• En Svensk tiger med linux. Så förstör du data på en hårddisk med kommandot dd och linux.

  En gamla hårddisk kan innehålla massor känslig data, banditer lägger pussel numera, så är viktig att behålla sin bit.

  Att ge bort / sälja / slänga en dator som man inte längre använder kräver att man förstör den data som finns på datorns hårddisk. Linux.se förespråka att man skall sänka bort gamla datorer till grupper som behöver dem gärna med linux installerat. Men vill man bara ge bort en blank dator ,så är det viktigt att hårddiskens data är förstört på sådant sätt att ingen kan återskapa data.

  För att förstöra data på en hårddisk med hjälp av dd från en Linux Live USB-sticka, följer du dessa steg. Denna process är användbar när du vill säkerställa att data på en hårddisk inte kan återställas, till exempel innan du säljer eller skrotar en dator. Kom ihåg att denna process är destruktiv och permanent tar bort all data på hårddisken.

  1. Skapa en Linux Live USB-sticka

  Först behöver du en bootbar USB-sticka med en Linux-distribution. Det finns många distributioner som Ubuntu, Fedora, eller Debian som kan användas för detta ändamål. Använd ett program som Rufus (för Windows-användare) eller dd (för Linux/Mac-användare) för att skapa din bootbara Live USB-sticka.

  2. Starta datorn från USB-stickan

  • Sätt in USB-stickan i datorn som du vill radera hårddisken på.
  • Starta om eller sätt på datorn och gå in i BIOS/UEFI för att ändra bootordningen så att datorn startar från USB-stickan. Detta kan variera beroende på datorns tillverkare, men ofta nås BIOS/UEFI genom att trycka på en av funktionstangenterna (t.ex., F2, F10, F12) eller Del-tangenten när datorn startar.
  • Spara ändringarna och starta om datorn, den bör nu starta upp från din Linux Live USB-sticka.

  3. Identifiera hårddisken

  När Linux Live-sessionen har startat, öppna en terminal. Du behöver identifiera vilken hårddisk du vill förstöra. Använd lsblk eller fdisk -l kommandot för att lista alla tillgängliga enheter och deras partitioner. Detta hjälper dig att identifiera rätt enhet. Enheten benämns vanligtvis som /dev/sda, /dev/sdb, osv.

  4. Förstör data på hårddisken

  När du har identifierat vilken enhet du vill förstöra, använd dd kommandot för att skriva över hårddisken. Du kan skriva över med nollor eller slumpmässiga data som tidigare beskrivet. Ett exempel med /dev/sdX som målenhet:

  • För att skriva över med nollor:
   sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=4M status=progress
  • För att skriva över med slumpmässiga data:
   sudo dd if=/dev/urandom of=/dev/sdX bs=4M status=progress

  Ersätt /dev/sdX med den faktiska enhetsbeteckningen för din hårddisk.

  Den Svensk språkiga manunal sidan för dd finns i vår wiki.

  5. Vänta tills processen är klar

  Att skriva över hårddisken kan ta tid, beroende på dess storlek och den valda metoden (nollor eller slumpmässiga data). status=progress kommer att visa hur mycket data som har skrivits och hur lång tid processen har tagit.

  6. Avsluta och starta om

  När dd kommandot har slutfört, är data på hårddisken förstörd och inte återställbar med vanliga dataåterställningsverktyg. Du kan nu stänga av systemet, ta bort USB-stickan och använda eller kassera hårddisken som du önskar.

  Observera: Var mycket försiktig när du använder dd, eftersom felaktig användning kan leda till att fel enhet raderas, vilket resulterar i förlust av värdefull data. Se alltid till att du har valt rätt enhet (/dev/sdX) innan du kör kommandot.

  Knoppix är ett exempel på en bra Live distrubtion

  https://wiki.linux.se/index.php/Knoppix


En Svensk tiger med linux. Så förstör du data på en hårddisk med kommandot dd och linux.

En gamla hårddisk kan innehålla massor känslig data, banditer lägger pussel numera, så är viktig att behålla sin bit.

Att ge bort / sälja / slänga en dator som man inte längre använder kräver att man förstör den data som finns på datorns hårddisk. Linux.se förespråka att man skall sänka bort gamla datorer till grupper som behöver dem gärna med linux installerat. Men vill man bara ge bort en blank dator ,så är det viktigt att hårddiskens data är förstört på sådant sätt att ingen kan återskapa data.

För att förstöra data på en hårddisk med hjälp av dd från en Linux Live USB-sticka, följer du dessa steg. Denna process är användbar när du vill säkerställa att data på en hårddisk inte kan återställas, till exempel innan du säljer eller skrotar en dator. Kom ihåg att denna process är destruktiv och permanent tar bort all data på hårddisken.

1. Skapa en Linux Live USB-sticka

Först behöver du en bootbar USB-sticka med en Linux-distribution. Det finns många distributioner som Ubuntu, Fedora, eller Debian som kan användas för detta ändamål. Använd ett program som Rufus (för Windows-användare) eller dd (för Linux/Mac-användare) för att skapa din bootbara Live USB-sticka.

2. Starta datorn från USB-stickan

 • Sätt in USB-stickan i datorn som du vill radera hårddisken på.
 • Starta om eller sätt på datorn och gå in i BIOS/UEFI för att ändra bootordningen så att datorn startar från USB-stickan. Detta kan variera beroende på datorns tillverkare, men ofta nås BIOS/UEFI genom att trycka på en av funktionstangenterna (t.ex., F2, F10, F12) eller Del-tangenten när datorn startar.
 • Spara ändringarna och starta om datorn, den bör nu starta upp från din Linux Live USB-sticka.

3. Identifiera hårddisken

När Linux Live-sessionen har startat, öppna en terminal. Du behöver identifiera vilken hårddisk du vill förstöra. Använd lsblk eller fdisk -l kommandot för att lista alla tillgängliga enheter och deras partitioner. Detta hjälper dig att identifiera rätt enhet. Enheten benämns vanligtvis som /dev/sda, /dev/sdb, osv.

4. Förstör data på hårddisken

När du har identifierat vilken enhet du vill förstöra, använd dd kommandot för att skriva över hårddisken. Du kan skriva över med nollor eller slumpmässiga data som tidigare beskrivet. Ett exempel med /dev/sdX som målenhet:

 • För att skriva över med nollor:
 sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=4M status=progress
 • För att skriva över med slumpmässiga data:
 sudo dd if=/dev/urandom of=/dev/sdX bs=4M status=progress

Ersätt /dev/sdX med den faktiska enhetsbeteckningen för din hårddisk.

Den Svensk språkiga manunal sidan för dd finns i vår wiki.

5. Vänta tills processen är klar

Att skriva över hårddisken kan ta tid, beroende på dess storlek och den valda metoden (nollor eller slumpmässiga data). status=progress kommer att visa hur mycket data som har skrivits och hur lång tid processen har tagit.

6. Avsluta och starta om

När dd kommandot har slutfört, är data på hårddisken förstörd och inte återställbar med vanliga dataåterställningsverktyg. Du kan nu stänga av systemet, ta bort USB-stickan och använda eller kassera hårddisken som du önskar.

Observera: Var mycket försiktig när du använder dd, eftersom felaktig användning kan leda till att fel enhet raderas, vilket resulterar i förlust av värdefull data. Se alltid till att du har valt rätt enhet (/dev/sdX) innan du kör kommandot.

Knoppix är ett exempel på en bra Live distrubtion

https://wiki.linux.se/index.php/Knoppix