqMainWindow::slotPartActivated 0x81b4d20 konqlistview
konqueror: New current view 0x81b4948
kparts: MainWindow::createGUI, part=0x81b4d20 KonqListView
konqueror: KonqMainWindow::setLocationBarURL: url =
konqueror: KonqMainWindow::openURL : url = 'file:///home/johan/' serviceType=' req=[forceAutoEmbed]' view=0x81b4948
konqueror: trying openView for file:///home/johan/ (serviceType inode/directory)konqueror: KonqMainWindow::openView inode/directory file:///home/johan/ 0x81b4948 req:[forceAutoEmbed]
konqueror: KonqMainWindow::openView inode/directory file:///home/johan/ 0x8191a40 req:[followMode]
konqueror: KonqView::openURL url=file:///home/johan/ locationBarURL=/home/johan/libkonq: ## addToHistory: file:///home/johan/ Typed URL: /home/johan/, Title:
konqueror: KonqMainWindow::openView ok=true bOthersFollowed=false returning truekonqueror: changeViewMode: serviceType is inode/directory serviceName is current service name is konq_detailedlistview
konqueror: KonqView::openURL url=file:///home/johan/ locationBarURL=/home/johan/konqueror: KonqMainWindow::setLocationBarURL: url = /home/johan/
konqueror: KonqMainWindow::setCaption(/home/johan/)
konqueror: [virtual bool KonqBaseListViewWidget::openURL(const KURL&)] protocol: file url: /home/johan/
kdecore (KConfigSkeleton): Creating KConfigSkeleton (0xbfdcbb30)
kdecore (KConfigSkeleton): KConfigSkeleton::readConfig()
konqueror: [void KonqBaseListViewWidget::readProtocolConfig(const KURL&)] protocol: file
kio (KDirLister): [virtual bool KDirLister::openURL(const KURL&, bool, bool)] file:///home/johan/ keep=false reload=false
kio (KDirListerCache): [bool KDirListerCache::listDir(KDirLister*, const KURL&, bool, bool)] 0x81bcb18 url=file:///home/johan keep=false reload=false
kio (KDirListerCache): [void KDirListerCache::stop(KDirLister*)] lister: 0x81bcb18
kio (KDirListerCache): [void KDirListerCache::forgetDirs(KDirLister*)] 0x81bcb18kio (KDirListerCache): listDir: Entry not in cache or reloaded: file:///home/johan
kio (KDirWatch): Added Dir /home/johan [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 1) for /home/johan
libkonq: ## addToHistory: file:///home/johan/ Typed URL: /home/johan/, Title:
konqueror: KonqMainWindow::openView ok=true bOthersFollowed=false returning truekonqueror: m_path: /root/.kde/share/apps/konqsidebartng/filemanagement/entries/
konqueror: addButton:/root/.kde/share/apps/konqsidebartng/filemanagement/entries/bookmarks.desktop
konqueror: KMultiTabBarTab::updateState(): setting text to an empty QString***************
konqueror: addButton:/root/.kde/share/apps/konqsidebartng/filemanagement/entries/devices.desktop
konqueror: KMultiTabBarTab::updateState(): setting text to an empty QString***************
konqueror: addButton:/root/.kde/share/apps/konqsidebartng/filemanagement/entries/history.desktop
konqueror: KMultiTabBarTab::updateState(): setting text to an empty QString***************
konqueror: addButton:/root/.kde/share/apps/konqsidebartng/filemanagement/entries/home.desktop
konqueror: KMultiTabBarTab::updateState(): setting text to an empty QString***************
konqueror: addButton:/root/.kde/share/apps/konqsidebartng/filemanagement/entries/remote.desktop
konqueror: KMultiTabBarTab::updateState(): setting text to an empty QString***************
konqueror: addButton:/root/.kde/share/apps/konqsidebartng/filemanagement/entries/root.desktop
konqueror: KMultiTabBarTab::updateState(): setting text to an empty QString***************
konqueror: addButton:/root/.kde/share/apps/konqsidebartng/filemanagement/entries/services.desktop
konqueror: KMultiTabBarTab::updateState(): setting text to an empty QString***************
kdeui (KDockWidget): : KDockWidget::setHeader
kdeui (KDockWidget): KDockWidgetHeader::showUndockButton(true)
konqueror: KonqSidebar::getInstance()
konqtree: /root/.kde/share/apps/konqsidebartng/virtual_folders/services/
konqtree: KonqSidebarTree::rescanConfiguration()
konqtree: KonqSidebarTree::rescanConfiguration()-->scanDir
konqtree: scanDir /root/.kde/share/apps/konqsidebartng/virtual_folders/services/konqtree: KonqSidebarTree::scanDir found version 6
konqtree: ##### Loading module: Directory file: /root/.kde/share/apps/konqsidebartng/virtual_folders/services/audiocd.desktop
konqueror: Added a module
konqtree: showHidden:
konqtree: 0x823a418 KonqSidebarDirTreeModule::addSubDir audiocd:/
konqtree: ##### Loading module: Directory file: /root/.kde/share/apps/konqsidebartng/virtual_folders/services/devices.desktop
konqtree: showHidden:
konqtree: 0x823b778 KonqSidebarDirTreeModule::addSubDir devices:/
konqtree: ##### Loading module: Directory file: /root/.kde/share/apps/konqsidebartng/virtual_folders/services/fonts.desktop
konqtree: showHidden:
konqtree: 0x822fda8 KonqSidebarDirTreeModule::addSubDir fonts:/
konqtree: ##### Loading module: Directory file: /root/.kde/share/apps/konqsidebartng/virtual_folders/services/printsystem.desktop
konqtree: showHidden:
konqtree: 0x823bf10 KonqSidebarDirTreeModule::addSubDir print:/
kdeui (KDockWidget): KDockWidgetHeader::showUndockButton(false)
konqueror: Sidebar_Widget::dockWidgetHasUndocked(KDockWidget*)
konqtree: KonqDirTree::followURL: file:///home/johan/
konqtree: KonqDirTree::followURL: Not found
kdeinit: Got EXEC_NEW 'kio_file' from launcher.
kio (KLauncher): kio_file (pid 5937) up and running.
kio_file: Starting 5937
kio_file: ========= LIST file:///home/johan =========
kio_file: ============= COMPLETED LIST ============
kio (KDirListerCache): [void KDirListerCache::slotEntries(KIO::Job*, const KIO::UDSEntryList&)] new entries for file:///home/johan
kio: KSambaShare::readSmbConf /etc/samba/smb.conf
kio: KSambaShare: Found path: /tmp/
kio: KSambaShare: Found path: /var/lib/samba/printers/
kio (KDirWatch): Added File /etc/samba/smb.conf [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 2) for /etc/samba/smb.conf
kio (KDirWatch): Added File /etc/security/fileshare.conf NotExisting [KDirWatch-1]
kio (KDirWatch): Added Dir /etc/security for /etc/security/fileshare.conf
kio (KDirWatch): Setup FAM (Req 3) for /etc/security
kio: KNFSShare: Could not found exports file!
kio (KDirListerCache): [void KDirListerCache::slotResult(KIO::Job*)] finished listing file:///home/johan
konqueror: [virtual void KonqBaseListViewWidget::setComplete()] Update Contents Pos: true
libkonq: ## addToHistory: file:///home/johan/ Typed URL: , Title: johan
Våga Vägra Windows
_________________
Öppen sås ftw!

Post Reply