• Gentoo stoppade anvädningen av AI

  Gentoo Linux är en flexibel och snabb distribution som är känd för sitt portsliknande system, Portage. Användare bygger och konfigurerar programvaran från källkoden direkt för optimal prestanda.

  Gentoo-rådet har beslutat att förbjuda användningen av artificiell intelligens, specifikt verktyg för bearbetning av naturligt språk, för att skapa innehåll som bidrar till Gentoo. Denna policy, som antogs den 14 april 2024, gäller för alla bidrag till de officiella Gentoo-projekten men hindrar inte tillägget av AI-relaterad programvara eller utveckling av sådan programvara från andra källor.

  Beslutet drivs av flera viktiga orosmoment:

  1. Upphovsrätt:
   Det råder osäkerhet kring upphovsrätten för AI-genererat material. Att använda sådant innehåll kan riskera att bryta mot upphovsrättsliga regler och underminera Gentoo’s egna upphovsrättsliga anspråk.
  2. Kvalitet:
   Det finns en risk att kvaliteten på Gentoo-projekten sänks eftersom LLMs (stora språkmodeller) ofta producerar innehåll som ser trovärdigt ut men som saknar mening, vilket kan kräva betydande mänsklig ansträngning för att granska och rätta till fel.
  3. Etik:
   Den snabba tillväxten av kommersiella AI-projekt har medfört etiska problem, inklusive vanliga upphovsrättsintrång för att träna modeller, stora miljöavtryck från AI-operationer, och en minskad kvalitet på tjänster på grund av AI-användning. Dessa modeller har också främjat ökningen av spam och bedrägerier.

  Genom att införa detta förbud positionerar Gentoo sig som en försvarare av både teknisk integritet och etiska standarder i användningen av ny teknik.

  https://www.gentoo.org


Gentoo stoppade anvädningen av AI

Gentoo Linux är en flexibel och snabb distribution som är känd för sitt portsliknande system, Portage. Användare bygger och konfigurerar programvaran från källkoden direkt för optimal prestanda.

Gentoo-rådet har beslutat att förbjuda användningen av artificiell intelligens, specifikt verktyg för bearbetning av naturligt språk, för att skapa innehåll som bidrar till Gentoo. Denna policy, som antogs den 14 april 2024, gäller för alla bidrag till de officiella Gentoo-projekten men hindrar inte tillägget av AI-relaterad programvara eller utveckling av sådan programvara från andra källor.

Beslutet drivs av flera viktiga orosmoment:

 1. Upphovsrätt:
  Det råder osäkerhet kring upphovsrätten för AI-genererat material. Att använda sådant innehåll kan riskera att bryta mot upphovsrättsliga regler och underminera Gentoo’s egna upphovsrättsliga anspråk.
 2. Kvalitet:
  Det finns en risk att kvaliteten på Gentoo-projekten sänks eftersom LLMs (stora språkmodeller) ofta producerar innehåll som ser trovärdigt ut men som saknar mening, vilket kan kräva betydande mänsklig ansträngning för att granska och rätta till fel.
 3. Etik:
  Den snabba tillväxten av kommersiella AI-projekt har medfört etiska problem, inklusive vanliga upphovsrättsintrång för att träna modeller, stora miljöavtryck från AI-operationer, och en minskad kvalitet på tjänster på grund av AI-användning. Dessa modeller har också främjat ökningen av spam och bedrägerier.

Genom att införa detta förbud positionerar Gentoo sig som en försvarare av både teknisk integritet och etiska standarder i användningen av ny teknik.

https://www.gentoo.org