• 14 tips som skyddar din word press webplats

  Många WordPress-webbplatser blir hackade. Genom att höja ribban några nivåer så blir det svårare.

  Att säkra din WordPress-webbplats är avgörande för att skydda den från hackare, skadlig programvara och andra säkerhetshot. Här är några steg du kan ta för att förbättra säkerheten på din WordPress-installation:

  1. Håll WordPress, teman och tillägg uppdaterade – Regelbundna uppdateringar innehåller ofta säkerhetsförbättringar som skyddar din webbplats mot kända sårbarheter.
  2. Använd starka lösenord och tvåfaktorsautentisering – Se till att alla användarkonton, särskilt administratörskonton, har starka, unika lösenord. Överväg att lägga till tvåfaktorsautentisering (2FA) för ytterligare säkerhet.

   Lösenord generator
  3. Begränsa inloggningsförsök – Installera tillägg som begränsar antalet inloggningsförsök från en IP-adress för att förhindra brute-force attacker.
  4. Installera en säkerhetsplugin – Använd tillägg som Wordfence, Sucuri Security eller iThemes Security för att få omfattande säkerhetsfunktioner, inklusive brandväggsskydd, skanningsfunktioner och säkerhetsloggar.
  5. Använd HTTPS – Se till att din webbplats använder HTTPS istället för HTTP för att säkra kommunikationen mellan användarens webbläsare och din webbserver.
  6. Säkerhetskopiera din webbplats regelbundet – Se till att du har automatiska och regelbundna säkerhetskopior av din webbplats. Detta är viktigt för att kunna återställa din webbplats i händelse av dataförlust eller hackning.
  7. Säkra wp-config.php – Flytta filen wp-config.php till en högre nivå än din webbrotskatalog eller sätt rättigheter till 400 eller 440 för att göra den mindre åtkomstbar.
  8. Begränsa tillgång till wp-admin-katalogen – Använd .htaccess för att begränsa åtkomst till din wp-admin-katalog till endast vissa IP-adresser.
  9. Inaktivera filredigering – Inaktivera möjligheten att redigera plugin- och temafiler direkt från WordPress-administratörsgränssnittet genom att lägga till define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); i din wp-config.php.
  10. Ta bort oanvända teman och tillägg – Ta bort alla teman och tillägg som inte används från din webbplats för att minska antalet potentiella ingångspunkter för hackare.
  11. Ändra databasens prefix – Byt från det standardmässiga wp_-prefixet till något mer unikt för att göra SQL-injektionsattacker svårare.
  12. Skydda din .htaccess-fil – Förstärk säkerheten genom att lägga till regler i din .htaccess-fil för att skydda systemfiler och förhindra hot.
  13. Konfigurera rätt filrättigheter – Kontrollera att filrättigheterna på din server är korrekt inställda. Filer bör vanligtvis ha 644 och mappar 755.
  14. Övervaka och granska din säkerhet regelbundet – Använd verktyg för att övervaka din webbplats regelbundet och granska säkerhetsloggar för att identifiera och reagera på ovanlig aktivitet snabbt.

  Genom att implementera dessa steg kan du kraftigt öka säkerheten för din WordPress-webbplats och skydda både din och dina användares data.


14 tips som skyddar din word press webplats

Många WordPress-webbplatser blir hackade. Genom att höja ribban några nivåer så blir det svårare.

Att säkra din WordPress-webbplats är avgörande för att skydda den från hackare, skadlig programvara och andra säkerhetshot. Här är några steg du kan ta för att förbättra säkerheten på din WordPress-installation:

 1. Håll WordPress, teman och tillägg uppdaterade – Regelbundna uppdateringar innehåller ofta säkerhetsförbättringar som skyddar din webbplats mot kända sårbarheter.
 2. Använd starka lösenord och tvåfaktorsautentisering – Se till att alla användarkonton, särskilt administratörskonton, har starka, unika lösenord. Överväg att lägga till tvåfaktorsautentisering (2FA) för ytterligare säkerhet.

  Lösenord generator
 3. Begränsa inloggningsförsök – Installera tillägg som begränsar antalet inloggningsförsök från en IP-adress för att förhindra brute-force attacker.
 4. Installera en säkerhetsplugin – Använd tillägg som Wordfence, Sucuri Security eller iThemes Security för att få omfattande säkerhetsfunktioner, inklusive brandväggsskydd, skanningsfunktioner och säkerhetsloggar.
 5. Använd HTTPS – Se till att din webbplats använder HTTPS istället för HTTP för att säkra kommunikationen mellan användarens webbläsare och din webbserver.
 6. Säkerhetskopiera din webbplats regelbundet – Se till att du har automatiska och regelbundna säkerhetskopior av din webbplats. Detta är viktigt för att kunna återställa din webbplats i händelse av dataförlust eller hackning.
 7. Säkra wp-config.php – Flytta filen wp-config.php till en högre nivå än din webbrotskatalog eller sätt rättigheter till 400 eller 440 för att göra den mindre åtkomstbar.
 8. Begränsa tillgång till wp-admin-katalogen – Använd .htaccess för att begränsa åtkomst till din wp-admin-katalog till endast vissa IP-adresser.
 9. Inaktivera filredigering – Inaktivera möjligheten att redigera plugin- och temafiler direkt från WordPress-administratörsgränssnittet genom att lägga till define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); i din wp-config.php.
 10. Ta bort oanvända teman och tillägg – Ta bort alla teman och tillägg som inte används från din webbplats för att minska antalet potentiella ingångspunkter för hackare.
 11. Ändra databasens prefix – Byt från det standardmässiga wp_-prefixet till något mer unikt för att göra SQL-injektionsattacker svårare.
 12. Skydda din .htaccess-fil – Förstärk säkerheten genom att lägga till regler i din .htaccess-fil för att skydda systemfiler och förhindra hot.
 13. Konfigurera rätt filrättigheter – Kontrollera att filrättigheterna på din server är korrekt inställda. Filer bör vanligtvis ha 644 och mappar 755.
 14. Övervaka och granska din säkerhet regelbundet – Använd verktyg för att övervaka din webbplats regelbundet och granska säkerhetsloggar för att identifiera och reagera på ovanlig aktivitet snabbt.

Genom att implementera dessa steg kan du kraftigt öka säkerheten för din WordPress-webbplats och skydda både din och dina användares data.