• Kali Linux 2024.1

  Med Kali Linux kan man patrullera nätverk och serverar och leta efter särkerhetshål.

  Offensive Security tillkännagav idag lanseringen och den allmänna tillgängligheten av Kali Linux 2024.1 som den första uppdateringen 2024 för denna Debian-baserade distribution med rullande utgåvor för etisk hackning och penetrationstestning.

  I den goda traditionen att hålla Kali Linux gränssnitt fräscht varje år, ger Kali Linux 2024.1 en 2024 temauppdatering för ett fräscht nytt utseende och känsla genom att lägga till nya bakgrundsbilder och teman till skrivbordet, starthanteraren och inloggningsskärmen, såväl som några få nya appikoner. Temauppdateringen gjordes för både de vanliga Kali- och Kali Purple-utgåvorna.

  Standard-skrivbordsmiljön Xfce 4.18 fick möjligheten att kopiera VPN-IP-adressen till urklipp med ett enda klick, och GNOME 45-skrivbordserbjudandet använder nu Loupe som standardbildvisare istället för Eye of GNOME.

  Nya verktyg som ingår i den här uppdateringen är BlueHydra Bluetooth-enhetsupptäcktstjänsten, OpenTAXII TAXII-serverimplementering från EclecticIQ, readpe kommandoradsverktyg för att manipulera Windows PE-filer, Snort Flexible Network Intrusion Detection System (IDS) och Above, en osynlig protokollsniffer för hitta sårbarheter i nätverket.

  Förutom det uppdaterar Kali Linux 2024.1 Kali NetHunter-utgåvan för mobila enheter med stöd för Samsung Galaxy S24 Ultra, Realme C15, TicWatch Pro 3 och Xiaomi Poco X3 NFC-enheter, medan stödet för Samsung Galaxy S9+-enheten har uppdaterats. Kali NetHunter stöder nu även Android 14.

  Kolla in tillkännagivandesidan för ytterligare läsning om ändringarna som ingår i den här utgåvan. Samtidigt är Kali Linux 2024.1 tillgänglig för nedladdning från den officiella webbplatsen i olika varianter för 64-bitars, ARM, VM, Cloud, WSL eller mobila plattformar. Under huven drivs Kali Linux 2024.1 av Linux kernel 6.6 LTS.

  https://www.kali.org/

  Kali Linux i vår wiki

  https://wiki.linux.se/index.php/Kali_Linux#Kali_Linux

  Texten ovan är en maskinöversattning ifrån


 • 20 tips på använda kommando ”du” i linux

  Kraften i att kunna unix kommando har många fördelar.

  Att använda ”du” kommandot, eller kommandot ”du” på svenska, kan vara en effektiv metod för att interagera med och utforska filstrukturen och innehållet på en dator. Här är 20 tips om hur du kan använda detta kommando:

  1. Visa innehållet i en katalog: Använd ”du” följt av sökvägen till katalogen för att visa storleken på innehållet.
    du /sökväg/till/katalogen
  1. Visa storleken på en specifik fil: Ange filens sökväg efter ”du” för att få dess storlek.
    du /sökväg/till/filen
  1. Visa storleken på flera kataloger samtidigt: Du kan ange flera katalogsökvägar för att visa storleken på flera kataloger.
    du /sökväg/till/katalog1 /sökväg/till/katalog2
  1. Sortera resultatet efter storlek: Lägg till flaggan ”-s” för att sortera resultatet efter storlek i stigande ordning.
    du -s /sökväg/till/katalogen
  1. Visa storleken i en mänskligt läsbar form: Använd flaggan ”-h” för att få storleken i en mer läsbar form, t.ex. KB, MB, GB.
    du -h /sökväg/till/katalogen
  1. Visa totalstorleken för en katalog: Lägg till flaggan ”-c” för att visa den totala storleken för en katalog och dess underkataloger.
    du -c /sökväg/till/katalogen
  1. Visa endast totalstorleken: Använd flaggan ”-s” tillsammans med ”-h” för att visa endast den totala storleken av en katalog.
    du -sh /sökväg/till/katalogen
  1. Visa storleken på alla filer i en katalog, inklusive dolda: Använd flaggan ”-a” för att inkludera dolda filer och visa deras storlek.
    du -a /sökväg/till/katalogen
  1. Visa storleken på alla filer, men undvik kataloger: Använd flaggan ”–max-depth” för att specificera en maxdjup för att undvika att inkludera kataloger.
    du --max-depth=1 /sökväg/till/katalogen
  1. Hitta de största filerna i en katalog: Kombinera ”du” med andra verktyg som ”sort” och ”head” för att lista de största filerna. du /sökväg/till/katalogen | sort -n | tail
  2. Hitta de minsta filerna i en katalog: På liknande sätt kan du använda ”head” istället för ”tail” för att lista de minsta filerna. du /sökväg/till/katalogen | sort -n | head
  3. Exkludera vissa filer eller kataloger: Använd flaggan ”–exclude” för att exkludera vissa filer eller kataloger från resultatet. du --exclude="mapp1" /sökväg/till/katalogen
  4. Hitta och ta bort onödiga stora filer: Använd ”du” tillsammans med ”find” för att hitta stora filer som kan tas bort. du /sökväg/till/katalogen | sort -n | awk '$1 > 1000000' | cut -f2- | tr '\n' '\0' | xargs -0 rm --
  5. Visa endast filstorlekar utan sökväg: Använd flaggan ”–summarize” för att endast visa totalstorleken för varje argument utan detaljerad sökväg. du --summarize /sökväg/till/katalogen
  6. Utforska filsystemet på en annan enhet: Ange enhetens sökväg för att utforska dess filsystem. du /sökväg/till/enhet
  7. Visa storleken på en katalog och dess underkataloger utan att lista filer: Använd flaggan ”–max-depth” för att bara visa storleken på katalogen och dess underkataloger. du --max-depth=1 /sökväg/till/katalogen
  8. Visa totalstorleken för flera kataloger och deras innehåll: Ange flera katalogsökvägar för att få totalstorleken för varje katalog och dess innehåll. du -c /sökväg/till/katalog1 /sökväg/till/katalog2
  9. Analysera diskutrymmesanvändning över tid: Kombinera ”du” med andra verktyg och schemauppgifter för att periodiskt analysera diskutrymmesanvändningen. du /sökväg/till/katalogen > diskutrymme_rapport_$(date +%Y-%m-%d).txt
  10. Visa storleken av alla filer och kataloger rekursivt: Använd flaggan ”-d” för att visa storleken på alla filer och kataloger rekursivt. du -d 1 /sökväg/till/katalogen
  11. Visa endast storleken på en katalog, inte dess underkataloger: Använd ”-s” flaggan för att bara visa storleken på den angivna katalogen, inte dess underkataloger.
   du -s /sökväg/till/katalogen

  Med dessa tips bör du kunna använda ”du” kommandot på olika sätt för att effektivt utforska och hantera filstrukturen och diskutrymmet på din dator.

  I vår wiki finner Ni en manualsidan översatt till Svenska.

  https://wiki.linux.se/index.php/Du


 • Bash script som radera data på din hårdisk.

  Att förstöra data som kan hamna orätta händer är viktig.
  #!/bin/bash
  
  # Kontrollera att användaren kör skriptet med root-behörighet
  if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
    echo "Detta skript måste köras med root-behörighet."
    exit 1
  fi
  
  # Kontrollera att en enhet har angivits som argument
  if [ -z "$1" ]; then
    echo "Användning: $0 <enhetsväg>"
    exit 1
  fi
  
  # Ange enheten som ska skrivas över (t.ex. /dev/sdX)
  target_device=$1
  
  # Storleken på hårddisken i bytes
  disk_size=$(blockdev --getsize64 "$target_device")
  
  # Skriver över med slumpmässiga och nollställda data 10 gånger
  for (( i=0; i<10; i++ )); do
    echo "Skriv över hårddisk $target_device: Runda $((i+1)) av 10"
    dd if=/dev/urandom of="$target_device" bs=1M status=progress
    dd if=/dev/zero of="$target_device" bs=1M status=progress
  done
  
  echo "Hårddisken $target_device har skrivits över 10 gånger med slumpmässiga och nollställda data."
  

  I vår artikel En Svensk tiger med hjälp av Linux , visade vi hur man kan radera data på en hårddisk. Här kommer ett bash script som vill ha lite högre nivå på det hela. Scriptet skriver över en hårddisk med zero och random 10 ggr. Spara ner den här texten nedan som en fil och gör den körbar med chnod +x filnamn . Redigera target device. Läs varningtexten i längst ner i den här artikeln.


 • Är du redo att upptäcka Linux?

  Tyvärr erbjuds inte linux på 3,5″ disketter. Men dock på USB Minne

  Datorhjälp meddelar att det har börja saluföra Linux på USB Minne. Perfekt för den som inte ha möjlighet att tanka linux själv , utan bara vill ha det på ett färdig media.

  För tillfällen erbjuda detta endast via över diskförsäljning i Datorhjälp butik på Orrspelsvägen 13, Bromma.


 • 20 sätt att använda find kommandot på.

  Med kommando find i Linux och i andra UNIX dialekter kan man använda för att hitta toma filer

  find är ett mycket kraftfullt kommando i UNIX- och Linux-baserade system som används för att söka efter filer och kataloger i en katalogstruktur. Det kan anpassas med olika flaggor och argument för att utföra komplexa sökningar. Här är 20 olika sätt att använda find-kommandot på:

  1. Hitta filer efter namn:
    find /sökväg/till/katalog -name "filnamn.txt"
  1. Hitta filer som inte matchar ett mönster:
    find /sökväg/till/katalog -not -name "*.txt"
  1. Hitta kataloger:
    find /sökväg/till/katalog -type d
  1. Hitta filer baserat på storlek:
    find /sökväg/till/katalog -size +50M
  1. Hitta och ta bort filer:
    find /sökväg/till/katalog -type f -name "*.log" -delete
  1. Hitta filer ändrade de senaste n dagarna:
    find /sökväg/till/katalog -mtime -n
  1. Hitta filer som ändrades före n dagar sedan:
    find /sökväg/till/katalog -mtime +n
  1. Hitta filer med vissa behörigheter:
    find /sökväg/till/katalog -perm 644
  1. Hitta filer som ägs av en specifik användare:
    find /sökväg/till/katalog -user användarnamn
  1. Hitta filer som tillhör en specifik grupp: find /sökväg/till/katalog -group gruppnamn
  2. Kombinera find med andra kommandon via exec: find /sökväg/till/katalog -type f -exec chmod 644 {} \;
  3. Hitta filer efter ändringsdatum: find /sökväg/till/katalog -daystart -mtime -1
  4. Hitta alla tomma filer och kataloger: find /sökväg/till/katalog -empty
  5. Hitta filer baserat på filtyp: find /sökväg/till/katalog -type f -iname "*.jpg"
  6. Exkludera en katalog från sökningen: find /sökväg/till/katalog -path /sökväg/till/katalog/att/utesluta -prune -o -print
  7. Hitta filer baserat på inodnummer: find /sökväg/till/katalog -inum 12345
  8. Hitta filer som är större eller mindre än en viss storlek: find /sökväg/till/katalog -size +10M -size -50M
  9. Hitta filer som har ändrats sen sist systemet startades: find /sökväg/till/katalog -cnewer /var/log/boot.log
  10. Använd find för att kopiera filer till en annan katalog: find /sökväg/till/källkatalog -type f -name "*.jpg" -exec cp {} /sökväg/till/målkatalog \;
  11. Hitta filer och sortera dem efter ändringsdatum:
   find /sökväg/till/katalog -type f -printf '%TY-%Tm-%Td %TT %p\n' | sort

  Dessa exempel visar flexibiliteten och kraften hos find-kommandot. Genom att kombinera olika flaggor och argument kan du utföra nästan alla typer av fil- och katalogsökningar.

  Den översätta manual sidan för find finns i våran wiki och en artikel i vår wiki Skillnaden mellan BSD och GNU versionen av kommandot find, som beskriver några skillnade mellan BSD versionen ( Den bl a används av Mac OS ) och GNU versionen som används av Linux.


 • 20 exempel på hur man använder kommando grep

  Med kommando grep får man ett flexibelt verktyg för att hitta rätt data i sina filer.

  grep är ett kraftfullt kommandoverktyg som används för att söka efter specifika mönster i filer eller dataströmmar. Här är 20 exempel på hur man kan använda grep för att utföra olika typer av sökningar:

  1. Söka efter en specifik textsträng i en fil:
    grep "specifik text" filnamn.txt
  1. Söka igenom flera filer:
    grep "textsträng" fil1.txt fil2.txt
  1. Söka igenom alla filer i en katalog (rekursivt):
    grep -r "textsträng" /sökväg/till/katalog/
  1. Ignorera versal- och gemenkänslighet:
    grep -i "TextSträng" filnamn.txt
  1. Visa endast filnamnen som innehåller söksträngen:
    grep -l "textsträng" *.txt
  1. Visa radnummer för matchande rader:
    grep -n "textsträng" filnamn.txt
  1. Söka efter rader som inte innehåller söksträngen:
    grep -v "textsträng" filnamn.txt
  1. Söka efter rader som matchar något av flera mönster:
    grep -e "text1" -e "text2" filnamn.txt
  1. Använda reguljära uttryck för att söka:
    grep "^[A-Z]" filnamn.txt
  1. Räkna antalet rader som matchar söksträngen: grep -c "textsträng" filnamn.txt
  2. Visa en viss mängd rader före och efter matchningen: grep -A 3 -B 2 "textsträng" filnamn.txt
  3. Söka efter rader som matchar ett helt ord: grep -w "heltOrd" filnamn.txt
  4. Söka efter rader som slutar med en specifik sträng: grep "textsträng$" filnamn.txt
  5. Söka i alla filer med en viss filändelse: grep "textsträng" *.txt
  6. Visa rader som matchar med färgmarkering i terminalen: grep --color=always "textsträng" filnamn.txt
  7. Använda grep med pipe för att filtrera utdata från ett annat kommando: cat filnamn.txt | grep "textsträng"
  8. Söka efter rader som börjar med en specifik sträng: grep "^textsträng" filnamn.txt
  9. Använda grep för att hitta filer utan matchningar: grep -L "textsträng" *.txt
  10. Söka efter strängar i filer och visa de omgivande 5 raderna för kontext: grep -C 5 "textsträng" filnamn.txt
  11. Kombinera grep med andra kommandon för att filtrera utdata ytterligare:
   grep "textsträng" filnamn.txt | grep -v "oönskad sträng"

  Dessa exempel täcker en mängd olika användningsområden för grep, från enkla textsträngssökningar till mer komplexa sökningar som använder reguljära uttryck och kombinerar grep med andra kommandon för att processa textdata.

  I våra wiki finns översättningen av manulen till grep kommandot

  https://wiki.linux.se/index.php/Grep

  Även flera exempler på hur man använder grep.

  https://wiki.linux.se/index.php/Exempel_p%C3%A5_hur_man_anv%C3%A4nder_Grep


 • Så partionera man en hårddisk i Linux

  Klassisk partionering

  Diskhanteringen i linux är kraftfull

  Att partitionera och formatera en hårddisk i Linux kan göras genom ett flertal verktyg, både grafiska och kommandoradsbaserade. Ett av de mest populära kommandoradsverktygen för detta ändamål är fdisk för partitionering och mkfs för att formatera. Här är en grundläggande guide för att partitionera och formatera en hårddisk:

  Steg 1: Identifiera Hårddisken

  Först måste du identifiera den hårddisk du vill partitionera. Det kan du göra med kommandot lsblk eller fdisk -l. Det kommer att visa alla tillgängliga lagringsenheter och deras partitioner.

  Steg 2: Partitionera Hårddisken

  För att partitionera hårddisken använder du fdisk följt av enhetens sökväg. Till exempel, om din hårddisk identifieras som /dev/sda, kör du:

  sudo fdisk /dev/sda

  Inne i fdisk kan du använda olika kommandon för att skapa och hantera partitionstabeller. Här är några grundläggande fdisk kommandon:

  • m för att visa hjälpmenyn.
  • n för att skapa en ny partition.
  • d för att radera en partition.
  • p för att lista partitionerna.
  • w för att spara ändringarna och avsluta.

  Steg 3: Formatera Partitionen

  Efter att ha skapat partitionen måste du formatera den med ett filsystem. För att formatera en partition med ext4-filsystemet, använd mkfs verktyget följt av typen av filsystem och enhetens sökväg. Till exempel, för att formatera den första partitionen på /dev/sda som ext4, kör du:

  sudo mkfs.ext4 /dev/sda1

  Du kan ersätta ext4 med ett annat filsystem efter behov, som xfs, btrfs, eller ntfs.

  Exempel på Kommandon

  Här är ett enkelt exempel på hur man skapar en ny partition och formaterar den som ext4:

  1. Öppna fdisk för att partitionera /dev/sda:
   bash sudo fdisk /dev/sda
  2. Skapa en ny partition med n, välj typ, specifiera storlek och andra parametrar som efterfrågas.
  3. Spara och avsluta med w.
  4. Formatera den nya partitionen som ext4:
   bash sudo mkfs.ext4 /dev/sda1

  Kom ihåg att ersätta /dev/sda och /dev/sda1 med din faktiska hårddisk och partition.

  Viktiga Punkter att Notera

  • Se till att du väljer rätt hårddisk och partition. Att partitionera eller formatera fel hårddisk kan resultera i förlust av data.
  • Det finns andra verktyg och filsystem som du kan använda beroende på dina behov. gparted är ett grafiskt verktyg som kan vara mer användarvänligt för vissa.
  • Alltid säkerhetskopiera viktiga data innan du påbörjar processen.

  Denna guide ger en översikt av processen med att partitionera och formatera en hårddisk i Linux. För djupare förståelse och avancerade funktioner, rekommenderas det att läsa verktygens man-sidor (man fdisk, man mkfs) eller andra detaljerade guider online.

  Att använda LVM (Logical Volume Manager) i Linux är ett kraftfullt sätt att hantera lagringsutrymmet mer flexibelt jämfört med traditionella partitioneringsmetoder. Med LVM kan du enkelt ändra storleken på volymer, skapa snapshots och hantera lagringsenheter över flera fysiska diskar. Här är en grundläggande guide för att komma igång med LVM:

  LVM

  Steg 1: Installera LVM

  Först och främst, se till att LVM är installerat på ditt system. På de flesta Linux-distributioner kan du installera LVM med ditt pakethanteringssystem. Till exempel, på Ubuntu eller Debian-baserade system, kör:

  sudo apt update && sudo apt install lvm2

  Steg 2: Förbereda Fysiska Volymen

  För att använda en disk eller partition med LVM, måste du först konvertera den till en ”fysisk volym” (PV). Anta att du vill använda /dev/sda1 som en del av ditt LVM-system, kör då:

  sudo pvcreate /dev/sda1

  Du kan kontrollera statusen för dina fysiska volymer med pvdisplay.

  Steg 3: Skapa Volymgruppen

  En volymgrupp (VG) är en pool av lagringsutrymme som består av en eller flera fysiska volymer. Du kan skapa en volymgrupp med vgcreate kommandot. Till exempel, för att skapa en volymgrupp som heter vg01 med /dev/sda1, kör:

  sudo vgcreate vg01 /dev/sda1

  Använd vgdisplay för att visa information om dina volymgrupper.

  Steg 4: Skapa Logiska Volymen

  Inom en volymgrupp kan du skapa en eller flera logiska volymer (LV). Det här är de ”partitioner” som du faktiskt kommer att formatera och montera. För att skapa en logisk volym, använd lvcreate. Till exempel, för att skapa en logisk volym som heter lv01 inom vg01 med en storlek av 10GB, kör:

  sudo lvcreate -L 10G -n lv01 vg01

  Du kan se dina logiska volymer med lvdisplay.

  Steg 5: Formatera och Montera den Logiska Volymen

  Nu när du har skapat en logisk volym, kan du formatera den med ett filsystem och sedan montera den. Till exempel, för att formatera lv01 med ext4 och montera den:

  sudo mkfs.ext4 /dev/vg01/lv01
  sudo mount /dev/vg01/lv01 /mnt/myvolume

  Byt ut /mnt/myvolume med den katalog där du vill montera volymen.

  Steg 6: Hantera LVM

  • Ändra storlek på en logisk volym: Du kan utöka eller minska storleken på en logisk volym med lvextend eller lvreduce.
  • Skapa snapshots: LVM tillåter dig att skapa snapshots av dina logiska volymer, vilket kan vara användbart för säkerhetskopior.
  • Ta bort volymer: Om du inte längre behöver en logisk volym, kan du ta bort den med lvremove.

  LVM är ett kraftfullt verktyg som erbjuder mycket flexibilitet, men det är också komplicerat. Se till att du förstår de kommandon du använder och deras effekter, särskilt när det gäller att ändra storlek på och ta bort volymer, eftersom felaktiga åtgärder kan leda till datarförlust. För djupare förståelse och avancerade funktioner, kolla in man sidorna för de olika LVM-kommandona (man pvcreate, man vgcreate, man lvcreate, etc.).

  Läs mer i vår Wiki hur LVM fungera

  https://wiki.linux.se/index.php/Kategori:LVM


 • Mixx 2.4 öpen källkod DJ Mixer.

  Med Mixx 2.4 på en linux maskin, så kan du bli din egna dj.


  Mixxx är ett öppen källkods-DJ-program som gör det möjligt för användare att mixa musik live med hjälp av deras dator. Mixxx erbjuder en mängd funktioner som är jämförbara med de som finns i kommersiella DJ-programvaror, inklusive men inte begränsat till realtidskontroll av ljudfiler, stöd för MIDI-kontroller, integrerad musikbibliotekshantering, effekter, samplers, och möjligheten att strömma live ljud över internet.

  Nyheterna 2.4

  Utöver det lägger Mixxx 2.4 till en spårfärgsväljare, lägger till ett alternativ för att hålla däcket spelat när ett spår laddas, förbättrar kvalitetsindikatorn för vinylkontroll, lägger till brus-, pitchskift- och distorsionseffekter, lägger till bakgrundsfärg för snabb täckning art preview, och lägger till många förbättringar av skins och Auto DJ.

  Styrstödet har utökats med nya mappningar för Hercules DJControl MIX, Pioneer DDJ-FLX4, Traktor Kontrol S4 Mk3, Traktor Kontrol Z1 HID och Yaeltex MiniMixxx, samt uppdaterade mappningar och förbättringar för Behringer DDM4000, Hercules DJ Console RMX, Korg2 nano , MAudio Xponent, Novation Twitch, Novation Launchpad, Numark DJ2GO2 Touch, Numark MixTrack Pro 3, Roland DJ-505, Traktor Kontrol S2 MK1/MK2/MK3 och Traktor Kontrol S3.

  Fler om nyheterna går att läsa här

  https://github.com/mixxxdj/mixxx/blob/2.4.0/CHANGELOG.md

  https://mixxx.org/download/


 • Så fungera processer i Linux

  Ett vanlig linux system håller många processer igång

  Processer i Linux, liksom i de flesta moderna operativsystem, är instanser av körande program. Varje gång du startar ett program, skapar operativsystemet en ny process som ger programmet de resurser det behöver för att köra. Processhanteringen i Linux är en central del av operativsystemets funktion och innefattar skapande, schemaläggning och avslutning av processer. Här följer en översikt över hur processer fungerar i Linux:

  Skapande av Processer

  • Föräldra- och Barnprocesser: När en process startar en annan process, blir den ursprungliga processen en föräldraprocess och den nya processen blir en barnprocess. Detta möjliggör en hierarki av processer.
  • fork() och exec() Systemanrop: Processer skapas vanligtvis genom ett fork() systemanrop som duplicerar en befintlig process. Den nya processen (barnet) får en unik process-ID (PID) men kör initialt samma kod som föräldern. Barnprocessen kan sedan använda exec() systemanropet för att ladda och köra en ny programkod.

  Schemaläggning av Processer

  • Process Scheduler: Linux använder en schemaläggare för att bestämma vilken process som ska få använda CPU:n. Schemaläggaren fördelar processorns tid mellan de olika processerna för att säkerställa att systemet kör smidigt och effektivt.
  • Prioriteter: Varje process tilldelas en prioritet som påverkar hur ofta och hur länge den får tillgång till CPU:n. Användare kan ibland justera dessa prioriteter med kommandon som nice och renice.

  Processstat

  • Stat: En process i Linux kan vara i olika tillstånd, såsom ”Running” (körs), ”Sleeping” (sover), ”Stopped” (stoppad), eller ”Zombie” (zombie). Dessa tillstånd ger information om vad processen gör för tillfället.

  Hantering av Processer

  • Signalhantering: Linux tillåter kommunikation med och mellan processer genom signaler. Exempelvis kan en SIGKILL signal användas för att tvinga en process att avsluta.
  • Process-ID (PID) och Parent Process ID (PPID): Varje process tilldelas ett unikt PID, och varje process känner till sitt föräldra-PID (PPID), vilket möjliggör spårning och kontroll av processer.

  Avslutning av Processer

  • När en process avslutas, antingen genom att den slutför sin körning eller avbryts av en signal, returnerar den en avslutningskod till sitt föräldraprocess, och operativsystemet frigör de resurser som använts av processen.

  Linux tillhandahåller ett robust verktyg för att arbeta med och hantera processer, inklusive kommandoradsverktyg som ps, top, htop, kill, och nice, som låter användare se och påverka processer som körs på systemet.

  För att Hantera Processer

  • ps: Visar information om aktiva processer. Med olika alternativ kan du anpassa vilken information som visas.
  • top: Ger en realtidsöversikt över systemet, inklusive en lista över processer som använder mest resurser. Det låter dig även utföra åtgärder på processer.
  • htop (om installerad): En mer avancerad version av top med en användarvänlig interaktiv gränssnitt för processövervakning och hantering.
  • pgrep: Söker efter processer baserat på deras namn och andra attribut och visar deras process-ID (PID).
  • pkill: Skickar signaler till processer, identifierade genom deras namn eller andra attribut, för att exempelvis avsluta dem.
  • kill: Skickar en signal till en specifik process, vanligtvis för att avsluta den. Används med processens PID.
  • killall: Liknar pkill men avslutar alla processer som matchar namnet som ges som argument.
  • nice: Startar en ny process med en angiven prioritet (”niceness”).
  • renice: Ändrar prioritet på en redan körande process.
  • nohup: Kör ett kommando oberoende av terminalen som kan fortsätta köras i bakgrunden även efter att användaren loggat ut.

  För att Styra Jobb

  • jobs: Listar jobb som har startats i den aktuella terminalen.
  • bg: Återupptar ett stoppat jobb i bakgrunden.
  • fg: Flyttar ett jobb från bakgrunden till förgrunden.
  • disown: Tar bort ett jobb från skallets jobblista, vilket gör att det inte längre är associerat med terminalen.

  För att Övervaka och Debugga Processer

  • strace: Spårar systemanrop och signaler från en specifik process. Det är användbart för att felsöka och förstå hur ett program interagerar med kärnan.
  • lsof: Listar öppna filer och de processer som har dem öppna. Det kan användas för att hitta ut vilka filer en process använder.
  • vmstat, iostat, och mpstat: Används för att övervaka systemets prestanda, inklusive CPU-användning, I/O-operationer, och minnesanvändning.
  Exempel på hur man använder ps.

  ps

  Detta kommando visar processerna som är associerade med den aktuella terminalsessionen.

  Visa Specifik Information

  ps -e

  ps -A

  Dessa kommandon listar alla processer på systemet.

  Visa alla processer med fullständig information:

  ps -ef

  ps -aux

  Dessa kommandon visar en detaljerad lista över alla processer, inklusive användar-ID, PID, CPU- och minnesanvändning, starttid, kommando som startade processen, och mer. Notera att aux inte är en sammanfogning av flaggor utan snarare en specifik option för ps.

  Visa Trädstruktur för Processer

  ps -ejH

  ps axjf

  Dessa kommandon visar processerna i en trädstruktur, vilket hjälper dig att förstå föräldra-barn-relationer mellan processerna.

  Sortera Processer efter CPU- eller Minnesanvändning

  Sortera processer efter minnesanvändning:

  ps aux –sort=-%mem

  Sortera processer efter CPU-användning:

  ps aux –sort=-%cpu

  Dessa kommandon sorterar processerna baserat på hur mycket minne eller CPU de använder, med de mest resurskrävande processerna först.

  Genom att kombinera ps med andra kommandon och verktyg (som grep, awk, eller sort), kan du utföra kraftfulla analyser och hantering av processer på ditt system.

  Så använder man kill

  Med kill kommandot kan man döda processer som har slutat fungerat .

  Kommandot kill används i Linux för att skicka signaler till processer. Vanligtvis används kill för att avsluta processer. Varje signal har ett specifikt syfte, men de mest använda är SIGTERM (signal 15) för att be en process att avsluta och SIGKILL (signal 9) för att tvinga en process att omedelbart avsluta. Här är några exempel på hur man använder kill:

  Grundläggande Användning

  • Avsluta en process med dess PID:
   kill 1234

  Detta kommando skickar signalen SIGTERM till processen med PID (Process ID) 1234, vilket ber den att avsluta sig själv på ett säkert sätt.

  Använda Specifika Signaler

  • Tvinga avslutning av en process:
   kill -9 1234

  eller

   kill -SIGKILL 1234

  Dessa kommandon skickar signalen SIGKILL till processen, vilket omedelbart avslutar processen utan att vänta på att den ska städa efter sig. Använd detta alternativ försiktigt eftersom det kan resultera i förlust av data.

  • Be en process att avsluta:
   kill -15 1234

  eller

   kill -SIGTERM 1234

  Det är standardbeteendet för kill och brukar vara föredraget eftersom det ger processen en chans att korrekt stänga ner och frigöra resurser.

  Skicka Signaler till Flera Processer

  • Avsluta flera processer samtidigt:
   kill 1234 5678 91011

  Detta kommando skickar SIGTERM till alla angivna PIDs.

  Använda kill med pgrep

  • Avsluta alla processer med ett specifikt namn:
   kill $(pgrep processnamn)

  Detta kommando använder pgrep för att hitta alla processer som matchar namnet ”processnamn” och skickar sedan SIGTERM till var och en av dem.

  Använda pkill

  För att göra saker enklare kan du använda pkill, som låter dig skicka signaler till processer baserat på deras namn eller andra attribut, utan att behöva veta deras PID:

  • Avsluta processer baserat på namn:
   pkill processnamn

  Detta kommando skickar standard signalen SIGTERM till alla processer vars namn matchar ”processnamn”.

  Använda killall

  killall är ett annat kommando som liknar pkill men med lite olika syntax och alternativ:

  • Avsluta alla instanser av en process baserat på dess namn:
   killall processnamn

  Detta skickar också SIGTERM till alla processer som matchar namnet ”processnamn”.

  Användningen av kill, pkill, och killall ger dig flexibilitet i hur du hanterar processer på ditt system, från att försiktigt be en process att stänga ner till att tvinga en omedelbar avslutning.


 • En Svensk tiger med linux. Så förstör du data på en hårddisk med kommandot dd och linux.

  En gamla hårddisk kan innehålla massor känslig data, banditer lägger pussel numera, så är viktig att behålla sin bit.

  Att ge bort / sälja / slänga en dator som man inte längre använder kräver att man förstör den data som finns på datorns hårddisk. Linux.se förespråka att man skall sänka bort gamla datorer till grupper som behöver dem gärna med linux installerat. Men vill man bara ge bort en blank dator ,så är det viktigt att hårddiskens data är förstört på sådant sätt att ingen kan återskapa data.

  För att förstöra data på en hårddisk med hjälp av dd från en Linux Live USB-sticka, följer du dessa steg. Denna process är användbar när du vill säkerställa att data på en hårddisk inte kan återställas, till exempel innan du säljer eller skrotar en dator. Kom ihåg att denna process är destruktiv och permanent tar bort all data på hårddisken.

  1. Skapa en Linux Live USB-sticka

  Först behöver du en bootbar USB-sticka med en Linux-distribution. Det finns många distributioner som Ubuntu, Fedora, eller Debian som kan användas för detta ändamål. Använd ett program som Rufus (för Windows-användare) eller dd (för Linux/Mac-användare) för att skapa din bootbara Live USB-sticka.

  2. Starta datorn från USB-stickan

  • Sätt in USB-stickan i datorn som du vill radera hårddisken på.
  • Starta om eller sätt på datorn och gå in i BIOS/UEFI för att ändra bootordningen så att datorn startar från USB-stickan. Detta kan variera beroende på datorns tillverkare, men ofta nås BIOS/UEFI genom att trycka på en av funktionstangenterna (t.ex., F2, F10, F12) eller Del-tangenten när datorn startar.
  • Spara ändringarna och starta om datorn, den bör nu starta upp från din Linux Live USB-sticka.

  3. Identifiera hårddisken

  När Linux Live-sessionen har startat, öppna en terminal. Du behöver identifiera vilken hårddisk du vill förstöra. Använd lsblk eller fdisk -l kommandot för att lista alla tillgängliga enheter och deras partitioner. Detta hjälper dig att identifiera rätt enhet. Enheten benämns vanligtvis som /dev/sda, /dev/sdb, osv.

  4. Förstör data på hårddisken

  När du har identifierat vilken enhet du vill förstöra, använd dd kommandot för att skriva över hårddisken. Du kan skriva över med nollor eller slumpmässiga data som tidigare beskrivet. Ett exempel med /dev/sdX som målenhet:

  • För att skriva över med nollor:
   sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=4M status=progress
  • För att skriva över med slumpmässiga data:
   sudo dd if=/dev/urandom of=/dev/sdX bs=4M status=progress

  Ersätt /dev/sdX med den faktiska enhetsbeteckningen för din hårddisk.

  Den Svensk språkiga manunal sidan för dd finns i vår wiki.

  5. Vänta tills processen är klar

  Att skriva över hårddisken kan ta tid, beroende på dess storlek och den valda metoden (nollor eller slumpmässiga data). status=progress kommer att visa hur mycket data som har skrivits och hur lång tid processen har tagit.

  6. Avsluta och starta om

  När dd kommandot har slutfört, är data på hårddisken förstörd och inte återställbar med vanliga dataåterställningsverktyg. Du kan nu stänga av systemet, ta bort USB-stickan och använda eller kassera hårddisken som du önskar.

  Observera: Var mycket försiktig när du använder dd, eftersom felaktig användning kan leda till att fel enhet raderas, vilket resulterar i förlust av värdefull data. Se alltid till att du har valt rätt enhet (/dev/sdX) innan du kör kommandot.

  Knoppix är ett exempel på en bra Live distrubtion

  https://wiki.linux.se/index.php/Knoppix


 • Debian 12.5

  Debian 12.5 med kernel 6.1 LTS och med 68 bugfixar och 42 säkerhets updateringar.

  Debian 12.5 släpps med linux-image-6.1.0-15 (6.1.66-1), tillsammans med några andra felrättningar.

  Debianprojektet presenterar stolt sin femte uppdatering till dess stabila utgåva Debian 12 (med kodnamnet bookworm). Denna punktutgåva lägger huvudsakligen till rättningar för säkerhetsproblem, tillsammans med ytterligare rättningar för allvarliga problem. Säkerhetsbulletiner har redan publicerats separat och refereras när de finns tillgängliga.

  Vänligen notera att punktutgåvan inte innebär en ny version av Debian 12 utan endast uppdaterar några av de inkluderade paketen. Det behövs inte kastas bort gamla media av bookworm. Efter installationen kan paket uppgraderas till de aktuella versionerna genom att använda en uppdaterad Debianspegling..

  De som frekvent installerar uppdateringar från security.debian.org kommer inte att behöva uppdatera många paket, och de flesta av sådana uppdateringar finns inkluderade i punktutgåvan.

  Nya installationsavbildningar kommer snart att finnas tillgängliga på de vanliga platserna.

  En uppgradering av en existerande installation till denna revision kan utföras genom att peka pakethanteringssystemet på en av Debians många HTTP-speglingar. En utförlig lista på speglingar finns på:

  https://www.debian.org/mirror/list

  I vår wiki finns länkar till att ladda hem Debian 12.5 som ISO filer

  https://wiki.linux.se/index.php/Debian


 • Fedora delar upp sej olika grenar för olika ändamål.

  För att göra det lättare skilja olika fedora ”smaker” åt så delar man upp fedora upp flera undermärken som är.

  Fedora Silverblue

  GNOME-skrivbordsupplevelsen du känner och älskar på ett atomärt sätt.

  Varje version uppdateras i cirka 13 månader, och varje uppdatering träder i kraft vid nästa omstart, vilket håller ditt system konsekvent. Du kan till och med fortsätta arbeta medan uppdateringarna tillämpas!

  https://fedoraproject.org/atomic-desktops/silverblue/

  Fedora Kinoite

  KDE Plasma-skrivbordet, på ett atomärt sätt. Surfa på webben, håll kontakten med vänner, hantera filer, njut av musik och video och bli produktiv på jobbet utan att behöva oroa dig för att gå sönder ditt system.

  Varje version uppdateras i cirka 13 månader, och varje uppdatering träder i kraft vid nästa omstart, vilket håller ditt system konsekvent. Du kan till och med fortsätta arbeta medan uppdateringarna tillämpas!

  https://fedoraproject.org/atomic-desktops/kinoite/

  Fedora Sway Atomic

  Fedora Sway Atomic tillhandahåller den populära Sway-kakelfönsterhanteraren på ett atomärt sätt. Det gör Sway tillgängligt och tilltalande för både nybörjare och avancerade användare som föredrar att inte använda en mus, pekplatta eller annan pekenhet för att interagera med sin miljö. Med lätta applikationer för webbsurfning, textredigering och mediauppspelning erbjuder Fedora Sway Atomic en komplett upplevelse med ett minimalistiskt användargränssnitt.

  https://fedoraproject.org/atomic-desktops/sway/

  Fedora Budgie Atomic

  Budgie skrivbordsupplevelse på ett atomärt sätt.

  https://fedoraproject.org/atomic-desktops/budgie/

  Atomic betyder Inom programmering:
  I datavetenskap och programmering används termen ”atomic” för att beskriva operationer som genomförs som en odelbar enhet utan möjlighet till avbrott. Detta är särskilt viktigt i sammanhang där flera processer eller trådar åtkommer och modifierar samma data, och det behövs garantera att operationen antingen genomförs fullständigt eller inte alls, för att undvika datakorruption eller andra problem.

  För den som vill läsa mer :


 • Så installera du NGiNX på Ubuntu 22.04

  NGiNX är en alternativ webserver till apache.

  Vad är NGiNX?

  NGINX är en öppen källkod webbserver som även kan användas som omvänd proxy, HTTP-cache och lastbalanserare. Den är känd för sin höga prestanda, stabilitet, rika funktionsuppsättning, enkel konfiguration och låga resursförbrukning. NGINX är speciellt designad för att hantera många samtidiga anslutningar effektivt, vilket gör den till ett populärt val för högtrafikerade webbplatser, webbapplikationer och för att tjäna statiskt innehåll.

  Installera NGiNX på Ubuntu 22.04

  Steg 1: Uppdatera paketlistan

  Öppna en terminal och kör följande kommando för att uppdatera din paketlista. Detta säkerställer att du får den senaste versionen av paketen och deras beroenden.

  sudo apt update

  Steg 2: Installera NGINX

  Installera NGINX genom att köra följande kommando:

  sudo apt install nginx

  Under installationen kan du bli ombedd att bekräfta nedladdning och installation av NGINX. Tryck på Y och sedan Enter för att fortsätta.

  Steg 3: Justera brandväggen

  Om du har UFW (Uncomplicated Firewall) aktiverat, behöver du tillåta trafik till NGINX. NGINX registrerar några profiler med UFW vid installationen. Du kan se dessa profiler genom att köra:

  sudo ufw app list

  Du bör se profiler för NGINX som Nginx Full, Nginx HTTP, och Nginx HTTPS. Vanligtvis vill du tillåta HTTP och HTTPS trafik. Detta kan du göra med:

  sudo ufw allow ’Nginx Full’

  eller, om du bara vill tillåta HTTP:

  sudo ufw allow ’Nginx HTTP’

  Aktivera ändringarna genom att aktivera UFW (om det inte redan är aktiverat) med:

  sudo ufw enable

  Och bekräfta sedan att tillåtelsen har lagts till med:

  sudo ufw status

  Steg 4: Kontrollera att NGINX är igång

  Efter installationen ska NGINX automatiskt startas. Du kan kontrollera att NGINX körs med följande kommando:

  systemctl status nginx

  Steg 5: Tillgång till NGINX

  Nu när NGINX är installerat och körs, kan du testa att din webbserver fungerar genom att gå till din webbläsare och besöka din server’s IP-adress eller domännamn. Du bör se NGINX:s välkomstsida. Om du inte känner till din server’s IP-adress, kan du hitta den genom att köra ip addr show i terminalen eller genom att besöka en tjänst som whatismyip.com från servern.

  Dessa steg bör ge dig en grundläggande NGINX-installation på Ubuntu 22.04. För mer avancerad konfiguration, som att ställa in virtuella värdar, säkra din server med Let’s Encrypt SSL-certifikat, eller konfigurera NGINX som en omvänd proxy, rekommenderas det att du läser NGINX:s officiella dokumentation eller andra pålitliga källor.


 • Ubuntu Touch OTA-4 alt mobil OS.

  UBports Foundation tillkännagav idag lanseringen och den allmänna tillgängligheten av Ubuntu Touch OTA-4 för 20.04 som den senaste stabila versionen av detta Ubuntu-baserade integritets- och frihetsrespekterande mobiloperativsystem för smartphones och surfplattor.

  Ubuntu Touch är det mobila operativsystemet som respekterar integritet och frihet från UBports. Idag är vi glada att kunna tillkännage lanseringen av Ubuntu Touch OTA-4, vår fjärde stabila uppdatering till det nya Ubuntu 20.04 LTS-baserade systemet! OTA-4 kommer att bli tillgänglig för följande Ubuntu Touch-enheter som stöds under de kommande dagarna:

  • Asus Zenfone Max Pro M1 och Pro1-X
  • Fairphone 3
  • Fairphone 3+
  • Fairphone 4
  • Google Pixel 3a and 3a XL
  • JingPad A1
  • Oneplus One Oneplus 5 and 5T OnePlus 6 6T
  • PinePhone (beta)
  • PinePhone Pro (beta)
  • PineTab (beta)
  • PineTab2 (beta)
  • Samsung Galaxy S7
  • Sony Xperia X Vollaphone Vollaphone X Vollaphone 22
  • Vollaphone X23 Xiaomi Poco M2 Pro Xiaomi Poco X3 NFC / X3
  • Xiaomi Redmi 9 Pro, 9 Pro Max and 9S

  Vad är nytt?
  Den här utgåvan av Ubuntu Touch är baserad på Ubuntu 20.04 LTS, så de senaste säkerhetsuppdateringarna för Ubuntu 20.04 LTS har landat i denna OTA.

  Du kan nu dölja meddelandenas innehåll när du är låst

  Vi brukade alltid visa allt meddelandeinnehåll även när skärmen är låst. Detta kan leda till besvärliga situationer om innehållet är olämpligt. I denna OTA har vi lagt till en inställning så att du kan dölja innehållet i meddelandet.

  Du kan komma åt inställningarna under Systeminställningar > Säkerhet och sekretess > Låsning och upplåsning > När låst: > Dölj meddelandeinnehåll. Observera att för nu kan andra personer fortfarande läsa meddelandeinnehållet från snabbinställningarna högst upp. Så du kanske vill inaktivera ”Tillåt snabbinställningar” på samma sida också.

  Låsskärmen visar nu den beräknade tiden för att ladda din telefon

  Har du någonsin undrat hur lång tid det tar att ladda din telefon? Vi har lagt till uppskattningen av laddningstid direkt på låsskärmen.

  Temabyte är nu inbyggt

  Vi har alltid haft ett systemomfattande mörkt läge i systemet. Men tidigare var du tvungen att använda en tredjepartsapp för att komma åt den nödvändiga switchen. I denna OTA har vi lagt till en ny växelströmbrytare i systeminställningarna så att du kan ändra den utan att behöva en extra app.

  För att komma åt den, gå till Systeminställningar > Bakgrund och utseende. För närvarande kommer det bara att påverka applikationer och inte de andra systemkomponenterna (som aviseringar). Du måste också starta om applikationerna för att ändringen ska träda i kraft. I framtiden planerar vi att utvidga detta system till att även påverka systemkomponenter, och att även ändringen ska tillämpas omedelbart.

  Varje kontakt får sin egen ringsignal

  Kanske vill du ha en speciell ringsignal för din partner, eller så kanske du behöver en specifik ringsignal för att varna dig om att den som ringer är svår att ha att göra med. I denna OTA kan du nu tilldela en specifik ringsignal för en specifik kontakt. Du kan komma åt den genom att redigera en kontakt eller lägga till en ny och välj sedan Lägg till fält > Ringsignal.

  För utvecklare: att ansluta din telefon till en ny dator ber nu om bekräftelse

  När du använder adb för första gången på en dator kommer följande dialog upp när du låser upp skärmen.

  Detta säkerställer att adb-kommandon inte fungerar på en ny dator om inte användaren låser upp telefonen och bekräftar dialogen. Om du väljer ”Tillåt” kommer adb-kommandona att fungera för den här sessionen och kommer också ihåg den här datorn så att den inte frågar dig igen i framtiden.

  Andra anmärkningsvärda ändringar
  Möjligheten för appar att ange anpassade vibrationsmönster är nu fixad. Till exempel kommer Teleports avisering nu att ha 2 korta pulser istället för en enda lång.

  Att använda ett Bluetooth-headset för röstsamtal bör fungera mer tillförlitligt.

  Inställningarna för att dubbeltrycka för att väcka kommer nu att vara korrekt under omstarter.

  För Waydroid-användare kommer du mindre sannolikt att stöta på kameraproblem efter att du avslutat Waydroid. Detta är dock inte helt löst ännu, vi arbetar fortfarande på att hitta ett sätt att helt åtgärda problemet.

  Du kommer inte längre att se varningen ”Lågt lagringsutrymme” i streckkodsläsarappen.

  https://ubports.com/blog/ubports-news-1/post/ubuntu-touch-ota-4-focal-release-3916


 • Shotcut 24.01Videoredigerare med öppen källkod släppt med många nya funktionerShotcut 24.01

  Shotcut 24.01 – Är ett bildrederingsprogram baserad på öppen källkod.

  Shotcut 24.01 är nu tillgänglig för nedladdning som den senaste stabila versionen av denna öppen källkod, gratis och plattformsoberoende videoredigerare för GNU/Linux, macOS och Windows-system.

  Höjdpunkter i Shotcut 24.01 inkluderar implementeringen av ett ljud-API under Inställningar > Spelare på Linux- och Windows-system för att göra kommandoradsalternativet –SDL_AUDIODRIVER tillgängligt i menyn Inställningar, nya säkerhetskopieringsalternativ för att skapa säkerhetskopior av den aktuella projektfilen varje timme, dagligen ( standard), eller varje vecka, och stöd för flera val till funktionen Split At Playhead.

  Programmet kommer i .Appimage formatet för linux.

  https://github.com/mltframework/shotcut/releases/tag/v24.01.28


 • Månadens m/ä laptop

  Långsamma datorer kan vara stressade.

  Ibland springer man oftast på väldig gamla maskiner, vi har tidigare skrivit om laptop ifrån 2007 ( Rädda 15 år gamla laptop och Rädda en gamla laptop ifrån skroten ). Vad kan man göra med 15 år gamla laptop år 2024? Som vanligt det är mjukvarans krav som har ökat med tiden, vilket gör då tidens Premium maskiner är långsamma datorer idag.

  MacBook5.1 ( Mac-F42D89C8)

  VI har kommit över en Macbook 5.1 ( Den är byggd i samma chassi som senare modellen Macbook Pro modeller ifrån apple men det står inte Macbook pro på skärmen och den har fortfarande möjlighet att lätt byta batteriet och den saknar tangentbord bakgrund belysning. Maskinen är rustad med Intel Core 2 Duo CPU, 4 GB RAM och mekanisk hårddisk i standard utförande.

  Att köra MacOS är inte praktiskt möjligt. Bankerna skulle inte släppa in en webläsare med MacOS som går att köra på den här modellen.

  Ubuntu 22.04 LTS

  Vi började med ubuntu 22.04 LTS. Det gick knappt att starta firefox och maskinen frös. Var inne på att det var trasig hårdvara eftersom den frös, men skam den som ger sej

  Lubuntu 23.04

  Körde in Lubuntu istället . Skillnaden mellan Lubuntu och ubuntu är Lubuntu är optimerad för äldre hårdvara exempelvis kör LXQt istället för Gnome.

  Upplevelse blev genast en snabbare dator.

  Vad skall man då med en 15 år gamla laptop till? Varför skall man slänga en dator som fortfarande kan användas? Du går inte skrota en Volvo P1800S i bra skick bara för det är en gamla bil.

  Men efter installationen av Lubuntu gick genast att t.ex titta på SVTPlay helt ok i firefox och det gick utmärkt att starta libre office. Dvs en ok dator för den som kanske har svag ekonomi och gör ett loppis fynd. Kan använda datorn några år till, som dagens Sverige ser ut där allt sköts över internet och tittar även på mycket TV över internet, så är access till nätet ett måste. Fördelen med den här generationen Macbook är att denär byggd i alimium chassi. ( Det kom en budget macbook senare som var byggd i heltvit plast )

  Medaljens baksida

  Den här generationens datorer har oftast ett nätverkskort ifrån Broadcom.

  Broadcom drivrutiner är inte öppen källkod. I vanliga ubuntu kryssa man bara i en ruta att den skall installer ej öppen källkod drivrutiner. I Lubuntu är det lite egen handpåläggning som gäller. Undertecknad fick inte wifi att fungera i lubuntu. Men på den här länken finns tips hur man löser problemet

  https://www.amirootyet.com/post/how-to-get-wifi-to-work-after/

  Ubuntu mate

  Ubuntu Mate är mellantinget mellan Ubuntu och Lubuntu.

  Valde att testa ytterligare en ubuntu smak, ubuntu mate. Ubuntu Mate visade sej vara den gyllende medelvägen. Förvisso kändes Lubuntu snabbare, men strulet med Wifi gör att den faller bort.

  Kravet är att det skall vara något som är enkelt att installera och maskinen skall orka med streamning i alla fall ifrån SVT Play. Dom 2 CPU kärnorna som den här modellen är utrustade går nästa på 100% när man kör streamning.

  Slutsats

  Springer man på dator i fint skick ifrån 2007-2012 som är lite premium, så kan det här vara en bra lösning. Just den här exemplaret testades byggdes om med SSD disk. Det finns andra Linux distar som är ännu mer resurs snålare än dem som nämns ovan.

  Resulatet
  Resultatet är att vi fick en dator om klarade av stream svtplay, man kan ordbehandla på datorn, läsa e-post och göra på bankärende (Bankid får man ha i mobilen ) , detta på en dator som många skulle ha skrotat idag för den är för gamla.

  Tyvärr ett vanlig problem med den här generationen hårdvara är fläkten går på högvarv när man streama. SVT Play äter väldig mycket kraft av maskinen.

  Varför skriver Linux.se om gamla laptopar för?

  Linux.se vill visa att de gå återbruka gamla datorer. Att datorer av äldre modell kan användas fortfarande. Det förvisso uppstått en beg marknad på datorer, där man ibland får betala ockerpriser för datorer som är 5 år gamla.

  Men datorer som Microsoft och Apple inte längre vill supporta kan återbrukas med Linux är vårt budskap, och dom är funktionsdugliga för det digitala livet i Sverige 2024.


 • LibreOffice kommer i version 24.2 , gå över till kalandersbaserad nummering

  LibreOffice 24.2 är här. Nästa version kommer hetta 24.8

  Document Foundation har officiellt lanserat LibreOffice 24.2, som nu är tillgänglig för nedladdning för Windows, macOS och Linux-plattformar. Den här versionen introducerar ett nytt kalenderbaserat versionsnumreringssystem (YY.M). Här är vad det handlar om.

  LibreOffices framgångssaga är på många sätt symbolen för öppen källkodsmjukvaras potential. Det är ett bevis på samarbetsandan hos den globala öppen källkodsgemenskapen.

  En av de främsta anledningarna bakom LibreOffices popularitet är dess omfattande svit av verktyg. Från den kraftfulla Writer till den mångsidiga Calc och den dynamiska Impress, denna imponerande kontorssvit säkerställer att användare har alla verktyg de behöver för att utföra sina uppgifter effektivt.

  1,5 miljoner nerladningar

  Enligt data från The Document Foundation steg LibreOffice 7.6 två veckor efter det officiella släppet till 1,5 miljoner nedladdningar och siffrorna fortsätter att stiga. För att vara ännu mer exakt är den aviserade siffran 1 587 383.

  Kostnadsfritt: Den kanske mest övertygande funktionen hos LibreOffice är att det är helt gratis att använda. Denna tillgänglighet ger individer, företag och utbildningsinstitutioner möjlighet att spara på programvarukostnader utan att ge avkall på kvaliteten.

  Microsoft Office-kompatibilitet: När du öppnar en .docx-, .xlsx- eller .pptx-fil i LibreOffice gör programvaran vanligtvis ett utmärkt jobb med att bevara formatering, innehåll och till och med komplexa element som diagram och grafer, vilket gör LibreOffice till en av de bästa inom klassprodukterna som är kompatibla med Microsoft Office.

  Nyheter i 24.2

  Sviten ser också en förnyelse i NotebookBar-gränssnittet, med betydande menyförbättringar, bättre stöd för förhandsgranskning och berikad användarinteraktion som återspeglar bekantheten med Microsoft Office-gränssnittet.

  Ett annat tillägg i LibreOffice 24.2 som sticker ut är den förbättrade rullgardinsmenyn Infoga specialtecken, som nu innehåller teckenbeskrivningar, som hjälper användare att göra mer välgrundade val.

  LibreOffice Writer introducerar ”Legal” ordnad listnumrering, vilket ger större flexibilitet i dokumentformatering. En anmärkningsvärd uppgradering av kommentarer gör det möjligt att använda stilar i kommentarer, vilket effektiviserar processen för formatering och kategorisering av kommentarer.

  Dessutom är LibreOffice 24.2 nu tillgänglig på 120 språk, vilket gör den till den mest språkligt tillgängliga skrivbordsmjukvaran, som når över 5,5 miljarder människor världen över.

  Här kan du läsa mer om nyheterna i 24.2

  https://linuxiac.com/libreoffice-24-2-delivers-advanced-features-and-global-accessibility/

  Här laddar du hem senaste LibreOffice 24.2

  https://sv.libreoffice.org/


Månad: februari 2024

 • Kali Linux 2024.1

  Offensive Security tillkännagav idag lanseringen och den allmänna tillgängligheten av Kali Linux 2024.1 som den första uppdateringen 2024 för denna Debian-baserade distribution med rullande utgåvor för etisk hackning och penetrationstestning. I den goda traditionen att hålla Kali Linux gränssnitt fräscht varje år, ger Kali Linux 2024.1 en 2024 temauppdatering för ett fräscht nytt utseende och…

 • 20 tips på använda kommando ”du” i linux

  Att använda ”du” kommandot, eller kommandot ”du” på svenska, kan vara en effektiv metod för att interagera med och utforska filstrukturen och innehållet på en dator. Här är 20 tips om hur du kan använda detta kommando: Med dessa tips bör du kunna använda ”du” kommandot på olika sätt för att effektivt utforska och hantera…

 • Bash script som radera data på din hårdisk.

  I vår artikel En Svensk tiger med hjälp av Linux , visade vi hur man kan radera data på en hårddisk. Här kommer ett bash script som vill ha lite högre nivå på det hela. Scriptet skriver över en hårddisk med zero och random 10 ggr. Spara ner den här texten nedan som en fil…

 • Är du redo att upptäcka Linux?

  Datorhjälp meddelar att det har börja saluföra Linux på USB Minne. Perfekt för den som inte ha möjlighet att tanka linux själv , utan bara vill ha det på ett färdig media. För tillfällen erbjuda detta endast via över diskförsäljning i Datorhjälp butik på Orrspelsvägen 13, Bromma.

 • 20 sätt att använda find kommandot på.

  find är ett mycket kraftfullt kommando i UNIX- och Linux-baserade system som används för att söka efter filer och kataloger i en katalogstruktur. Det kan anpassas med olika flaggor och argument för att utföra komplexa sökningar. Här är 20 olika sätt att använda find-kommandot på: Dessa exempel visar flexibiliteten och kraften hos find-kommandot. Genom att…

 • 20 exempel på hur man använder kommando grep

  grep är ett kraftfullt kommandoverktyg som används för att söka efter specifika mönster i filer eller dataströmmar. Här är 20 exempel på hur man kan använda grep för att utföra olika typer av sökningar: Dessa exempel täcker en mängd olika användningsområden för grep, från enkla textsträngssökningar till mer komplexa sökningar som använder reguljära uttryck och…

 • Så partionera man en hårddisk i Linux

  Klassisk partionering Att partitionera och formatera en hårddisk i Linux kan göras genom ett flertal verktyg, både grafiska och kommandoradsbaserade. Ett av de mest populära kommandoradsverktygen för detta ändamål är fdisk för partitionering och mkfs för att formatera. Här är en grundläggande guide för att partitionera och formatera en hårddisk: Steg 1: Identifiera Hårddisken Först…

 • Mixx 2.4 öpen källkod DJ Mixer.

  Mixxx är ett öppen källkods-DJ-program som gör det möjligt för användare att mixa musik live med hjälp av deras dator. Mixxx erbjuder en mängd funktioner som är jämförbara med de som finns i kommersiella DJ-programvaror, inklusive men inte begränsat till realtidskontroll av ljudfiler, stöd för MIDI-kontroller, integrerad musikbibliotekshantering, effekter, samplers, och möjligheten att strömma live…

 • Så fungera processer i Linux

  Processer i Linux, liksom i de flesta moderna operativsystem, är instanser av körande program. Varje gång du startar ett program, skapar operativsystemet en ny process som ger programmet de resurser det behöver för att köra. Processhanteringen i Linux är en central del av operativsystemets funktion och innefattar skapande, schemaläggning och avslutning av processer. Här följer…

 • En Svensk tiger med linux. Så förstör du data på en hårddisk med kommandot dd och linux.

  Att ge bort / sälja / slänga en dator som man inte längre använder kräver att man förstör den data som finns på datorns hårddisk. Linux.se förespråka att man skall sänka bort gamla datorer till grupper som behöver dem gärna med linux installerat. Men vill man bara ge bort en blank dator ,så är det…

 • Debian 12.5

  Debian 12.5 släpps med linux-image-6.1.0-15 (6.1.66-1), tillsammans med några andra felrättningar. Debianprojektet presenterar stolt sin femte uppdatering till dess stabila utgåva Debian 12 (med kodnamnet bookworm). Denna punktutgåva lägger huvudsakligen till rättningar för säkerhetsproblem, tillsammans med ytterligare rättningar för allvarliga problem. Säkerhetsbulletiner har redan publicerats separat och refereras när de finns tillgängliga. Vänligen notera att punktutgåvan…

 • Fedora delar upp sej olika grenar för olika ändamål.

  För att göra det lättare skilja olika fedora ”smaker” åt så delar man upp fedora upp flera undermärken som är. Fedora Silverblue GNOME-skrivbordsupplevelsen du känner och älskar på ett atomärt sätt. Varje version uppdateras i cirka 13 månader, och varje uppdatering träder i kraft vid nästa omstart, vilket håller ditt system konsekvent. Du kan till…

 • Så installera du NGiNX på Ubuntu 22.04

  Vad är NGiNX? NGINX är en öppen källkod webbserver som även kan användas som omvänd proxy, HTTP-cache och lastbalanserare. Den är känd för sin höga prestanda, stabilitet, rika funktionsuppsättning, enkel konfiguration och låga resursförbrukning. NGINX är speciellt designad för att hantera många samtidiga anslutningar effektivt, vilket gör den till ett populärt val för högtrafikerade webbplatser,…

 • Ubuntu Touch OTA-4 alt mobil OS.

  UBports Foundation tillkännagav idag lanseringen och den allmänna tillgängligheten av Ubuntu Touch OTA-4 för 20.04 som den senaste stabila versionen av detta Ubuntu-baserade integritets- och frihetsrespekterande mobiloperativsystem för smartphones och surfplattor. Ubuntu Touch är det mobila operativsystemet som respekterar integritet och frihet från UBports. Idag är vi glada att kunna tillkännage lanseringen av Ubuntu Touch…

 • Shotcut 24.01Videoredigerare med öppen källkod släppt med många nya funktionerShotcut 24.01

  Shotcut 24.01 är nu tillgänglig för nedladdning som den senaste stabila versionen av denna öppen källkod, gratis och plattformsoberoende videoredigerare för GNU/Linux, macOS och Windows-system. Höjdpunkter i Shotcut 24.01 inkluderar implementeringen av ett ljud-API under Inställningar > Spelare på Linux- och Windows-system för att göra kommandoradsalternativet –SDL_AUDIODRIVER tillgängligt i menyn Inställningar, nya säkerhetskopieringsalternativ för att…

 • Månadens m/ä laptop

  Ibland springer man oftast på väldig gamla maskiner, vi har tidigare skrivit om laptop ifrån 2007 ( Rädda 15 år gamla laptop och Rädda en gamla laptop ifrån skroten ). Vad kan man göra med 15 år gamla laptop år 2024? Som vanligt det är mjukvarans krav som har ökat med tiden, vilket gör då…

 • LibreOffice kommer i version 24.2 , gå över till kalandersbaserad nummering

  Document Foundation har officiellt lanserat LibreOffice 24.2, som nu är tillgänglig för nedladdning för Windows, macOS och Linux-plattformar. Den här versionen introducerar ett nytt kalenderbaserat versionsnumreringssystem (YY.M). Här är vad det handlar om. LibreOffices framgångssaga är på många sätt symbolen för öppen källkodsmjukvaras potential. Det är ett bevis på samarbetsandan hos den globala öppen källkodsgemenskapen.…