• 20 exempel på hur man använder kommando grep

  Med kommando grep får man ett flexibelt verktyg för att hitta rätt data i sina filer.

  grep är ett kraftfullt kommandoverktyg som används för att söka efter specifika mönster i filer eller dataströmmar. Här är 20 exempel på hur man kan använda grep för att utföra olika typer av sökningar:

  1. Söka efter en specifik textsträng i en fil:
    grep "specifik text" filnamn.txt
  1. Söka igenom flera filer:
    grep "textsträng" fil1.txt fil2.txt
  1. Söka igenom alla filer i en katalog (rekursivt):
    grep -r "textsträng" /sökväg/till/katalog/
  1. Ignorera versal- och gemenkänslighet:
    grep -i "TextSträng" filnamn.txt
  1. Visa endast filnamnen som innehåller söksträngen:
    grep -l "textsträng" *.txt
  1. Visa radnummer för matchande rader:
    grep -n "textsträng" filnamn.txt
  1. Söka efter rader som inte innehåller söksträngen:
    grep -v "textsträng" filnamn.txt
  1. Söka efter rader som matchar något av flera mönster:
    grep -e "text1" -e "text2" filnamn.txt
  1. Använda reguljära uttryck för att söka:
    grep "^[A-Z]" filnamn.txt
  1. Räkna antalet rader som matchar söksträngen: grep -c "textsträng" filnamn.txt
  2. Visa en viss mängd rader före och efter matchningen: grep -A 3 -B 2 "textsträng" filnamn.txt
  3. Söka efter rader som matchar ett helt ord: grep -w "heltOrd" filnamn.txt
  4. Söka efter rader som slutar med en specifik sträng: grep "textsträng$" filnamn.txt
  5. Söka i alla filer med en viss filändelse: grep "textsträng" *.txt
  6. Visa rader som matchar med färgmarkering i terminalen: grep --color=always "textsträng" filnamn.txt
  7. Använda grep med pipe för att filtrera utdata från ett annat kommando: cat filnamn.txt | grep "textsträng"
  8. Söka efter rader som börjar med en specifik sträng: grep "^textsträng" filnamn.txt
  9. Använda grep för att hitta filer utan matchningar: grep -L "textsträng" *.txt
  10. Söka efter strängar i filer och visa de omgivande 5 raderna för kontext: grep -C 5 "textsträng" filnamn.txt
  11. Kombinera grep med andra kommandon för att filtrera utdata ytterligare:
   grep "textsträng" filnamn.txt | grep -v "oönskad sträng"

  Dessa exempel täcker en mängd olika användningsområden för grep, från enkla textsträngssökningar till mer komplexa sökningar som använder reguljära uttryck och kombinerar grep med andra kommandon för att processa textdata.

  I våra wiki finns översättningen av manulen till grep kommandot

  https://wiki.linux.se/index.php/Grep

  Även flera exempler på hur man använder grep.

  https://wiki.linux.se/index.php/Exempel_p%C3%A5_hur_man_anv%C3%A4nder_Grep


20 exempel på hur man använder kommando grep

Med kommando grep får man ett flexibelt verktyg för att hitta rätt data i sina filer.

grep är ett kraftfullt kommandoverktyg som används för att söka efter specifika mönster i filer eller dataströmmar. Här är 20 exempel på hur man kan använda grep för att utföra olika typer av sökningar:

 1. Söka efter en specifik textsträng i en fil:
  grep "specifik text" filnamn.txt
 1. Söka igenom flera filer:
  grep "textsträng" fil1.txt fil2.txt
 1. Söka igenom alla filer i en katalog (rekursivt):
  grep -r "textsträng" /sökväg/till/katalog/
 1. Ignorera versal- och gemenkänslighet:
  grep -i "TextSträng" filnamn.txt
 1. Visa endast filnamnen som innehåller söksträngen:
  grep -l "textsträng" *.txt
 1. Visa radnummer för matchande rader:
  grep -n "textsträng" filnamn.txt
 1. Söka efter rader som inte innehåller söksträngen:
  grep -v "textsträng" filnamn.txt
 1. Söka efter rader som matchar något av flera mönster:
  grep -e "text1" -e "text2" filnamn.txt
 1. Använda reguljära uttryck för att söka:
  grep "^[A-Z]" filnamn.txt
 1. Räkna antalet rader som matchar söksträngen: grep -c "textsträng" filnamn.txt
 2. Visa en viss mängd rader före och efter matchningen: grep -A 3 -B 2 "textsträng" filnamn.txt
 3. Söka efter rader som matchar ett helt ord: grep -w "heltOrd" filnamn.txt
 4. Söka efter rader som slutar med en specifik sträng: grep "textsträng$" filnamn.txt
 5. Söka i alla filer med en viss filändelse: grep "textsträng" *.txt
 6. Visa rader som matchar med färgmarkering i terminalen: grep --color=always "textsträng" filnamn.txt
 7. Använda grep med pipe för att filtrera utdata från ett annat kommando: cat filnamn.txt | grep "textsträng"
 8. Söka efter rader som börjar med en specifik sträng: grep "^textsträng" filnamn.txt
 9. Använda grep för att hitta filer utan matchningar: grep -L "textsträng" *.txt
 10. Söka efter strängar i filer och visa de omgivande 5 raderna för kontext: grep -C 5 "textsträng" filnamn.txt
 11. Kombinera grep med andra kommandon för att filtrera utdata ytterligare:
  grep "textsträng" filnamn.txt | grep -v "oönskad sträng"

Dessa exempel täcker en mängd olika användningsområden för grep, från enkla textsträngssökningar till mer komplexa sökningar som använder reguljära uttryck och kombinerar grep med andra kommandon för att processa textdata.

I våra wiki finns översättningen av manulen till grep kommandot

https://wiki.linux.se/index.php/Grep

Även flera exempler på hur man använder grep.

https://wiki.linux.se/index.php/Exempel_p%C3%A5_hur_man_anv%C3%A4nder_Grep