• Amber: Ett Nytt Programmeringsspråk som Förenklar Bash-skriptning för Gen Z

  Amber lika lätt att koda i ZX Basic
  Amber är ett statiskt typat programspråk utvecklat för att skapa säkra, högpresterande applikationer. Det kombinerar funktionell och objektorienterad programmering, med stöd för immutabilitet och aktörsbaserad modellering. Amber är utformat för att vara lättläst och effektivt att skriva.

  Bash-skriptning har länge varit ett oumbärligt verktyg för systemadministratörer och utvecklare, men dess komplexa syntax kan vara en barriär för nykomlingar. Nu finns Amber, ett nytt programmeringsspråk som syftar till att göra Bash-skriptning mer tillgänglig genom att erbjuda en hög-nivå syntax som kompileras till Bash-skript.

  Behöver Bash-skriptning Förbättras?

  Kanske inte. Men Amber ger dig möjligheten att skriva Bash-skript på ett språk som är närmare det mänskliga språket, vilket gör det betydligt enklare att förstå och använda. Ett hög-nivå programmeringsspråk är mer användarvänligt och låter dig skriva kod som är lättare att läsa och underhålla.

  Amber gör Bash-skriptning Enklare

  Amber är ett programmeringsspråk som kompilerar dina skript till Bash. Du skriver skripten i ett modernt hög-nivå språk, och Amber omvandlar dem till Bash-skript. Detta innebär att du kan köra dem precis som vanliga Bash-skript, men med fördelen av en mer läsbar syntax.

  Amber är baserat på ECMA-skriptsyntax, som standardiserar syntaxen för generella skriptspråk. Detta ger en bekant syntax för dem som redan är vana vid andra ECMA-baserade språk som JavaScript.

  Hur Fungerar det?

  Med Amber kan du skriva ditt skript och köra det direkt:

  amber script.ab

  Alternativt kan du kompilera ett Amber-skript till ett Bash-skript och köra det senare:

  amber test.ab test.sh

  Låt oss titta på ett exempel på ett Amber-skript:

  // Definiera variabler
  let name = "John"
  let age = 30
  
  // Visa en hälsning
  echo "Hello, my name is {name}"
  
  // Utför villkorskontroller
  if age < 18 {
    echo "I'm not an adult yet"
  } else {
    echo "I'm an adult"
  }
  
  // Loop genom en array
  let fruits = ["apple", "banana", "cherry", "date"]
  echo "My favorite fruits are:"
  loop fruit in fruits {
    echo fruit
  }

  När detta kompileras till ett Bash-skript blir det:

  __0_name="John";
  __1_age=30;
  echo "Hello, my name is ${__0_name}";
  if [ $(echo ${__1_age} '<' 18 | bc -l | sed '/\./ s/\.\{0,1\}0\{1,\}$//') != 0 ]; then
    echo "I'm not an adult yet"
  else
    echo "I'm an adult"
  fi;
  __AMBER_ARRAY_0=("apple" "banana" "cherry" "date");
  __2_fruits=("${__AMBER_ARRAY_0[@]}");
  echo "My favorite fruits are:";
  for fruit in "${__2_fruits[@]}"
  do
    echo "${fruit}"
  done

  Båda skripten ger samma resultat, men Amber erbjuder ett mer läsbart och begripligt sätt att skriva skripten.

  Fördelarna med Amber

  Amber erbjuder ett typ-säkert och runtime-säkert programmeringsspråk som hanterar buggar och fel under kompileringen, vilket kan spara tid och minska frustrationen jämfört med traditionella Bash-skriptfel. Felmeddelandena är mer informativa och lättare att förstå än de kryptiska meddelandena som ofta förekommer i Bash.

  Installation av Amber på Linux

  För att installera Amber på Linux kan du använda följande Bash-skript (ironiskt nog). Du behöver sudo-åtkomst.

  curl -s "https://raw.githubusercontent.com/Ph0enixKM/AmberNative/master/setup/install.sh" | bash

  Amber riktar sig till yngre Linux-användare, vilket syns på de emojis som används i utdata. Dokumentationen är också användarvänlig och hjälper dig att snabbt komma igång med språket.

  Slutsats

  2024 verkar vara året då fler verktyg anpassade för Gen Z utvecklas. Verktyg som Warp-terminalen och nu Amber gör det lättare för nya användare att komma igång med moln- och DevOps-fältet utan att behöva djupdyka i traditionell Bash-skriptning.

  Amber är kanske inte för alla, särskilt inte för erfarna Bash-användare, men det kan vara ett utmärkt verktyg för dem som är obekväma med Bash-skript men ändå behöver använda dem i sitt arbete. Amber erbjuder ett modernare och mer tillgängligt sätt att skriva och köra Bash-skript, vilket kan vara en värdefull resurs för den nya generationen av molningenjörer och DevOps-specialister.

  Mer om språket Amber

  https://amber-lang.com/?ref=news.itsfoss.com

  Artikel ovan på

  https://news.itsfoss.com/amber-lang


Amber: Ett Nytt Programmeringsspråk som Förenklar Bash-skriptning för Gen Z

Amber lika lätt att koda i ZX Basic
Amber är ett statiskt typat programspråk utvecklat för att skapa säkra, högpresterande applikationer. Det kombinerar funktionell och objektorienterad programmering, med stöd för immutabilitet och aktörsbaserad modellering. Amber är utformat för att vara lättläst och effektivt att skriva.

Bash-skriptning har länge varit ett oumbärligt verktyg för systemadministratörer och utvecklare, men dess komplexa syntax kan vara en barriär för nykomlingar. Nu finns Amber, ett nytt programmeringsspråk som syftar till att göra Bash-skriptning mer tillgänglig genom att erbjuda en hög-nivå syntax som kompileras till Bash-skript.

Behöver Bash-skriptning Förbättras?

Kanske inte. Men Amber ger dig möjligheten att skriva Bash-skript på ett språk som är närmare det mänskliga språket, vilket gör det betydligt enklare att förstå och använda. Ett hög-nivå programmeringsspråk är mer användarvänligt och låter dig skriva kod som är lättare att läsa och underhålla.

Amber gör Bash-skriptning Enklare

Amber är ett programmeringsspråk som kompilerar dina skript till Bash. Du skriver skripten i ett modernt hög-nivå språk, och Amber omvandlar dem till Bash-skript. Detta innebär att du kan köra dem precis som vanliga Bash-skript, men med fördelen av en mer läsbar syntax.

Amber är baserat på ECMA-skriptsyntax, som standardiserar syntaxen för generella skriptspråk. Detta ger en bekant syntax för dem som redan är vana vid andra ECMA-baserade språk som JavaScript.

Hur Fungerar det?

Med Amber kan du skriva ditt skript och köra det direkt:

amber script.ab

Alternativt kan du kompilera ett Amber-skript till ett Bash-skript och köra det senare:

amber test.ab test.sh

Låt oss titta på ett exempel på ett Amber-skript:

// Definiera variabler
let name = "John"
let age = 30

// Visa en hälsning
echo "Hello, my name is {name}"

// Utför villkorskontroller
if age < 18 {
  echo "I'm not an adult yet"
} else {
  echo "I'm an adult"
}

// Loop genom en array
let fruits = ["apple", "banana", "cherry", "date"]
echo "My favorite fruits are:"
loop fruit in fruits {
  echo fruit
}

När detta kompileras till ett Bash-skript blir det:

__0_name="John";
__1_age=30;
echo "Hello, my name is ${__0_name}";
if [ $(echo ${__1_age} '<' 18 | bc -l | sed '/\./ s/\.\{0,1\}0\{1,\}$//') != 0 ]; then
  echo "I'm not an adult yet"
else
  echo "I'm an adult"
fi;
__AMBER_ARRAY_0=("apple" "banana" "cherry" "date");
__2_fruits=("${__AMBER_ARRAY_0[@]}");
echo "My favorite fruits are:";
for fruit in "${__2_fruits[@]}"
do
  echo "${fruit}"
done

Båda skripten ger samma resultat, men Amber erbjuder ett mer läsbart och begripligt sätt att skriva skripten.

Fördelarna med Amber

Amber erbjuder ett typ-säkert och runtime-säkert programmeringsspråk som hanterar buggar och fel under kompileringen, vilket kan spara tid och minska frustrationen jämfört med traditionella Bash-skriptfel. Felmeddelandena är mer informativa och lättare att förstå än de kryptiska meddelandena som ofta förekommer i Bash.

Installation av Amber på Linux

För att installera Amber på Linux kan du använda följande Bash-skript (ironiskt nog). Du behöver sudo-åtkomst.

curl -s "https://raw.githubusercontent.com/Ph0enixKM/AmberNative/master/setup/install.sh" | bash

Amber riktar sig till yngre Linux-användare, vilket syns på de emojis som används i utdata. Dokumentationen är också användarvänlig och hjälper dig att snabbt komma igång med språket.

Slutsats

2024 verkar vara året då fler verktyg anpassade för Gen Z utvecklas. Verktyg som Warp-terminalen och nu Amber gör det lättare för nya användare att komma igång med moln- och DevOps-fältet utan att behöva djupdyka i traditionell Bash-skriptning.

Amber är kanske inte för alla, särskilt inte för erfarna Bash-användare, men det kan vara ett utmärkt verktyg för dem som är obekväma med Bash-skript men ändå behöver använda dem i sitt arbete. Amber erbjuder ett modernare och mer tillgängligt sätt att skriva och köra Bash-skript, vilket kan vara en värdefull resurs för den nya generationen av molningenjörer och DevOps-specialister.

Mer om språket Amber

https://amber-lang.com/?ref=news.itsfoss.com

Artikel ovan på

https://news.itsfoss.com/amber-lang