• Så installera du NGiNX på Ubuntu 22.04

  NGiNX är en alternativ webserver till apache.

  Vad är NGiNX?

  NGINX är en öppen källkod webbserver som även kan användas som omvänd proxy, HTTP-cache och lastbalanserare. Den är känd för sin höga prestanda, stabilitet, rika funktionsuppsättning, enkel konfiguration och låga resursförbrukning. NGINX är speciellt designad för att hantera många samtidiga anslutningar effektivt, vilket gör den till ett populärt val för högtrafikerade webbplatser, webbapplikationer och för att tjäna statiskt innehåll.

  Installera NGiNX på Ubuntu 22.04

  Steg 1: Uppdatera paketlistan

  Öppna en terminal och kör följande kommando för att uppdatera din paketlista. Detta säkerställer att du får den senaste versionen av paketen och deras beroenden.

  sudo apt update

  Steg 2: Installera NGINX

  Installera NGINX genom att köra följande kommando:

  sudo apt install nginx

  Under installationen kan du bli ombedd att bekräfta nedladdning och installation av NGINX. Tryck på Y och sedan Enter för att fortsätta.

  Steg 3: Justera brandväggen

  Om du har UFW (Uncomplicated Firewall) aktiverat, behöver du tillåta trafik till NGINX. NGINX registrerar några profiler med UFW vid installationen. Du kan se dessa profiler genom att köra:

  sudo ufw app list

  Du bör se profiler för NGINX som Nginx Full, Nginx HTTP, och Nginx HTTPS. Vanligtvis vill du tillåta HTTP och HTTPS trafik. Detta kan du göra med:

  sudo ufw allow ’Nginx Full’

  eller, om du bara vill tillåta HTTP:

  sudo ufw allow ’Nginx HTTP’

  Aktivera ändringarna genom att aktivera UFW (om det inte redan är aktiverat) med:

  sudo ufw enable

  Och bekräfta sedan att tillåtelsen har lagts till med:

  sudo ufw status

  Steg 4: Kontrollera att NGINX är igång

  Efter installationen ska NGINX automatiskt startas. Du kan kontrollera att NGINX körs med följande kommando:

  systemctl status nginx

  Steg 5: Tillgång till NGINX

  Nu när NGINX är installerat och körs, kan du testa att din webbserver fungerar genom att gå till din webbläsare och besöka din server’s IP-adress eller domännamn. Du bör se NGINX:s välkomstsida. Om du inte känner till din server’s IP-adress, kan du hitta den genom att köra ip addr show i terminalen eller genom att besöka en tjänst som whatismyip.com från servern.

  Dessa steg bör ge dig en grundläggande NGINX-installation på Ubuntu 22.04. För mer avancerad konfiguration, som att ställa in virtuella värdar, säkra din server med Let’s Encrypt SSL-certifikat, eller konfigurera NGINX som en omvänd proxy, rekommenderas det att du läser NGINX:s officiella dokumentation eller andra pålitliga källor.


Så installera du NGiNX på Ubuntu 22.04

NGiNX är en alternativ webserver till apache.

Vad är NGiNX?

NGINX är en öppen källkod webbserver som även kan användas som omvänd proxy, HTTP-cache och lastbalanserare. Den är känd för sin höga prestanda, stabilitet, rika funktionsuppsättning, enkel konfiguration och låga resursförbrukning. NGINX är speciellt designad för att hantera många samtidiga anslutningar effektivt, vilket gör den till ett populärt val för högtrafikerade webbplatser, webbapplikationer och för att tjäna statiskt innehåll.

Installera NGiNX på Ubuntu 22.04

Steg 1: Uppdatera paketlistan

Öppna en terminal och kör följande kommando för att uppdatera din paketlista. Detta säkerställer att du får den senaste versionen av paketen och deras beroenden.

sudo apt update

Steg 2: Installera NGINX

Installera NGINX genom att köra följande kommando:

sudo apt install nginx

Under installationen kan du bli ombedd att bekräfta nedladdning och installation av NGINX. Tryck på Y och sedan Enter för att fortsätta.

Steg 3: Justera brandväggen

Om du har UFW (Uncomplicated Firewall) aktiverat, behöver du tillåta trafik till NGINX. NGINX registrerar några profiler med UFW vid installationen. Du kan se dessa profiler genom att köra:

sudo ufw app list

Du bör se profiler för NGINX som Nginx Full, Nginx HTTP, och Nginx HTTPS. Vanligtvis vill du tillåta HTTP och HTTPS trafik. Detta kan du göra med:

sudo ufw allow ’Nginx Full’

eller, om du bara vill tillåta HTTP:

sudo ufw allow ’Nginx HTTP’

Aktivera ändringarna genom att aktivera UFW (om det inte redan är aktiverat) med:

sudo ufw enable

Och bekräfta sedan att tillåtelsen har lagts till med:

sudo ufw status

Steg 4: Kontrollera att NGINX är igång

Efter installationen ska NGINX automatiskt startas. Du kan kontrollera att NGINX körs med följande kommando:

systemctl status nginx

Steg 5: Tillgång till NGINX

Nu när NGINX är installerat och körs, kan du testa att din webbserver fungerar genom att gå till din webbläsare och besöka din server’s IP-adress eller domännamn. Du bör se NGINX:s välkomstsida. Om du inte känner till din server’s IP-adress, kan du hitta den genom att köra ip addr show i terminalen eller genom att besöka en tjänst som whatismyip.com från servern.

Dessa steg bör ge dig en grundläggande NGINX-installation på Ubuntu 22.04. För mer avancerad konfiguration, som att ställa in virtuella värdar, säkra din server med Let’s Encrypt SSL-certifikat, eller konfigurera NGINX som en omvänd proxy, rekommenderas det att du läser NGINX:s officiella dokumentation eller andra pålitliga källor.