• Fedora Workstation 41 skippa Xorg

    Fedora Workstation 41 kommer inte längre att inkludera GNOME Xorg-sessioner som standard, med målet att uppmuntra användare att byta till Wayland. Detta beslut är en del av Fedoras övergripande riktning mot att använda Wayland. Xorg kommer dock fortfarande att stödjas och vara tillgänglig för manuell installation för dem som önskar. Denna förändring speglar en branschtrend där Xorg ses som föråldrad till förmån för Wayland, som anses vara framtiden för skärmarprotokoll, trots vissa användares oro över Waylands beredskap

    https://fedoraproject.org/

    Akutell version av Fedora 39


Fedora Workstation 41 skippa Xorg

Fedora Workstation 41 kommer inte längre att inkludera GNOME Xorg-sessioner som standard, med målet att uppmuntra användare att byta till Wayland. Detta beslut är en del av Fedoras övergripande riktning mot att använda Wayland. Xorg kommer dock fortfarande att stödjas och vara tillgänglig för manuell installation för dem som önskar. Denna förändring speglar en branschtrend där Xorg ses som föråldrad till förmån för Wayland, som anses vara framtiden för skärmarprotokoll, trots vissa användares oro över Waylands beredskap

https://fedoraproject.org/

Akutell version av Fedora 39