• Bash script som radera data på din hårdisk.

  Att förstöra data som kan hamna orätta händer är viktig.
  #!/bin/bash
  
  # Kontrollera att användaren kör skriptet med root-behörighet
  if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
    echo "Detta skript måste köras med root-behörighet."
    exit 1
  fi
  
  # Kontrollera att en enhet har angivits som argument
  if [ -z "$1" ]; then
    echo "Användning: $0 <enhetsväg>"
    exit 1
  fi
  
  # Ange enheten som ska skrivas över (t.ex. /dev/sdX)
  target_device=$1
  
  # Storleken på hårddisken i bytes
  disk_size=$(blockdev --getsize64 "$target_device")
  
  # Skriver över med slumpmässiga och nollställda data 10 gånger
  for (( i=0; i<10; i++ )); do
    echo "Skriv över hårddisk $target_device: Runda $((i+1)) av 10"
    dd if=/dev/urandom of="$target_device" bs=1M status=progress
    dd if=/dev/zero of="$target_device" bs=1M status=progress
  done
  
  echo "Hårddisken $target_device har skrivits över 10 gånger med slumpmässiga och nollställda data."
  

  I vår artikel En Svensk tiger med hjälp av Linux , visade vi hur man kan radera data på en hårddisk. Här kommer ett bash script som vill ha lite högre nivå på det hela. Scriptet skriver över en hårddisk med zero och random 10 ggr. Spara ner den här texten nedan som en fil och gör den körbar med chnod +x filnamn . Redigera target device. Läs varningtexten i längst ner i den här artikeln.


Bash script som radera data på din hårdisk.

Att förstöra data som kan hamna orätta händer är viktig.
#!/bin/bash

# Kontrollera att användaren kör skriptet med root-behörighet
if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
  echo "Detta skript måste köras med root-behörighet."
  exit 1
fi

# Kontrollera att en enhet har angivits som argument
if [ -z "$1" ]; then
  echo "Användning: $0 <enhetsväg>"
  exit 1
fi

# Ange enheten som ska skrivas över (t.ex. /dev/sdX)
target_device=$1

# Storleken på hårddisken i bytes
disk_size=$(blockdev --getsize64 "$target_device")

# Skriver över med slumpmässiga och nollställda data 10 gånger
for (( i=0; i<10; i++ )); do
  echo "Skriv över hårddisk $target_device: Runda $((i+1)) av 10"
  dd if=/dev/urandom of="$target_device" bs=1M status=progress
  dd if=/dev/zero of="$target_device" bs=1M status=progress
done

echo "Hårddisken $target_device har skrivits över 10 gånger med slumpmässiga och nollställda data."

I vår artikel En Svensk tiger med hjälp av Linux , visade vi hur man kan radera data på en hårddisk. Här kommer ett bash script som vill ha lite högre nivå på det hela. Scriptet skriver över en hårddisk med zero och random 10 ggr. Spara ner den här texten nedan som en fil och gör den körbar med chnod +x filnamn . Redigera target device. Läs varningtexten i längst ner i den här artikeln.