• Är vår beredskap god?

  Vad gör när din mobil eller wifi inte längre fungerar?

  Det är naturligt att allteftersom katastrofen synts rycka närmare, man med ökad ängslan frågat om de små nationernas möjligheter att hålla sig utanför. Jag förtröstar starkt på våra möjligheter i detta stycke. Vår egen vilja är samlad och beslutsam. Vi ha intet otalt med andra, vi känna icke någon vår fiende, ingen kan ha något reellt intresse av att driva oss ut ur neutraliteten. Men om branden bryter ut måste alla vara på sin vakt. Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd, som nu kan anses påkallade. Dessa komma att utvidgas och stärkas i den mån så befinnes nödvändigt. Vår beredskap är god.

  Statsminister Per Albin Hansson , ett tal 1939

  I Backspegel var vår beredskap inte så god. Linux.se uppmanar alla som kan att bry sej, dvs utbilda sej inom civilförsvasförbundet eller den som kan gå med i t.ex hemvärnet eller något frivillig försvars förbund som FRO.

  FRO kan passar den som är teknisk intresserad

  Bl a har FRO Något det kallar för CYBERSÄKERHET

  FRO har fått i uppdrag från Försvarsmakten att utveckla verksamheten inom området cyberförsvar och cybersäkerhet. Uppdraget innebär att FRO får huvudmannaskap för området inom de frivilliga försvarsorganisationerna. Uppgiften är att utbilda och möjliggöra krigsplacering av frivilliga specialister till Försvarsmakten, såväl som till andra myndigheter i totalförsvaret. Genom FRO:s befintliga organisation skapas möjligheter till snabb tillväxt, liksom synergieffekter med övriga verksamhet inom samband och signalskydd.

  FRO Webplats

Är vår beredskap god?

Vad gör när din mobil eller wifi inte längre fungerar?

Det är naturligt att allteftersom katastrofen synts rycka närmare, man med ökad ängslan frågat om de små nationernas möjligheter att hålla sig utanför. Jag förtröstar starkt på våra möjligheter i detta stycke. Vår egen vilja är samlad och beslutsam. Vi ha intet otalt med andra, vi känna icke någon vår fiende, ingen kan ha något reellt intresse av att driva oss ut ur neutraliteten. Men om branden bryter ut måste alla vara på sin vakt. Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd, som nu kan anses påkallade. Dessa komma att utvidgas och stärkas i den mån så befinnes nödvändigt. Vår beredskap är god.

Statsminister Per Albin Hansson , ett tal 1939

I Backspegel var vår beredskap inte så god. Linux.se uppmanar alla som kan att bry sej, dvs utbilda sej inom civilförsvasförbundet eller den som kan gå med i t.ex hemvärnet eller något frivillig försvars förbund som FRO.

FRO kan passar den som är teknisk intresserad

Bl a har FRO Något det kallar för CYBERSÄKERHET

FRO har fått i uppdrag från Försvarsmakten att utveckla verksamheten inom området cyberförsvar och cybersäkerhet. Uppdraget innebär att FRO får huvudmannaskap för området inom de frivilliga försvarsorganisationerna. Uppgiften är att utbilda och möjliggöra krigsplacering av frivilliga specialister till Försvarsmakten, såväl som till andra myndigheter i totalförsvaret. Genom FRO:s befintliga organisation skapas möjligheter till snabb tillväxt, liksom synergieffekter med övriga verksamhet inom samband och signalskydd.

FRO Webplats