• Det här LEMP stacken

  Apache använder en trådbaserad eller processbaserad arkitektur vilket kan vara resurskrävande under hög trafik. Nginx använder en asynkron, händelsestyrd arkitektur som hanterar förfrågningar mer effektivt och är bättre för höglastade webbplatser.

  LEMP stack är en samling av öppen källkodsprogramvara som ofta används för att driva dynamiska webbsidor och webbapplikationer. LEMP är en akronym som står för Linux, Nginx (uttalas ”engine-x”), MySQL, och PHP. Här är en översikt över varje komponent:

  1. Linux: Operativsystemet som fungerar som grund för stacken. Linux är känt för sin stabilitet och säkerhet, vilket gör det till ett populärt val för många servrar.
  2. Nginx: En högpresterande webbserver och omvänd proxy. Nginx är särskilt känd för sin effektivitet och sin förmåga att hantera många samtidiga anslutningar, vilket gör det till ett bra alternativ till Apache webbserver i högtrafikmiljöer.
  3. MySQL: Ett relationsdatabashanteringssystem som används för att lagra och hantera data för webbsidor och applikationer. MySQL är välkänt för sin pålitlighet och används i många högprofilapplikationer.
  4. PHP: Ett skriptspråk som är särskilt lämpligt för webbutveckling. PHP är flexibelt och har omfattande stöd för databasinteraktion, vilket gör det till ett populärt val för att utveckla dynamiska webbplatser.

  LEMP-stacken är ett kraftfullt verktyg för webbutvecklare eftersom den erbjuder en robust, skalbar och effektiv plattform för att bygga och distribuera webbapplikationer. Den är också ganska flexibel och kan anpassas efter specifika behov, vilket innebär att vissa utvecklare kanske väljer att byta ut MySQL mot en annan databas som PostgreSQL eller byta PHP mot Python eller Ruby.

  Hur man installerar en LEMP-stack med MariaDB på Ubuntu och Debian

  Att installera en LEMP-stack på Ubuntu eller Debian kräver en serie noggrant utförda steg. LEMP, en akronym för Linux, Nginx, MariaDB, och PHP, är ett populärt val bland utvecklare för att leverera snabba och säkra webbapplikationer. I denna guide ersätter vi MySQL med MariaDB, en fri och öppen källkodsfork av MySQL som erbjuder bättre prestanda och funktioner för vissa användningsfall.

  Steg 1: Uppdatera Systemet

  Innan du påbörjar installationen är det viktigt att säkerställa att ditt system är uppdaterat. Detta kan hjälpa till att undvika konflikter med befintlig programvara och säkerställer att du har de senaste säkerhetsuppdateringarna. För att uppdatera systemet, öppna terminalen och kör följande kommandon:

  sudo apt update
  sudo apt upgrade

  Steg 2: Installera Nginx

  Nginx är en högpresterande webbserver känd för sin stabilitet och effektivitet, särskilt under höga belastningar. För att installera Nginx på Ubuntu eller Debian, använd kommandot:

  sudo apt install nginx

  Efter installationen kan du verifiera att Nginx är aktiv genom att köra:

  systemctl status nginx

  Du bör nu kunna se Nginx välkomstmeddelandet genom att navigera till din server’s IP-adress i en webbläsare.

  Steg 3: Installera MariaDB

  MariaDB serverar som databashanterare i vår LEMP-stack. För att installera MariaDB, kör följande kommando:

  sudo apt install mariadb-server

  När installationen är klar, är det viktigt att köra säkerhetsskriptet som följer med MariaDB för att säkra din installation:

  sudo mysql_secure_installation

  Följ instruktionerna för att ställa in ett säkert lösenord för root-användaren och göra andra rekommenderade säkerhetsinställningar.

  Steg 4: Installera PHP

  PHP är det skriptspråk som används för att generera dynamiskt innehåll på webbplatser. För att installera PHP och nödvändiga tillägg för att kommunicera med MariaDB, kör:

  sudo apt install php-fpm php-mysql

  Steg 5: Konfigurera Nginx för PHP

  Konfigurera Nginx att hantera PHP-filer genom att skapa eller redigera en konfigurationsfil i /etc/nginx/sites-available/. Följande är ett exempel på hur en konfigurationsfil kan se ut:

  server {
    listen 80;
    server_name din_doman.com www.din_doman.com;
  
    root /var/www/html;
    index index.php index.html index.htm;
  
    location / {
      try_files $uri $uri/ =404;
    }
  
    location ~ \.php$ {
      include snippets/fastcgi-php.conf;
      fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock; # Notera att PHP-versionen kan variera
    }
  
    location ~ /\.ht {
      deny all;
    }
  }

  Aktivera sedan webbplatskonfigurationen genom att länka filen från sites-available till sites-enabled:

  sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/din_doman /etc/nginx/sites-enabled/

  Verifiera att din Nginx-konfiguration är korrekt:

  sudo nginx -t

  Om inga fel hittas, starta om Nginx:

  sudo systemctl restart nginx

  Slutliga Tester

  För att testa din LEMP-stack, skapa en enkel PHP-fil som kallar på phpinfo-funktionen för att visa serverns PHP-konfiguration:

  echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php

  Navigera sedan till http://din_doman.com/info.php i din webbläsare. Om allt är korrekt installerat ska en sida med PHP-konfigurationsinformation

  visas.

  Denna guide tillhandahåller de grundläggande stegen för att konfigurera en LEMP-stack med MariaDB på Ubuntu eller Debian. Med denna konfiguration är du redo att utveckla och driftsätta dynamiska webbapplikationer med förbättrad prestanda och säkerhet.


Det här LEMP stacken

Apache använder en trådbaserad eller processbaserad arkitektur vilket kan vara resurskrävande under hög trafik. Nginx använder en asynkron, händelsestyrd arkitektur som hanterar förfrågningar mer effektivt och är bättre för höglastade webbplatser.

LEMP stack är en samling av öppen källkodsprogramvara som ofta används för att driva dynamiska webbsidor och webbapplikationer. LEMP är en akronym som står för Linux, Nginx (uttalas ”engine-x”), MySQL, och PHP. Här är en översikt över varje komponent:

 1. Linux: Operativsystemet som fungerar som grund för stacken. Linux är känt för sin stabilitet och säkerhet, vilket gör det till ett populärt val för många servrar.
 2. Nginx: En högpresterande webbserver och omvänd proxy. Nginx är särskilt känd för sin effektivitet och sin förmåga att hantera många samtidiga anslutningar, vilket gör det till ett bra alternativ till Apache webbserver i högtrafikmiljöer.
 3. MySQL: Ett relationsdatabashanteringssystem som används för att lagra och hantera data för webbsidor och applikationer. MySQL är välkänt för sin pålitlighet och används i många högprofilapplikationer.
 4. PHP: Ett skriptspråk som är särskilt lämpligt för webbutveckling. PHP är flexibelt och har omfattande stöd för databasinteraktion, vilket gör det till ett populärt val för att utveckla dynamiska webbplatser.

LEMP-stacken är ett kraftfullt verktyg för webbutvecklare eftersom den erbjuder en robust, skalbar och effektiv plattform för att bygga och distribuera webbapplikationer. Den är också ganska flexibel och kan anpassas efter specifika behov, vilket innebär att vissa utvecklare kanske väljer att byta ut MySQL mot en annan databas som PostgreSQL eller byta PHP mot Python eller Ruby.

Hur man installerar en LEMP-stack med MariaDB på Ubuntu och Debian

Att installera en LEMP-stack på Ubuntu eller Debian kräver en serie noggrant utförda steg. LEMP, en akronym för Linux, Nginx, MariaDB, och PHP, är ett populärt val bland utvecklare för att leverera snabba och säkra webbapplikationer. I denna guide ersätter vi MySQL med MariaDB, en fri och öppen källkodsfork av MySQL som erbjuder bättre prestanda och funktioner för vissa användningsfall.

Steg 1: Uppdatera Systemet

Innan du påbörjar installationen är det viktigt att säkerställa att ditt system är uppdaterat. Detta kan hjälpa till att undvika konflikter med befintlig programvara och säkerställer att du har de senaste säkerhetsuppdateringarna. För att uppdatera systemet, öppna terminalen och kör följande kommandon:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Steg 2: Installera Nginx

Nginx är en högpresterande webbserver känd för sin stabilitet och effektivitet, särskilt under höga belastningar. För att installera Nginx på Ubuntu eller Debian, använd kommandot:

sudo apt install nginx

Efter installationen kan du verifiera att Nginx är aktiv genom att köra:

systemctl status nginx

Du bör nu kunna se Nginx välkomstmeddelandet genom att navigera till din server’s IP-adress i en webbläsare.

Steg 3: Installera MariaDB

MariaDB serverar som databashanterare i vår LEMP-stack. För att installera MariaDB, kör följande kommando:

sudo apt install mariadb-server

När installationen är klar, är det viktigt att köra säkerhetsskriptet som följer med MariaDB för att säkra din installation:

sudo mysql_secure_installation

Följ instruktionerna för att ställa in ett säkert lösenord för root-användaren och göra andra rekommenderade säkerhetsinställningar.

Steg 4: Installera PHP

PHP är det skriptspråk som används för att generera dynamiskt innehåll på webbplatser. För att installera PHP och nödvändiga tillägg för att kommunicera med MariaDB, kör:

sudo apt install php-fpm php-mysql

Steg 5: Konfigurera Nginx för PHP

Konfigurera Nginx att hantera PHP-filer genom att skapa eller redigera en konfigurationsfil i /etc/nginx/sites-available/. Följande är ett exempel på hur en konfigurationsfil kan se ut:

server {
  listen 80;
  server_name din_doman.com www.din_doman.com;

  root /var/www/html;
  index index.php index.html index.htm;

  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }

  location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock; # Notera att PHP-versionen kan variera
  }

  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}

Aktivera sedan webbplatskonfigurationen genom att länka filen från sites-available till sites-enabled:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/din_doman /etc/nginx/sites-enabled/

Verifiera att din Nginx-konfiguration är korrekt:

sudo nginx -t

Om inga fel hittas, starta om Nginx:

sudo systemctl restart nginx

Slutliga Tester

För att testa din LEMP-stack, skapa en enkel PHP-fil som kallar på phpinfo-funktionen för att visa serverns PHP-konfiguration:

echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php

Navigera sedan till http://din_doman.com/info.php i din webbläsare. Om allt är korrekt installerat ska en sida med PHP-konfigurationsinformation

visas.

Denna guide tillhandahåller de grundläggande stegen för att konfigurera en LEMP-stack med MariaDB på Ubuntu eller Debian. Med denna konfiguration är du redo att utveckla och driftsätta dynamiska webbapplikationer med förbättrad prestanda och säkerhet.