Månad: juni 2016

  • Glad midsommar

    Glad midsommar! Om du behöver hjälp att installer Linux så finns i Datorhjälp Stockholm / Datorhjälp Solna  på Orrspelsvägen 13, dom håller på både Linux, Mac och Windows eller om du bor Göteborgs området så finns Spacedump IT i Tidaholm.