• Bra system information kommando att kunna i linux.

  I Linux ger systeminformationskommandon information om hårdvara, programvara och konfigurationselement i systemet. Detta kommando ger information som kärnversion, distributionsnamn, distributionsversion, processortyp, minnesanvändning, nätverkskonfiguration och processer som körs.

  Administratörer och användare kan använda dessa kommandon för att undersöka systemets prestanda och status och felsöka problem. För att underhålla och hantera ett Linux-system måste du känna till kommandon för Linux-systeminformation.

  KommandoBeskrivning
  uname -aVisar detaljerad information om Linux-kärnan
  lsb_release -aGer information om Linux-distributionen som är installerad på systemet
  topVisar realtidsinformation om systemets processer
  free -mVisar information om systemets minnesanvändning
  df -hVisar information om systemets diskanvändning
  uptimeVisar hur länge systemet har varit igång och den genomsnittliga systembelastningen
  lspciVisar information om systemets PCI-bussar och enheter
  lsusbVisar information om systemets USB-bussar och enheter
  hwinfoVisar detaljerad hårdvaruinformation om systemet
  dmidecodeVisar detaljerad information om systemets hårdvarukomponenter
  cat /proc/cpuinfoVisar detaljerad information om systemets CPU
  cat /proc/meminfoVisar detaljerad information om systemets minnesanvändning
  ifconfigVisar information om systemets nätverksgränssnitt
  netstat -aVisar information om systemets nätverksanslutningar
  netstat -ntlpDen visar aktiva nätverksanslutningar och deras associerade processer eller program. Genom att kombinera dessa alternativ kan systemadministratörer enkelt identifiera applikationer eller processer som använder nätverksanslutningar och felsöka nätverksrelaterade problem.
  iptables -LVisar information om systemets brandväggsregler

  Visa kommando ovan kan behöva installeras

  Innehåller ovan är översatt ifrån https://www.linuxteck.com/linux-system-information-command-cheat-sheet/


Bra system information kommando att kunna i linux.

I Linux ger systeminformationskommandon information om hårdvara, programvara och konfigurationselement i systemet. Detta kommando ger information som kärnversion, distributionsnamn, distributionsversion, processortyp, minnesanvändning, nätverkskonfiguration och processer som körs.

Administratörer och användare kan använda dessa kommandon för att undersöka systemets prestanda och status och felsöka problem. För att underhålla och hantera ett Linux-system måste du känna till kommandon för Linux-systeminformation.

KommandoBeskrivning
uname -aVisar detaljerad information om Linux-kärnan
lsb_release -aGer information om Linux-distributionen som är installerad på systemet
topVisar realtidsinformation om systemets processer
free -mVisar information om systemets minnesanvändning
df -hVisar information om systemets diskanvändning
uptimeVisar hur länge systemet har varit igång och den genomsnittliga systembelastningen
lspciVisar information om systemets PCI-bussar och enheter
lsusbVisar information om systemets USB-bussar och enheter
hwinfoVisar detaljerad hårdvaruinformation om systemet
dmidecodeVisar detaljerad information om systemets hårdvarukomponenter
cat /proc/cpuinfoVisar detaljerad information om systemets CPU
cat /proc/meminfoVisar detaljerad information om systemets minnesanvändning
ifconfigVisar information om systemets nätverksgränssnitt
netstat -aVisar information om systemets nätverksanslutningar
netstat -ntlpDen visar aktiva nätverksanslutningar och deras associerade processer eller program. Genom att kombinera dessa alternativ kan systemadministratörer enkelt identifiera applikationer eller processer som använder nätverksanslutningar och felsöka nätverksrelaterade problem.
iptables -LVisar information om systemets brandväggsregler

Visa kommando ovan kan behöva installeras

Innehåller ovan är översatt ifrån https://www.linuxteck.com/linux-system-information-command-cheat-sheet/