• Fedora

  Fedora
  är en linuxdistribution främst utvecklad av det amerikanska datorföretaget Red Hat. Hela distributionen är fri programvara och används som en bas för den kommersiella distributionen Red Hat Enterprise Linux. Distributionen hör till de största och brukar ofta rekommenderas för nybörjare. Utgivningstakten är snabb med en ny utgåva med ungefär ett halvt års mellanrum.

  Fedora är efterföljaren till företagets populära linuxdistribution Red Hat Linux. Fedora utvecklas enligt företaget själva öppet, det vill säga det ska vara lättare för utvecklare utanför Red Hat att delta i processen.

  Fram till och med version 6 var Fedora uppdelad i Core och Extras, där den förra var kärnmjukvara som underhölls av Red Hat och den senare mjukvara som underhölls av allmänheten. I och med version 7 slogs de båda delarna samman och tilläggsnamnet Core slopades.

  Fedora Download

  Fedoras hemsida :
  Fedora


Fedora

Fedora
är en linuxdistribution främst utvecklad av det amerikanska datorföretaget Red Hat. Hela distributionen är fri programvara och används som en bas för den kommersiella distributionen Red Hat Enterprise Linux. Distributionen hör till de största och brukar ofta rekommenderas för nybörjare. Utgivningstakten är snabb med en ny utgåva med ungefär ett halvt års mellanrum.

Fedora är efterföljaren till företagets populära linuxdistribution Red Hat Linux. Fedora utvecklas enligt företaget själva öppet, det vill säga det ska vara lättare för utvecklare utanför Red Hat att delta i processen.

Fram till och med version 6 var Fedora uppdelad i Core och Extras, där den förra var kärnmjukvara som underhölls av Red Hat och den senare mjukvara som underhölls av allmänheten. I och med version 7 slogs de båda delarna samman och tilläggsnamnet Core slopades.

Fedora Download

Fedoras hemsida :
Fedora