• En instruktion till emacs

  Emacs kan av många kanske uppfattas som lite gamla modig. Men är ett bra verktyg att kunna när man jobba i textläge.

  Emacs är en mycket kraftfull textredigerare som är populär bland programmerare, skribenter och systemadministratörer. Den är känd för sin anpassningsbarhet och har utvecklats genom åren till att bli mer än bara en textredigerare; för många är Emacs ett helt utvecklingsmiljö. Emacs bygger på en kärna av Emacs Lisp, ett programmeringsspråk som tillåter användare att skriva nya kommandon och modifiera befintliga funktioner, vilket gör Emacs extremt flexibelt och kraftfullt.

  Ursprungligen skapades Emacs i mitten av 1970-talet av Richard Stallman och Guy L. Steele Jr., och namnet står för Editor MACroS. Det finns flera versioner av Emacs, där GNU Emacs är den mest populära idag. GNU Emacs är fri mjukvara och en del av GNU-projektet.

  Emacs har en brant inlärningskurva jämfört med andra textredigerare, men dess kraft och flexibilitet gör att många anser att det är värt ansträngningen att lära sig. Det finns också en stor och aktiv gemenskap runt Emacs, vilket innebär att det finns gott om resurser, tillägg och stöd tillgängligt för nya användare.

  Hur installera man Emacs?

  Att installera Emacs på olika Linux-distributioner är oftast en rättfram process som kan utföras med hjälp av distributionens pakethanterare. Nedan finner du steg-för-steg-instruktioner för att installera Emacs på Ubuntu, Debian, Fedora och openSUSE.

  Ubuntu och Debian

  På Ubuntu och Debian-baserade system kan du installera Emacs via apt pakethanteraren. Öppna en terminal och kör följande kommandon:

  1. Uppdatera paketlistan:
    sudo apt update
  1. Installera Emacs:
    sudo apt install emacs

  Detta kommer att installera den senaste stabila versionen av Emacs som finns tillgänglig i Ubuntu eller Debiants standardförråd.

  Fedora

  På Fedora använder du dnf pakethanteraren för att installera Emacs. Öppna en terminal och utför följande steg:

  1. Installera Emacs:
    sudo dnf install emacs

  Detta kommando hämtar och installerar den senaste versionen av Emacs som finns i Fedoras förråd.

  openSUSE

  På openSUSE kan du installera Emacs med zypper, distributionens pakethanterare. Öppna en terminal och följ dessa steg:

  1. Installera Emacs:
    sudo zypper install emacs

  Precis som med de andra distributionerna kommer detta kommando att installera den senaste tillgängliga versionen av Emacs från openSUSEs officiella förråd.

  Noteringar

  • Versionen av Emacs som installeras med dessa kommandon kommer att vara den version som finns i din Linux-distributions officiella förråd. Dessa versioner kan vara äldre än den senaste versionen av Emacs som finns tillgänglig på Emacs officiella webbplats.
  • Om du behöver en nyare version av Emacs än den som erbjuds i ditt distributionsförråd, kan du behöva lägga till ett tredjepartsförråd, bygga Emacs från källkoden, eller leta efter en förkompilerad binär för din distribution.
  • För specifika Emacs-konfigurationer och användning av avancerade funktioner, kan ytterligare setup och konfiguration krävas efter installationen.

  Snabb kommandon i Emacs

  Emacs är en kraftfull textredigerare känd för sin flexibilitet och anpassningsbarhet. Den kommer med ett brett utbud av kommandon som kan vara överväldigande för nya användare, men här är en lista över 30 vanliga Emacs-kommandon som täcker grundläggande redigering, navigation, och mer:

  1. C-x C-f – Öppna en fil (Find file).
  2. C-x C-s – Spara filen (Save file).
  3. C-x C-w – Spara filen med ett nytt namn (Save as).
  4. C-x k – Stäng nuvarande buffer (Kill buffer).
  5. C-x b – Byt buffer.
  6. C-x C-c – Avsluta Emacs.
  7. C-g – Avbryt pågående kommando.
  8. C-_ eller C-x u – Ångra (Undo).
  9. C-s – Inkrementell sökning framåt.
  10. C-r – Inkrementell sökning bakåt.
  11. C-a – Gå till början av raden.
  12. C-e – Gå till slutet av raden.
  13. C-f – Flytta markören framåt (Forward character).
  14. C-b – Flytta markören bakåt (Backward character).
  15. C-n – Nästa rad (Next line).
  16. C-p – Föregående rad (Previous line).
  17. C-v – Scrolla ner en skärm (Page down).
  18. M-v – Scrolla upp en skärm (Page up).
  19. C-d – Radera tecknet framför markören (Delete character).
  20. C-k – Klipp ut raden från markören till radens slut (Kill line).
  21. C-y – Klistra in (Yank).
  22. C-space – Starta markering (Set mark).
  23. C-w – Klipp ut markeringen (Kill region).
  24. M-w – Kopiera markeringen (Copy region).
  25. C-x C-l – Gör hela bufferten till små bokstäver (downcase-region).
  26. C-x C-u – Gör hela bufferten till stora bokstäver (upcase-region).
  27. C-x h – Markera hela bufferten (Select all).
  28. C-x 2 – Dela fönstret horisontellt.
  29. C-x 3 – Dela fönstret vertikalt.
  30. C-x 0 – Stäng det aktuella fönstret (Close window).

  Dessa kommandon är grundläggande och hjälper nya användare att komma igång med Emacs. Kom ihåg att C- representerar Ctrl-tangenten och M- representerar Meta-tangenten, som ofta är Alt-tangenten eller Escape följt av nästa tangent på många tangentbord. Emacs är extremt anpassningsbar, och användare kan definiera egna kommandon eller modifiera befintliga för att passa sina behov.


En instruktion till emacs

Emacs kan av många kanske uppfattas som lite gamla modig. Men är ett bra verktyg att kunna när man jobba i textläge.

Emacs är en mycket kraftfull textredigerare som är populär bland programmerare, skribenter och systemadministratörer. Den är känd för sin anpassningsbarhet och har utvecklats genom åren till att bli mer än bara en textredigerare; för många är Emacs ett helt utvecklingsmiljö. Emacs bygger på en kärna av Emacs Lisp, ett programmeringsspråk som tillåter användare att skriva nya kommandon och modifiera befintliga funktioner, vilket gör Emacs extremt flexibelt och kraftfullt.

Ursprungligen skapades Emacs i mitten av 1970-talet av Richard Stallman och Guy L. Steele Jr., och namnet står för Editor MACroS. Det finns flera versioner av Emacs, där GNU Emacs är den mest populära idag. GNU Emacs är fri mjukvara och en del av GNU-projektet.

Emacs har en brant inlärningskurva jämfört med andra textredigerare, men dess kraft och flexibilitet gör att många anser att det är värt ansträngningen att lära sig. Det finns också en stor och aktiv gemenskap runt Emacs, vilket innebär att det finns gott om resurser, tillägg och stöd tillgängligt för nya användare.

Hur installera man Emacs?

Att installera Emacs på olika Linux-distributioner är oftast en rättfram process som kan utföras med hjälp av distributionens pakethanterare. Nedan finner du steg-för-steg-instruktioner för att installera Emacs på Ubuntu, Debian, Fedora och openSUSE.

Ubuntu och Debian

På Ubuntu och Debian-baserade system kan du installera Emacs via apt pakethanteraren. Öppna en terminal och kör följande kommandon:

 1. Uppdatera paketlistan:
  sudo apt update
 1. Installera Emacs:
  sudo apt install emacs

Detta kommer att installera den senaste stabila versionen av Emacs som finns tillgänglig i Ubuntu eller Debiants standardförråd.

Fedora

På Fedora använder du dnf pakethanteraren för att installera Emacs. Öppna en terminal och utför följande steg:

 1. Installera Emacs:
  sudo dnf install emacs

Detta kommando hämtar och installerar den senaste versionen av Emacs som finns i Fedoras förråd.

openSUSE

På openSUSE kan du installera Emacs med zypper, distributionens pakethanterare. Öppna en terminal och följ dessa steg:

 1. Installera Emacs:
  sudo zypper install emacs

Precis som med de andra distributionerna kommer detta kommando att installera den senaste tillgängliga versionen av Emacs från openSUSEs officiella förråd.

Noteringar

 • Versionen av Emacs som installeras med dessa kommandon kommer att vara den version som finns i din Linux-distributions officiella förråd. Dessa versioner kan vara äldre än den senaste versionen av Emacs som finns tillgänglig på Emacs officiella webbplats.
 • Om du behöver en nyare version av Emacs än den som erbjuds i ditt distributionsförråd, kan du behöva lägga till ett tredjepartsförråd, bygga Emacs från källkoden, eller leta efter en förkompilerad binär för din distribution.
 • För specifika Emacs-konfigurationer och användning av avancerade funktioner, kan ytterligare setup och konfiguration krävas efter installationen.

Snabb kommandon i Emacs

Emacs är en kraftfull textredigerare känd för sin flexibilitet och anpassningsbarhet. Den kommer med ett brett utbud av kommandon som kan vara överväldigande för nya användare, men här är en lista över 30 vanliga Emacs-kommandon som täcker grundläggande redigering, navigation, och mer:

 1. C-x C-f – Öppna en fil (Find file).
 2. C-x C-s – Spara filen (Save file).
 3. C-x C-w – Spara filen med ett nytt namn (Save as).
 4. C-x k – Stäng nuvarande buffer (Kill buffer).
 5. C-x b – Byt buffer.
 6. C-x C-c – Avsluta Emacs.
 7. C-g – Avbryt pågående kommando.
 8. C-_ eller C-x u – Ångra (Undo).
 9. C-s – Inkrementell sökning framåt.
 10. C-r – Inkrementell sökning bakåt.
 11. C-a – Gå till början av raden.
 12. C-e – Gå till slutet av raden.
 13. C-f – Flytta markören framåt (Forward character).
 14. C-b – Flytta markören bakåt (Backward character).
 15. C-n – Nästa rad (Next line).
 16. C-p – Föregående rad (Previous line).
 17. C-v – Scrolla ner en skärm (Page down).
 18. M-v – Scrolla upp en skärm (Page up).
 19. C-d – Radera tecknet framför markören (Delete character).
 20. C-k – Klipp ut raden från markören till radens slut (Kill line).
 21. C-y – Klistra in (Yank).
 22. C-space – Starta markering (Set mark).
 23. C-w – Klipp ut markeringen (Kill region).
 24. M-w – Kopiera markeringen (Copy region).
 25. C-x C-l – Gör hela bufferten till små bokstäver (downcase-region).
 26. C-x C-u – Gör hela bufferten till stora bokstäver (upcase-region).
 27. C-x h – Markera hela bufferten (Select all).
 28. C-x 2 – Dela fönstret horisontellt.
 29. C-x 3 – Dela fönstret vertikalt.
 30. C-x 0 – Stäng det aktuella fönstret (Close window).

Dessa kommandon är grundläggande och hjälper nya användare att komma igång med Emacs. Kom ihåg att C- representerar Ctrl-tangenten och M- representerar Meta-tangenten, som ofta är Alt-tangenten eller Escape följt av nästa tangent på många tangentbord. Emacs är extremt anpassningsbar, och användare kan definiera egna kommandon eller modifiera befintliga för att passa sina behov.