• 30 tips hur man använder ip kommandot

  UNIX har sina rötter i de glada 60 talet och funnits en mängd varianter genom åren. Idag är det Linux och Mac OS som har sina rötter i UNIX. Men kommandorna ändras lite med åren.

  Tillhör du den gamla skolan som skriver ifconfig istället för ip addr? Då är det dags att lära gamla hundar att sitta.

  Här är 30 tips på hur du kan använda ip-kommandot för att hantera och felsöka nätverkskonfigurationer på Linux-baserade system:

  Grundläggande Hantering av Nätverksgränssnitt

  1. Visa alla nätverksgränssnitt: ip link show
  2. Aktivera ett nätverksgränssnitt: ip link set dev eth0 up
  3. Inaktivera ett nätverksgränssnitt: ip link set dev eth0 down
  4. Ändra MTU (Maximum Transmission Unit) storlek: ip link set dev eth0 mtu 1500
  5. Byta namn på ett nätverksgränssnitt: ip link set dev eth0 name nytt_namn

  Hantering av IP-adresser

  1. Lägg till en IP-adress till ett gränssnitt: ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0
  2. Ta bort en IP-adress från ett gränssnitt: ip addr del 192.168.1.10/24 dev eth0
  3. Visa alla IP-adresser: ip addr show
  4. Visa IP-adresser för ett specifikt gränssnitt: ip addr show dev eth0

  Hantering av Routing

  1. Visa routingtabellen: ip route show
  2. Lägg till en statisk rutt: ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1
  3. Ta bort en statisk rutt: ip route del 192.168.2.0/24
  4. Ändra standard gateway: ip route add default via 192.168.1.1
  5. Visa specifika rutter för en destination: ip route get 8.8.8.8

  Avancerad Konfiguration och Analysering

  1. Hantera IP-tunnlar: ip tunnel add
  2. Visa multicast-grupper: ip maddr
  3. Hantera nätverksnamnrymd: ip netns add ny_namnrymd
  4. Använda nätverksnamnrymd för isolering: ip netns exec ny_namnrymd <kommando>
  5. Sätt upp en virtuell Ethernet-enhet (veth): ip link add veth0 type veth peer name veth1

  Felsökning och Nätverksinformation

  1. Visa ARP-tabellen: ip neigh
  2. Tvinga ny ARP-uppslagning: ip neigh flush all
  3. Visa nätverksstatistik för alla gränssnitt: ip -s link
  4. Spåra vägen paket tar till en destination (som traceroute): ip route get till destination
  5. Visa alla TCP- och UDP-sockets: ip -s -s neigh

  Användning i Skript och Automation

  1. Filtrera och bearbeta utdata med grep/awk: ip addr show | grep "inet " | awk '{print $2}'
  2. Använd i startskript för att konfigurera nätverk vid uppstart.
  3. Automatiskt konfigurera backup-rutter med skript. Mer info finns i vår wiki
  4. Använd ip monitor för att övervaka nätverksändringar i realtid.

  ip monitor

  Detta kommando kommer att visa realtidsinformation om olika nätverkshändelser, inklusive länkstatus, adressändringar, ruttändringar och mer. Du kommer att se utskrifter i terminalen så snart det sker ändringar i nätverkskonfigurationen.

  ip monitor address

  För att övervaka ändringar i nätverksrutter, kan du använda:

  ip monitor route

  Du kan också kombinera flera övervakningstyper genom att separera dem med kommatecken:

  ip monitor link, address

  1. Använda nätverksnamnrymd för att skapa isolerade nätverksmiljöer för applikationer.

  Se Network Namespace i vår wiki

  1. Konfigurera brandväggsregler baserade på specifika nätverksgränssnitt med hjälp av ip-adresser och ip-rutter som underlag.

  Finns mer i vår wiki : Brandväggsregler baserade på specifika nätverksgränssnitt

  ip-kommandot är extremt kraftfullt och erbjuder en mängd funktioner för att hantera nästan alla aspekter av nätverkskonfiguration och -underhåll på Linux. Att bli bekväm med ip och dess alternativ kan markant förbättra din förmåga att effektivt hantera nätverksrelaterade uppgifter.


30 tips hur man använder ip kommandot

UNIX har sina rötter i de glada 60 talet och funnits en mängd varianter genom åren. Idag är det Linux och Mac OS som har sina rötter i UNIX. Men kommandorna ändras lite med åren.

Tillhör du den gamla skolan som skriver ifconfig istället för ip addr? Då är det dags att lära gamla hundar att sitta.

Här är 30 tips på hur du kan använda ip-kommandot för att hantera och felsöka nätverkskonfigurationer på Linux-baserade system:

Grundläggande Hantering av Nätverksgränssnitt

 1. Visa alla nätverksgränssnitt: ip link show
 2. Aktivera ett nätverksgränssnitt: ip link set dev eth0 up
 3. Inaktivera ett nätverksgränssnitt: ip link set dev eth0 down
 4. Ändra MTU (Maximum Transmission Unit) storlek: ip link set dev eth0 mtu 1500
 5. Byta namn på ett nätverksgränssnitt: ip link set dev eth0 name nytt_namn

Hantering av IP-adresser

 1. Lägg till en IP-adress till ett gränssnitt: ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0
 2. Ta bort en IP-adress från ett gränssnitt: ip addr del 192.168.1.10/24 dev eth0
 3. Visa alla IP-adresser: ip addr show
 4. Visa IP-adresser för ett specifikt gränssnitt: ip addr show dev eth0

Hantering av Routing

 1. Visa routingtabellen: ip route show
 2. Lägg till en statisk rutt: ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1
 3. Ta bort en statisk rutt: ip route del 192.168.2.0/24
 4. Ändra standard gateway: ip route add default via 192.168.1.1
 5. Visa specifika rutter för en destination: ip route get 8.8.8.8

Avancerad Konfiguration och Analysering

 1. Hantera IP-tunnlar: ip tunnel add
 2. Visa multicast-grupper: ip maddr
 3. Hantera nätverksnamnrymd: ip netns add ny_namnrymd
 4. Använda nätverksnamnrymd för isolering: ip netns exec ny_namnrymd <kommando>
 5. Sätt upp en virtuell Ethernet-enhet (veth): ip link add veth0 type veth peer name veth1

Felsökning och Nätverksinformation

 1. Visa ARP-tabellen: ip neigh
 2. Tvinga ny ARP-uppslagning: ip neigh flush all
 3. Visa nätverksstatistik för alla gränssnitt: ip -s link
 4. Spåra vägen paket tar till en destination (som traceroute): ip route get till destination
 5. Visa alla TCP- och UDP-sockets: ip -s -s neigh

Användning i Skript och Automation

 1. Filtrera och bearbeta utdata med grep/awk: ip addr show | grep "inet " | awk '{print $2}'
 2. Använd i startskript för att konfigurera nätverk vid uppstart.
 3. Automatiskt konfigurera backup-rutter med skript. Mer info finns i vår wiki
 4. Använd ip monitor för att övervaka nätverksändringar i realtid.

ip monitor

Detta kommando kommer att visa realtidsinformation om olika nätverkshändelser, inklusive länkstatus, adressändringar, ruttändringar och mer. Du kommer att se utskrifter i terminalen så snart det sker ändringar i nätverkskonfigurationen.

ip monitor address

För att övervaka ändringar i nätverksrutter, kan du använda:

ip monitor route

Du kan också kombinera flera övervakningstyper genom att separera dem med kommatecken:

ip monitor link, address

 1. Använda nätverksnamnrymd för att skapa isolerade nätverksmiljöer för applikationer.

Se Network Namespace i vår wiki

 1. Konfigurera brandväggsregler baserade på specifika nätverksgränssnitt med hjälp av ip-adresser och ip-rutter som underlag.

Finns mer i vår wiki : Brandväggsregler baserade på specifika nätverksgränssnitt

ip-kommandot är extremt kraftfullt och erbjuder en mängd funktioner för att hantera nästan alla aspekter av nätverkskonfiguration och -underhåll på Linux. Att bli bekväm med ip och dess alternativ kan markant förbättra din förmåga att effektivt hantera nätverksrelaterade uppgifter.