• Debian 12.5

  Debian 12.5 med kernel 6.1 LTS och med 68 bugfixar och 42 säkerhets updateringar.

  Debian 12.5 släpps med linux-image-6.1.0-15 (6.1.66-1), tillsammans med några andra felrättningar.

  Debianprojektet presenterar stolt sin femte uppdatering till dess stabila utgåva Debian 12 (med kodnamnet bookworm). Denna punktutgåva lägger huvudsakligen till rättningar för säkerhetsproblem, tillsammans med ytterligare rättningar för allvarliga problem. Säkerhetsbulletiner har redan publicerats separat och refereras när de finns tillgängliga.

  Vänligen notera att punktutgåvan inte innebär en ny version av Debian 12 utan endast uppdaterar några av de inkluderade paketen. Det behövs inte kastas bort gamla media av bookworm. Efter installationen kan paket uppgraderas till de aktuella versionerna genom att använda en uppdaterad Debianspegling..

  De som frekvent installerar uppdateringar från security.debian.org kommer inte att behöva uppdatera många paket, och de flesta av sådana uppdateringar finns inkluderade i punktutgåvan.

  Nya installationsavbildningar kommer snart att finnas tillgängliga på de vanliga platserna.

  En uppgradering av en existerande installation till denna revision kan utföras genom att peka pakethanteringssystemet på en av Debians många HTTP-speglingar. En utförlig lista på speglingar finns på:

  https://www.debian.org/mirror/list

  I vår wiki finns länkar till att ladda hem Debian 12.5 som ISO filer

  https://wiki.linux.se/index.php/Debian


Debian 12.5

Debian 12.5 med kernel 6.1 LTS och med 68 bugfixar och 42 säkerhets updateringar.

Debian 12.5 släpps med linux-image-6.1.0-15 (6.1.66-1), tillsammans med några andra felrättningar.

Debianprojektet presenterar stolt sin femte uppdatering till dess stabila utgåva Debian 12 (med kodnamnet bookworm). Denna punktutgåva lägger huvudsakligen till rättningar för säkerhetsproblem, tillsammans med ytterligare rättningar för allvarliga problem. Säkerhetsbulletiner har redan publicerats separat och refereras när de finns tillgängliga.

Vänligen notera att punktutgåvan inte innebär en ny version av Debian 12 utan endast uppdaterar några av de inkluderade paketen. Det behövs inte kastas bort gamla media av bookworm. Efter installationen kan paket uppgraderas till de aktuella versionerna genom att använda en uppdaterad Debianspegling..

De som frekvent installerar uppdateringar från security.debian.org kommer inte att behöva uppdatera många paket, och de flesta av sådana uppdateringar finns inkluderade i punktutgåvan.

Nya installationsavbildningar kommer snart att finnas tillgängliga på de vanliga platserna.

En uppgradering av en existerande installation till denna revision kan utföras genom att peka pakethanteringssystemet på en av Debians många HTTP-speglingar. En utförlig lista på speglingar finns på:

https://www.debian.org/mirror/list

I vår wiki finns länkar till att ladda hem Debian 12.5 som ISO filer

https://wiki.linux.se/index.php/Debian