• 20 olika tips så gör du din ubuntu installtion säkrare

  En Svensk tiger
  En Svensk tiger med tux

  Att säkerställa säkerheten på din Ubuntu installation är viktigt för att skydda din data och ditt system från oönskad åtkomst och skadlig programvara. Här är 20 olika steg du kan vidta för att förbättra säkerheten på din Ubuntu-server eller -dator:

  Här är en lista över 20 åtgärder du kan vidta för att öka säkerheten i din Ubuntu-installation, listade med romerska siffror:

  I. Uppdatera ditt system regelbundet – Se till att både Ubuntu och alla installerade program är uppdaterade för att minska risken för sårbarheter.

  II. Använd en brandvägg – Aktivera och konfigurera UFW (Uncomplicated Firewall) för att kontrollera inkommande och utgående trafik.

  III. Använd starka lösenord – Skapa komplexa och unika lösenord för alla användarkonton och ändra dem regelbundet.

  Lösenord generator

  IV. Installera säkerhetsuppdateringar automatiskt – Konfigurera unattended-upgrades för att automatiskt installera säkerhetsuppdateringar.

  V. Konfigurera användarrättigheter noggrant – Tillämpa principen om minsta privilegium för alla användarkonton och program.

  VI. Inaktivera oanvända tjänster och portar – Stäng av tjänster och portar som inte används för att minska antalet potentiella angreppspunkter.

  VII. Använd SSH-nycklar istället för lösenordsautentisering – Ställ in SSH för att använda nyckelbaserad autentisering snarare än lösenord.

  VIII. Konfigurera och använd SELinux eller AppArmor – Aktivera och konfigurera dessa säkerhetsmoduler för att förbättra systemets försvar mot intrång.

  IX. Kryptera känslig data – Använd verktyg som LUKS för att kryptera hårddiskar och GnuPG för enskilda filer.

  X. Använd tvåfaktorsautentisering (2FA) – Implementera 2FA där det är möjligt för att stärka säkerheten vid inloggning.

  XI. Begränsa användningen av root-kontot – Använd sudo för administrativa uppgifter och undvik att logga in som root.

  XII. Använd en VPN – Använd en VPN för att säkra din internetanslutning, speciellt när du är ansluten till offentliga nätverk.

  XIII. Konfigurera systemloggning och övervakning – Använd verktyg som syslog och auditd för att logga systemaktiviteter och upptäcka ovanliga händelser.

  XIV. Skydda GRUB – Lägg till lösenordsskydd på GRUB för att förhindra obehöriga ändringar i systemets uppstartskonfiguration.

  XV. Använd antivirusprogramvara – Installera och underhåll antivirusprogramvara för att skydda mot skadlig programvara.

  XVI. Använd en hårdvarusäkerhetsmodul (HSM) eller TPM – Använd dessa enheter för att förbättra säkerheten kring krypteringsnycklar och autentisering.

  XVII. Säkra dina webbläsarinställningar – Installera tillägg för integritet och säkerhet och stäng av oönskade funktioner.

  XVIII. Använd nätverkssäkerhetsverktyg – Använd verktyg som Snort eller Wireshark för att övervaka och analysera nätverkstrafik.

  XIX. Regelbundet säkerhetskopiera dina data – Ha regelbundna och pålitliga säkerhetskopior för att skydda mot dataförlust.

  XX. Utför säkerhetsrevisioner – Använd verktyg som Lynis för att regelbundet granska och förbättra säkerheten på ditt system.


20 olika tips så gör du din ubuntu installtion säkrare

En Svensk tiger
En Svensk tiger med tux

Att säkerställa säkerheten på din Ubuntu installation är viktigt för att skydda din data och ditt system från oönskad åtkomst och skadlig programvara. Här är 20 olika steg du kan vidta för att förbättra säkerheten på din Ubuntu-server eller -dator:

Här är en lista över 20 åtgärder du kan vidta för att öka säkerheten i din Ubuntu-installation, listade med romerska siffror:

I. Uppdatera ditt system regelbundet – Se till att både Ubuntu och alla installerade program är uppdaterade för att minska risken för sårbarheter.

II. Använd en brandvägg – Aktivera och konfigurera UFW (Uncomplicated Firewall) för att kontrollera inkommande och utgående trafik.

III. Använd starka lösenord – Skapa komplexa och unika lösenord för alla användarkonton och ändra dem regelbundet.

Lösenord generator

IV. Installera säkerhetsuppdateringar automatiskt – Konfigurera unattended-upgrades för att automatiskt installera säkerhetsuppdateringar.

V. Konfigurera användarrättigheter noggrant – Tillämpa principen om minsta privilegium för alla användarkonton och program.

VI. Inaktivera oanvända tjänster och portar – Stäng av tjänster och portar som inte används för att minska antalet potentiella angreppspunkter.

VII. Använd SSH-nycklar istället för lösenordsautentisering – Ställ in SSH för att använda nyckelbaserad autentisering snarare än lösenord.

VIII. Konfigurera och använd SELinux eller AppArmor – Aktivera och konfigurera dessa säkerhetsmoduler för att förbättra systemets försvar mot intrång.

IX. Kryptera känslig data – Använd verktyg som LUKS för att kryptera hårddiskar och GnuPG för enskilda filer.

X. Använd tvåfaktorsautentisering (2FA) – Implementera 2FA där det är möjligt för att stärka säkerheten vid inloggning.

XI. Begränsa användningen av root-kontot – Använd sudo för administrativa uppgifter och undvik att logga in som root.

XII. Använd en VPN – Använd en VPN för att säkra din internetanslutning, speciellt när du är ansluten till offentliga nätverk.

XIII. Konfigurera systemloggning och övervakning – Använd verktyg som syslog och auditd för att logga systemaktiviteter och upptäcka ovanliga händelser.

XIV. Skydda GRUB – Lägg till lösenordsskydd på GRUB för att förhindra obehöriga ändringar i systemets uppstartskonfiguration.

XV. Använd antivirusprogramvara – Installera och underhåll antivirusprogramvara för att skydda mot skadlig programvara.

XVI. Använd en hårdvarusäkerhetsmodul (HSM) eller TPM – Använd dessa enheter för att förbättra säkerheten kring krypteringsnycklar och autentisering.

XVII. Säkra dina webbläsarinställningar – Installera tillägg för integritet och säkerhet och stäng av oönskade funktioner.

XVIII. Använd nätverkssäkerhetsverktyg – Använd verktyg som Snort eller Wireshark för att övervaka och analysera nätverkstrafik.

XIX. Regelbundet säkerhetskopiera dina data – Ha regelbundna och pålitliga säkerhetskopior för att skydda mot dataförlust.

XX. Utför säkerhetsrevisioner – Använd verktyg som Lynis för att regelbundet granska och förbättra säkerheten på ditt system.