• Debian 13 får automatisk rensning av /tmp

  /tmp är en temporär katalog i Unix-baserade system där applikationer och användare kan lagra tillfälliga filer. Filinnehållet raderas vanligtvis vid omstart eller efter en viss tid. Den används ofta för att hantera mellanfiler, cachedata och andra kortvariga data.

  Debian 13 introducerar tmpfs för /tmp och tidsstyrd rensning för /var/tmp, vilket speglar standardpraxis i den kommande Trixie-versionen. För att följa de moderna standarderna som andra Linux-distributioner använder och förbättra systemets renlighet och effektivitet, kommer Debians nästa version, 13 (Trixie), att ändra hur temporära filer hanteras. Förändringarna rör främst katalogerna ”/tmp” och ”/var/tmp.”

  Tidigare har Debians hantering av ”/var/tmp” med systemd inte inkluderat automatisk rensning, till skillnad från många andra distributioner. Efter diskussioner inom Debians utvecklingsgemenskap har man nu enats om att införa modernare standardinställningar som liknar andra Linux-distributioner.

  Specifikt innebär dessa förändringar att ”/tmp” kommer att lagras som ett temporärt filsystem (tmpfs), och att en automatiserad rensningsprocess införs för ”/var/tmp.”

  Genom att använda tmpfs för ”/tmp” kommer denna katalog att lagras i RAM, vilket snabbar upp åtkomsten till temporära filer och minskar slitaget på den permanenta lagringen. Detta är en vanligt använd konfiguration i Linux-världen, uppskattad för sina prestandafördelar, särskilt i miljöer där temporära data ofta behöver åtkomst.

  För ”/var/tmp” kommer Debian 13 att införa en tidsstyrd systemd-tjänst som automatiskt tar bort filer äldre än 30 dagar. Samtidigt kommer katalogen ”/tmp,” som används mer frekvent, att få en kortare behållningstid där filer äldre än tio dagar tas bort automatiskt i nya installationer.

  Dessa inställningar hanteras via systemd, som använder konfigurationen ”tmpfiles.d” för periodisk rensning.

  För de användare och systemadministratörer som vill behålla den gamla beteenden är det enkelt att ändra tillbaka. Man kan justera inställningarna genom att maskera systemd-enheter eller ändra konfigurationsfilerna i ”/etc/tmpfiles.d/,” vilket gör övergången flexibel efter behov.

  För mer detaljerad information kan man se diskussionen på Debians utvecklingsmailinglista.

  Dessa förändringar är planerade att genomföras i den kommande Debian 13 (Trixie)-versionen, som förväntas släppas runt mitten av 2025, även om ett exakt releasedatum ännu inte är fastställt.

  Artikel ovan bygger på innehåll ifrån

  https://linuxiac.com/debian-13-moves-to-tmpfs-for-tmp-directory


Debian 13 får automatisk rensning av /tmp

/tmp är en temporär katalog i Unix-baserade system där applikationer och användare kan lagra tillfälliga filer. Filinnehållet raderas vanligtvis vid omstart eller efter en viss tid. Den används ofta för att hantera mellanfiler, cachedata och andra kortvariga data.

Debian 13 introducerar tmpfs för /tmp och tidsstyrd rensning för /var/tmp, vilket speglar standardpraxis i den kommande Trixie-versionen. För att följa de moderna standarderna som andra Linux-distributioner använder och förbättra systemets renlighet och effektivitet, kommer Debians nästa version, 13 (Trixie), att ändra hur temporära filer hanteras. Förändringarna rör främst katalogerna ”/tmp” och ”/var/tmp.”

Tidigare har Debians hantering av ”/var/tmp” med systemd inte inkluderat automatisk rensning, till skillnad från många andra distributioner. Efter diskussioner inom Debians utvecklingsgemenskap har man nu enats om att införa modernare standardinställningar som liknar andra Linux-distributioner.

Specifikt innebär dessa förändringar att ”/tmp” kommer att lagras som ett temporärt filsystem (tmpfs), och att en automatiserad rensningsprocess införs för ”/var/tmp.”

Genom att använda tmpfs för ”/tmp” kommer denna katalog att lagras i RAM, vilket snabbar upp åtkomsten till temporära filer och minskar slitaget på den permanenta lagringen. Detta är en vanligt använd konfiguration i Linux-världen, uppskattad för sina prestandafördelar, särskilt i miljöer där temporära data ofta behöver åtkomst.

För ”/var/tmp” kommer Debian 13 att införa en tidsstyrd systemd-tjänst som automatiskt tar bort filer äldre än 30 dagar. Samtidigt kommer katalogen ”/tmp,” som används mer frekvent, att få en kortare behållningstid där filer äldre än tio dagar tas bort automatiskt i nya installationer.

Dessa inställningar hanteras via systemd, som använder konfigurationen ”tmpfiles.d” för periodisk rensning.

För de användare och systemadministratörer som vill behålla den gamla beteenden är det enkelt att ändra tillbaka. Man kan justera inställningarna genom att maskera systemd-enheter eller ändra konfigurationsfilerna i ”/etc/tmpfiles.d/,” vilket gör övergången flexibel efter behov.

För mer detaljerad information kan man se diskussionen på Debians utvecklingsmailinglista.

Dessa förändringar är planerade att genomföras i den kommande Debian 13 (Trixie)-versionen, som förväntas släppas runt mitten av 2025, även om ett exakt releasedatum ännu inte är fastställt.

Artikel ovan bygger på innehåll ifrån

https://linuxiac.com/debian-13-moves-to-tmpfs-for-tmp-directory