problem med att installera tmsnc

Är Ni nybörjare i UNIX/Linux? Detta forum avhandla allmäna UNIX frågor.
Post Reply
miccoli
Posts: 8
Joined: 24 December 2011, 05:13

problem med att installera tmsnc

Post by miccoli » 24 December 2011, 05:35

Hej!

Jag laddade hem tmsnc 0.3.2

Skriver: :

tar zxvf tmsnc-0.3.2.tar.gz

sen:

cd /home/xxx/tmsnc-0.3.2/0

Sen enligt readme/installfilen ska jag skriva:

./configure

[tmsnc-0.3.2/
tmsnc-0.3.2/m4/
tmsnc-0.3.2/m4/curses.m4
tmsnc-0.3.2/m4/iconv.m4
tmsnc-0.3.2/autopackage/
tmsnc-0.3.2/autopackage/default.apspec
tmsnc-0.3.2/autopackage/default.apspec.in
tmsnc-0.3.2/src/
tmsnc-0.3.2/src/Makefile.in
tmsnc-0.3.2/src/core_net.c
tmsnc-0.3.2/src/dialog.c
tmsnc-0.3.2/src/misc.h
tmsnc-0.3.2/src/Makefile
tmsnc-0.3.2/src/core_misc.c
tmsnc-0.3.2/src/core_net.h
tmsnc-0.3.2/src/dialog.h
tmsnc-0.3.2/src/core_misc.h
tmsnc-0.3.2/src/core_ssl.c
tmsnc-0.3.2/src/ui.c
tmsnc-0.3.2/src/core_ssl.h
tmsnc-0.3.2/src/ui.h
tmsnc-0.3.2/src/conf.c
tmsnc-0.3.2/src/debug.c
tmsnc-0.3.2/src/charset.c
tmsnc-0.3.2/src/conf.h
tmsnc-0.3.2/src/core.h
tmsnc-0.3.2/src/stamp-h.in
tmsnc-0.3.2/src/charset.h
tmsnc-0.3.2/src/menu.c
tmsnc-0.3.2/src/login.c
tmsnc-0.3.2/src/filters.c
tmsnc-0.3.2/src/menu.h
tmsnc-0.3.2/src/core_p2p.c
tmsnc-0.3.2/src/config.h
tmsnc-0.3.2/src/list.c
tmsnc-0.3.2/src/login.h
tmsnc-0.3.2/src/filters.h
tmsnc-0.3.2/src/core_p2p.h
tmsnc-0.3.2/src/config.h.in
tmsnc-0.3.2/src/list.h
tmsnc-0.3.2/src/event.c
tmsnc-0.3.2/src/sig.c
tmsnc-0.3.2/src/main.c
tmsnc-0.3.2/src/event.h
tmsnc-0.3.2/src/sig.h
tmsnc-0.3.2/src/Makefile.am
tmsnc-0.3.2/src/main.h
tmsnc-0.3.2/src/misc.c
tmsnc-0.3.2/src/common.h
tmsnc-0.3.2/src/stamp-h1
tmsnc-0.3.2/doc/
tmsnc-0.3.2/doc/Makefile.in
tmsnc-0.3.2/doc/Makefile
tmsnc-0.3.2/doc/manual.fr
tmsnc-0.3.2/doc/tmsnc.1
tmsnc-0.3.2/doc/manual.du
tmsnc-0.3.2/doc/manual.sv
tmsnc-0.3.2/doc/Makefile.am
tmsnc-0.3.2/doc/manual.en
tmsnc-0.3.2/Makefile
tmsnc-0.3.2/NEWS
tmsnc-0.3.2/mkinstalldirs
tmsnc-0.3.2/configure
tmsnc-0.3.2/current_song.sh
tmsnc-0.3.2/config.rpath
tmsnc-0.3.2/Makefile.in
tmsnc-0.3.2/VERSION
tmsnc-0.3.2/AUTHORS
tmsnc-0.3.2/configure.in
tmsnc-0.3.2/ChangeLog
tmsnc-0.3.2/depcomp
tmsnc-0.3.2/config.guess
tmsnc-0.3.2/indent.sh
tmsnc-0.3.2/config.sub
tmsnc-0.3.2/README
tmsnc-0.3.2/INSTALL
tmsnc-0.3.2/COPYING
tmsnc-0.3.2/Makefile.am
tmsnc-0.3.2/missing
tmsnc-0.3.2/autogen.sh
tmsnc-0.3.2/config.log
tmsnc-0.3.2/aclocal.m4
tmsnc-0.3.2/install-sh
tmsnc-0.3.2/config.status
pontus@pontii:~/tmsnc-0.3.2$ ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for pid_t... yes
checking for size_t... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h
checking for library containing gethostbyname... none required
checking for socket... yes
configure: checking location of ncurses.h file...
Found ncurses on /usr/include/ncurses.h
checking for use_default_colors... yes
checking for resizeterm... yes
checking for resize_term... yes
checking for wadd_wch... no
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for ld used by GCC... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for shared library run path origin... done
checking for iconv... yes
checking for iconv declaration...
extern size_t iconv (iconv_t cd, char * *inbuf, size_t *inbytesleft, char * *outbuf, size_t *outbytesleft);
checking for openssl... no
configure: error: ssl.h not found in


Och jag antar att det är här det skiter sig. skriver jag:

Make

pontus@pontii:~/tmsnc-0.3.2$ make
Making all in src
make[1]: Går till katalogen "/home/xxx/tmsnc-0.3.2/src"
Makefile:264: .deps/charset.Po: File does not exist
Makefile:265: .deps/conf.Po: File does not exist
Makefile:266: .deps/core_misc.Po: File does not exist
Makefile:267: .deps/core_net.Po: File does not exist
Makefile:268: .deps/core_p2p.Po: File does not exist
Makefile:269: .deps/core_ssl.Po: File does not exist
Makefile:270: .deps/debug.Po: File does not exist
Makefile:271: .deps/dialog.Po: File does not exist
Makefile:272: .deps/event.Po: File does not exist
Makefile:273: .deps/filters.Po: File does not exist
Makefile:274: .deps/list.Po: File does not exist
Makefile:275: .deps/login.Po: File does not exist
Makefile:276: .deps/main.Po: File does not exist
Makefile:277: .deps/menu.Po: File does not exist
Makefile:278: .deps/misc.Po: File does not exist
Makefile:279: .deps/sig.Po: File does not exist
Makefile:280: .deps/ui.Po: File does not exist
make[1]: *** no rule to create target ".deps/ui.Po". stays.
make[1]:Leaves catalouge "/home/xxx/tmsnc-0.3.2/src"
make: *** [all-recursive] Fel 1


Nån som vet vad detta beror på? Mycket tacksam för hjälp så jag kan installera programmet

User avatar
andersajja
Posts: 1123
Joined: 17 August 2005, 14:22
Location: Motala
Contact:

Re: problem med att installera tmsnc

Post by andersajja » 24 December 2011, 09:53

...checking for openssl... no
configure: error: ssl.h not found in
...
Om du kör:

Code: Select all

whereis openssl
så ser du om det finns, och var det finns, installerat.
Tror att det är openssl som spökar för dej.
andersajja

"You are not allowed to criticize this product publicly",
"You agree that by agreeing, we can make any changes to
the agreement in the future which you automatically agree to."

miccoli
Posts: 8
Joined: 24 December 2011, 05:13

Re: problem med att installera tmsnc

Post by miccoli » 24 December 2011, 11:12

/usr/bin/openssl /usr/include/openssl /usr/share/man/man1/openssl.1ssl.gz

får jag upp det då, jag blir dock inte klokare. säger det dig nått?

User avatar
andersajja
Posts: 1123
Joined: 17 August 2005, 14:22
Location: Motala
Contact:

Re: problem med att installera tmsnc

Post by andersajja » 24 December 2011, 18:51

'ssl.h' saknas eller kan inte hittas där configure letar.
Antingen saknas headerfilen eller så ligger den någon annanstans.
Är osäker på vilket paket som saknas kan vara ett dev-paket relaterat till securelayer (men vilket..?), kanske 'libssl.dev'.
andersajja

"You are not allowed to criticize this product publicly",
"You agree that by agreeing, we can make any changes to
the agreement in the future which you automatically agree to."

User avatar
kjell-e
Posts: 2817
Joined: 21 December 2002, 16:27
Location: Linköping
Contact:

Re: problem med att installera tmsnc

Post by kjell-e » 25 December 2011, 18:00

Vilken distribution kör du?

Det är definitivt ett development-paket som saknas för openssl. Om vi får veta vilken distribution som du kör kan vi troligtvis tala om exakt vilket paket du behöver installera.

miccoli
Posts: 8
Joined: 24 December 2011, 05:13

Re: problem med att installera tmsnc

Post by miccoli » 26 December 2011, 19:27

kjell-e wrote:Vilken distribution kör du?

Det är definitivt ett development-paket som saknas för openssl. Om vi får veta vilken distribution som du kör kan vi troligtvis tala om exakt vilket paket du behöver installera.

Jag kör ubuntu!

User avatar
kjell-e
Posts: 2817
Joined: 21 December 2002, 16:27
Location: Linköping
Contact:

Re: problem med att installera tmsnc

Post by kjell-e » 27 December 2011, 13:56

Du behöver installera paketet libssl-dev.

Code: Select all

sudo apt-get install libssl-dev

miccoli
Posts: 8
Joined: 24 December 2011, 05:13

Re: problem med att installera tmsnc

Post by miccoli » 27 December 2011, 21:56

Det gav mig detta:

pontus@pontii:~$ sudo apt-get install libssl-dev
[sudo] password for pontus:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation... Färdig
libssl-dev är redan den senaste versionen.
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.

miccoli
Posts: 8
Joined: 24 December 2011, 05:13

Re: problem med att installera tmsnc

Post by miccoli » 27 December 2011, 22:00

Nu testade jag att köra "make" igen och då fick jag en annan output:

pontus@pontii:~/Hämtningar/tmsnc-0.3.2$ make
Making all in src
make[1]: Går till katalogen "/home/pontus/Hämtningar/tmsnc-0.3.2/src"
make all-am
make[2]: Går till katalogen "/home/pontus/Hämtningar/tmsnc-0.3.2/src"
if gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -Wall -g -O2 -MT misc.o -MD -MP -MF ".deps/misc.Tpo" -c -o misc.o misc.c; \
then mv -f ".deps/misc.Tpo" ".deps/misc.Po"; else rm -f ".deps/misc.Tpo"; exit 1; fi
In file included from common.h:27:0,
from misc.c:18:
core.h:111:5: fel: motstridiga typer på "getline"
/usr/include/stdio.h:671:20: anm: tidigare deklaration av "getline" var här
make[2]: *** [misc.o] Fel 1
make[2]: Lämnar katalogen "/home/pontus/Hämtningar/tmsnc-0.3.2/src"
make[1]: *** [all] Fel 2
make[1]: Lämnar katalogen "/home/pontus/Hämtningar/tmsnc-0.3.2/src"
make: *** [all-recursive] Fel 1

User avatar
andersajja
Posts: 1123
Joined: 17 August 2005, 14:22
Location: Motala
Contact:

Re: problem med att installera tmsnc

Post by andersajja » 28 December 2011, 06:48

Pröva med att byta ut 'getline' mot 'parseline' på rad 671 i filen '/usr/include/stdio.h'

Code: Select all

sudo gedit /usr/include/stdio.h
så det ser ut så här istället (du kan antingen ställa in gedit att visa radnummer eller använda sök-funktionen och söka efter ordet 'getline' efteråt ska det se ut så här):
This function is not part of POSIX and therefore no official
cancellation point. But due to similarity with an POSIX interface
or due to the implementation it is a cancellation point and
therefore not marked with __THROW. */
extern _IO_ssize_t parseline (char **__restrict __lineptr,
size_t *__restrict __n,
FILE *__restrict __stream) __wur;
#endif
Kom ihåg att, efter du prövat, återställa filen till original för att undvika framtida problem med andra program som vill använda filen.
andersajja

"You are not allowed to criticize this product publicly",
"You agree that by agreeing, we can make any changes to
the agreement in the future which you automatically agree to."

miccoli
Posts: 8
Joined: 24 December 2011, 05:13

Re: problem med att installera tmsnc

Post by miccoli » 29 December 2011, 17:26

Vilket jävla meck. Hade aldrig listat ut det själv och vet inte vad det innebär det jag precis gjorde heller men skrev som du sa och nu funkar det. Tusen tack! :)

User avatar
andersajja
Posts: 1123
Joined: 17 August 2005, 14:22
Location: Motala
Contact:

Re: problem med att installera tmsnc

Post by andersajja » 29 December 2011, 18:29

miccoli wrote:Vilket jävla meck. Hade aldrig listat ut det själv och vet inte vad det innebär det jag precis gjorde heller men skrev som du sa och nu funkar det. Tusen tack! :)
Varså god.

Meck o meck.., vet om ett annat OS där man inte kan ändra så lätt i biblioteks-filerna för att lyckas installera program som trilskas. ;-)

Glöm inte bara att byta tillbaka till 'getline', om du inte redan gjort det i '/usr/include/stdio.h'

Och om du får framtida problem så är det bara att fråga.
andersajja

"You are not allowed to criticize this product publicly",
"You agree that by agreeing, we can make any changes to
the agreement in the future which you automatically agree to."

miccoli
Posts: 8
Joined: 24 December 2011, 05:13

Re: problem med att installera tmsnc

Post by miccoli » 1 January 2012, 00:53

Hej igen,

Nu när programmet är installerat så fungerar det såklart inte att logga in. Får felmeddelandet "The protocols doesn't match".

Sökte runt lite och hittade den här tråden: http://wl500g.info/showthread.php?t=18202 vet dock inte vad det innebär om man kollar inlägget längst ner.

Kan nån av er installera och kolla om det fungerar? Isf vad är felet hos mig, givetvis att protokollet inte matchar men vad kan jag göra?

MVH

User avatar
andersajja
Posts: 1123
Joined: 17 August 2005, 14:22
Location: Motala
Contact:

Re: problem med att installera tmsnc

Post by andersajja » 1 January 2012, 10:13

Sökte på tmsnc 0.3.2 och fann ett paket som visserligen är för 'Ubuntu Hardy' men jag testade att hämta paketet och valde att använda Gdebi (måste installeras med pakethanterare annars finns programcentralen (fast det programmet är inte lika bra)).
Enligt Gdebi så låter det sig installeras utan omsvep och utan annan installation av beroenden (betyder att JAG har dessa beroenden installerat redan).
De beroenden som kan bli aktuella är annars, 'libc6', 'libncurses5' och 'libssl0.9.8' (listas på sidan).
Använd pakethanteringen med dina speglar för att hämta ev. beroenden (Synaptic (grafisk) eller apt-get/aptitude (terminal).
http://packages.ubuntu.com/sv/hardy/tmsnc
andersajja

"You are not allowed to criticize this product publicly",
"You agree that by agreeing, we can make any changes to
the agreement in the future which you automatically agree to."

Post Reply