• 15 Bästa Verktygen för Webbsäkerhetstestning i Kali Linux

  Att penetrera sitt Linux-system innebär att testa dess säkerhet genom att identifiera sårbarheter innan en angripare gör det. Genom penetrationstester kan man förbättra systemets skydd mot attacker, identifiera säkerhetsluckor, och förstå hur effektivt nuvarande säkerhetsåtgärder är. Detta bidrar till att öka systemets robusthet, säkerställa dataintegritet och skydda känslig information från potentiella hot.

  Med ökningen av cyberattacker och avancerade metoder för att infiltrera system, är det viktigt att säkerställa dina webbapplikationers säkerhet. Här är en guide till några av de mest pålitliga penetrationstestningsverktygen som ingår i Kali Linux.

  1. WPScan
   WPScan är ett öppen källkodsverktyg som skannar WordPress-installationer för sårbarheter. Det använder en sårbarhetsdatabas för att upptäcka brister i teman och plugins. WPScan kan identifiera WordPress-versioner, lista användare och analysera REST API för potentiella svagheter.
  2. Metasploit Framework
   Metasploit, som utvecklas och underhålls av Rapid7, är ett kraftfullt verktyg med öppen källkod som används av säkerhetsteam för att genomföra penetrationstester och upptäcka sårbarheter. Målet är att identifiera och hantera risker.

  3. Burp Suite
   Burp Suite är ett omfattande verktyg för säkerhetsbedömning av webbapplikationer. Med sin proxy kan användare inspektera och ändra HTTP/S-trafik i realtid. Verktyget kan automatiskt upptäcka vanliga sårbarheter och erbjuder verktyg för manuell testning och attacker.
  4. OWASP ZAP (Zed Attack Proxy)
   OWASP ZAP är ett populärt verktyg för att skanna webbapplikationer efter sårbarheter. Det kan automatiskt upptäcka vanliga säkerhetsbrister och tillåter användare att manuellt testa och ändra HTTP/S-förfrågningar och svar i realtid.
  5. Nikto
   Nikto är en öppen källkods webserver-skanner som utför omfattande tester för att hitta sårbarheter och konfigurationsfel. Det kan identifiera osäkra HTTP-rubriker, föråldrade komponenter och andra säkerhetsproblem.
  6. SQLMap
   SQLMap är ett kraftfullt verktyg för att upptäcka och utnyttja SQL-injektionssårbarheter i webbapplikationer. Det stöder flera databashanteringssystem och kan automatisera processen för att identifiera och extrahera data från sårbara databaser.
  7. Aircrack-ng
   Aircrack-ng är en komplett svit för att testa Wi-Fi-säkerhet. Det kan fånga upp nätverkstrafik och använda starka algoritmer för att knäcka WiFi-lösenord, vilket hjälper till att utvärdera säkerheten i trådlösa nätverk.
  8. Wfuzz
   Wfuzz är ett verktyg för att brute-force:a autentisering och hitta dolda resurser som filer och kataloger i webbapplikationer. Det stöder flera HTTP-metoder och kan anpassas för riktad testning.
  9. DirBuster
   DirBuster är ett verktyg för att hitta dolda filer och kataloger på webbservrar. Det använder ordboksbaserade attacker för att identifiera resurser som inte är direkt länkade från webbapplikationens sidor.
  10. BeEF (Browser Exploitation Framework)
   BeEF fokuserar på att testa webbläsarsäkerhet genom att utnyttja sårbarheter i webbläsare och deras tillägg. Det kan skapa en kommando- och kontrollinfrastruktur för att kommunicera med komprometterade webbläsare och utföra attacker.
  11. Hydra
   Hydra är ett verktyg för att knäcka lösenord genom att använda ordboks- och brute-force-attacker. Det stöder många protokoll som FTP, HTTP, SMB och SSH, vilket gör det mångsidigt för olika säkerhetstestscenarier.
  12. WhatWeb
   WhatWeb är ett rekognoseringsverktyg som identifierar teknologier och mjukvaror som används i webbapplikationer genom att analysera HTTP-rubriker, HTML-kod och JavaScript-filer. Det kan hjälpa till med sårbarhetsanalys och exploatering.
  13. GoBuster
   GoBuster är ett verktyg för brute-forcing av kataloger och filer på webbservrar. Det stöder flera protokoll och kan snabbt enumerera dolda resurser, vilket är användbart för rekognosering och sårbarhetsbedömning.
  14. SQLNinja
   SQLNinja är inriktat på att utnyttja SQL-injektionssårbarheter i webbapplikationer. Det stöder flera databashanteringssystem och kan automatisera exploatering och dataextraktion från sårbara databaser.
  15. XSStrike
   XSStrike är ett avancerat verktyg för att upptäcka och utnyttja cross-site scripting (XSS) sårbarheter. Det använder olika analysmetoder för att identifiera XSS-brister och tillåter testare att köra JavaScript-kod i komprometterade webbapplikationer.

  Slutsats

  Kali Linux erbjuder ett brett utbud av verktyg för att testa säkerheten i dina webbapplikationer. Oavsett om du utför en fullständig sårbarhetsbedömning eller kontrollerar specifika brister, kan dessa verktyg hjälpa dig att genomföra en omfattande säkerhetsgranskning av dina applikationer.

  Innehåller ovan bygger på data ifrån

  https://www.tecmint.com/kali-linux-web-penetration-testing-tools


15 Bästa Verktygen för Webbsäkerhetstestning i Kali Linux

Att penetrera sitt Linux-system innebär att testa dess säkerhet genom att identifiera sårbarheter innan en angripare gör det. Genom penetrationstester kan man förbättra systemets skydd mot attacker, identifiera säkerhetsluckor, och förstå hur effektivt nuvarande säkerhetsåtgärder är. Detta bidrar till att öka systemets robusthet, säkerställa dataintegritet och skydda känslig information från potentiella hot.

Med ökningen av cyberattacker och avancerade metoder för att infiltrera system, är det viktigt att säkerställa dina webbapplikationers säkerhet. Här är en guide till några av de mest pålitliga penetrationstestningsverktygen som ingår i Kali Linux.

 1. WPScan
  WPScan är ett öppen källkodsverktyg som skannar WordPress-installationer för sårbarheter. Det använder en sårbarhetsdatabas för att upptäcka brister i teman och plugins. WPScan kan identifiera WordPress-versioner, lista användare och analysera REST API för potentiella svagheter.
 2. Metasploit Framework
  Metasploit, som utvecklas och underhålls av Rapid7, är ett kraftfullt verktyg med öppen källkod som används av säkerhetsteam för att genomföra penetrationstester och upptäcka sårbarheter. Målet är att identifiera och hantera risker.

 3. Burp Suite
  Burp Suite är ett omfattande verktyg för säkerhetsbedömning av webbapplikationer. Med sin proxy kan användare inspektera och ändra HTTP/S-trafik i realtid. Verktyget kan automatiskt upptäcka vanliga sårbarheter och erbjuder verktyg för manuell testning och attacker.
 4. OWASP ZAP (Zed Attack Proxy)
  OWASP ZAP är ett populärt verktyg för att skanna webbapplikationer efter sårbarheter. Det kan automatiskt upptäcka vanliga säkerhetsbrister och tillåter användare att manuellt testa och ändra HTTP/S-förfrågningar och svar i realtid.
 5. Nikto
  Nikto är en öppen källkods webserver-skanner som utför omfattande tester för att hitta sårbarheter och konfigurationsfel. Det kan identifiera osäkra HTTP-rubriker, föråldrade komponenter och andra säkerhetsproblem.
 6. SQLMap
  SQLMap är ett kraftfullt verktyg för att upptäcka och utnyttja SQL-injektionssårbarheter i webbapplikationer. Det stöder flera databashanteringssystem och kan automatisera processen för att identifiera och extrahera data från sårbara databaser.
 7. Aircrack-ng
  Aircrack-ng är en komplett svit för att testa Wi-Fi-säkerhet. Det kan fånga upp nätverkstrafik och använda starka algoritmer för att knäcka WiFi-lösenord, vilket hjälper till att utvärdera säkerheten i trådlösa nätverk.
 8. Wfuzz
  Wfuzz är ett verktyg för att brute-force:a autentisering och hitta dolda resurser som filer och kataloger i webbapplikationer. Det stöder flera HTTP-metoder och kan anpassas för riktad testning.
 9. DirBuster
  DirBuster är ett verktyg för att hitta dolda filer och kataloger på webbservrar. Det använder ordboksbaserade attacker för att identifiera resurser som inte är direkt länkade från webbapplikationens sidor.
 10. BeEF (Browser Exploitation Framework)
  BeEF fokuserar på att testa webbläsarsäkerhet genom att utnyttja sårbarheter i webbläsare och deras tillägg. Det kan skapa en kommando- och kontrollinfrastruktur för att kommunicera med komprometterade webbläsare och utföra attacker.
 11. Hydra
  Hydra är ett verktyg för att knäcka lösenord genom att använda ordboks- och brute-force-attacker. Det stöder många protokoll som FTP, HTTP, SMB och SSH, vilket gör det mångsidigt för olika säkerhetstestscenarier.
 12. WhatWeb
  WhatWeb är ett rekognoseringsverktyg som identifierar teknologier och mjukvaror som används i webbapplikationer genom att analysera HTTP-rubriker, HTML-kod och JavaScript-filer. Det kan hjälpa till med sårbarhetsanalys och exploatering.
 13. GoBuster
  GoBuster är ett verktyg för brute-forcing av kataloger och filer på webbservrar. Det stöder flera protokoll och kan snabbt enumerera dolda resurser, vilket är användbart för rekognosering och sårbarhetsbedömning.
 14. SQLNinja
  SQLNinja är inriktat på att utnyttja SQL-injektionssårbarheter i webbapplikationer. Det stöder flera databashanteringssystem och kan automatisera exploatering och dataextraktion från sårbara databaser.
 15. XSStrike
  XSStrike är ett avancerat verktyg för att upptäcka och utnyttja cross-site scripting (XSS) sårbarheter. Det använder olika analysmetoder för att identifiera XSS-brister och tillåter testare att köra JavaScript-kod i komprometterade webbapplikationer.

Slutsats

Kali Linux erbjuder ett brett utbud av verktyg för att testa säkerheten i dina webbapplikationer. Oavsett om du utför en fullständig sårbarhetsbedömning eller kontrollerar specifika brister, kan dessa verktyg hjälpa dig att genomföra en omfattande säkerhetsgranskning av dina applikationer.

Innehåller ovan bygger på data ifrån

https://www.tecmint.com/kali-linux-web-penetration-testing-tools