• Firefox får möjligheter att gruppera flikar.

    Mozilla Corporation, under ledning av den nyligen utsedda VD:n Laura Chambers, har prioriterat implementeringen av en funktion för gruppering av flikar i Firefox-webbläsaren. Detta beslut togs som ett svar på användarnas feedback och en växande efterfrågan på viktiga funktioner. Funktionen för gruppering av flikar, som möjliggör organisering av relaterade flikar för en mer strömlinjeformad surfupplevelse, förväntas förbättra produktiviteten genom minskad röra och effektivare hantering av öppna flikar.

    https://www.mozilla.org/sv-SE/


Firefox får möjligheter att gruppera flikar.

Mozilla Corporation, under ledning av den nyligen utsedda VD:n Laura Chambers, har prioriterat implementeringen av en funktion för gruppering av flikar i Firefox-webbläsaren. Detta beslut togs som ett svar på användarnas feedback och en växande efterfrågan på viktiga funktioner. Funktionen för gruppering av flikar, som möjliggör organisering av relaterade flikar för en mer strömlinjeformad surfupplevelse, förväntas förbättra produktiviteten genom minskad röra och effektivare hantering av öppna flikar.

https://www.mozilla.org/sv-SE/