• 20 sätt att använda find kommandot på.

  Med kommando find i Linux och i andra UNIX dialekter kan man använda för att hitta toma filer

  find är ett mycket kraftfullt kommando i UNIX- och Linux-baserade system som används för att söka efter filer och kataloger i en katalogstruktur. Det kan anpassas med olika flaggor och argument för att utföra komplexa sökningar. Här är 20 olika sätt att använda find-kommandot på:

  1. Hitta filer efter namn:
    find /sökväg/till/katalog -name "filnamn.txt"
  1. Hitta filer som inte matchar ett mönster:
    find /sökväg/till/katalog -not -name "*.txt"
  1. Hitta kataloger:
    find /sökväg/till/katalog -type d
  1. Hitta filer baserat på storlek:
    find /sökväg/till/katalog -size +50M
  1. Hitta och ta bort filer:
    find /sökväg/till/katalog -type f -name "*.log" -delete
  1. Hitta filer ändrade de senaste n dagarna:
    find /sökväg/till/katalog -mtime -n
  1. Hitta filer som ändrades före n dagar sedan:
    find /sökväg/till/katalog -mtime +n
  1. Hitta filer med vissa behörigheter:
    find /sökväg/till/katalog -perm 644
  1. Hitta filer som ägs av en specifik användare:
    find /sökväg/till/katalog -user användarnamn
  1. Hitta filer som tillhör en specifik grupp: find /sökväg/till/katalog -group gruppnamn
  2. Kombinera find med andra kommandon via exec: find /sökväg/till/katalog -type f -exec chmod 644 {} \;
  3. Hitta filer efter ändringsdatum: find /sökväg/till/katalog -daystart -mtime -1
  4. Hitta alla tomma filer och kataloger: find /sökväg/till/katalog -empty
  5. Hitta filer baserat på filtyp: find /sökväg/till/katalog -type f -iname "*.jpg"
  6. Exkludera en katalog från sökningen: find /sökväg/till/katalog -path /sökväg/till/katalog/att/utesluta -prune -o -print
  7. Hitta filer baserat på inodnummer: find /sökväg/till/katalog -inum 12345
  8. Hitta filer som är större eller mindre än en viss storlek: find /sökväg/till/katalog -size +10M -size -50M
  9. Hitta filer som har ändrats sen sist systemet startades: find /sökväg/till/katalog -cnewer /var/log/boot.log
  10. Använd find för att kopiera filer till en annan katalog: find /sökväg/till/källkatalog -type f -name "*.jpg" -exec cp {} /sökväg/till/målkatalog \;
  11. Hitta filer och sortera dem efter ändringsdatum:
   find /sökväg/till/katalog -type f -printf '%TY-%Tm-%Td %TT %p\n' | sort

  Dessa exempel visar flexibiliteten och kraften hos find-kommandot. Genom att kombinera olika flaggor och argument kan du utföra nästan alla typer av fil- och katalogsökningar.

  Den översätta manual sidan för find finns i våran wiki och en artikel i vår wiki Skillnaden mellan BSD och GNU versionen av kommandot find, som beskriver några skillnade mellan BSD versionen ( Den bl a används av Mac OS ) och GNU versionen som används av Linux.


20 sätt att använda find kommandot på.

Med kommando find i Linux och i andra UNIX dialekter kan man använda för att hitta toma filer

find är ett mycket kraftfullt kommando i UNIX- och Linux-baserade system som används för att söka efter filer och kataloger i en katalogstruktur. Det kan anpassas med olika flaggor och argument för att utföra komplexa sökningar. Här är 20 olika sätt att använda find-kommandot på:

 1. Hitta filer efter namn:
  find /sökväg/till/katalog -name "filnamn.txt"
 1. Hitta filer som inte matchar ett mönster:
  find /sökväg/till/katalog -not -name "*.txt"
 1. Hitta kataloger:
  find /sökväg/till/katalog -type d
 1. Hitta filer baserat på storlek:
  find /sökväg/till/katalog -size +50M
 1. Hitta och ta bort filer:
  find /sökväg/till/katalog -type f -name "*.log" -delete
 1. Hitta filer ändrade de senaste n dagarna:
  find /sökväg/till/katalog -mtime -n
 1. Hitta filer som ändrades före n dagar sedan:
  find /sökväg/till/katalog -mtime +n
 1. Hitta filer med vissa behörigheter:
  find /sökväg/till/katalog -perm 644
 1. Hitta filer som ägs av en specifik användare:
  find /sökväg/till/katalog -user användarnamn
 1. Hitta filer som tillhör en specifik grupp: find /sökväg/till/katalog -group gruppnamn
 2. Kombinera find med andra kommandon via exec: find /sökväg/till/katalog -type f -exec chmod 644 {} \;
 3. Hitta filer efter ändringsdatum: find /sökväg/till/katalog -daystart -mtime -1
 4. Hitta alla tomma filer och kataloger: find /sökväg/till/katalog -empty
 5. Hitta filer baserat på filtyp: find /sökväg/till/katalog -type f -iname "*.jpg"
 6. Exkludera en katalog från sökningen: find /sökväg/till/katalog -path /sökväg/till/katalog/att/utesluta -prune -o -print
 7. Hitta filer baserat på inodnummer: find /sökväg/till/katalog -inum 12345
 8. Hitta filer som är större eller mindre än en viss storlek: find /sökväg/till/katalog -size +10M -size -50M
 9. Hitta filer som har ändrats sen sist systemet startades: find /sökväg/till/katalog -cnewer /var/log/boot.log
 10. Använd find för att kopiera filer till en annan katalog: find /sökväg/till/källkatalog -type f -name "*.jpg" -exec cp {} /sökväg/till/målkatalog \;
 11. Hitta filer och sortera dem efter ändringsdatum:
  find /sökväg/till/katalog -type f -printf '%TY-%Tm-%Td %TT %p\n' | sort

Dessa exempel visar flexibiliteten och kraften hos find-kommandot. Genom att kombinera olika flaggor och argument kan du utföra nästan alla typer av fil- och katalogsökningar.

Den översätta manual sidan för find finns i våran wiki och en artikel i vår wiki Skillnaden mellan BSD och GNU versionen av kommandot find, som beskriver några skillnade mellan BSD versionen ( Den bl a används av Mac OS ) och GNU versionen som används av Linux.