• Hur du Skapar en Egen GPS-spårare med Ulogger på Linux

  Ulogger är en lätt GPS-applikation som spårar dina resor och aktiviteter. Den loggar platsdata, rutter och hastighet i realtid. Perfekt för resor, träning eller äventyr, den är användarvänlig och sparar batteri. Ulogger möjliggör enkel delning av dina rutter och upplevelser med vänner och sociala nätverk.

  Ulogger är en lättvikts GPS-spårningsserver för Linux, med en dedikerad mobilapp. I denna guide visar vi hur du installerar Ulogger på en Ubuntu 24.04-server och länkar den till din Android-telefon.

  Varför Välja Ulogger?

  Ulogger är ett utmärkt val av flera skäl:

  • Lättvikts och Effektiv: Körs smidigt även på servrar med begränsade resurser.
  • Kompatibilitet med Geolokationsfiler: Kan importera och exportera standard geolokationsfiler som KML och GPX, vilket gör det enkelt att migrera din befintliga GPS-data.
  • Öppen Källkod: Som gratis och öppen källkod, låter Ulogger vem som helst granska och förbättra koden, vilket ökar säkerheten och tillförlitligheten.

  Förutsättningar

  Innan du börjar, se till att du har följande:

  • En Ubuntu 24.04 VPS med minst 2GB RAM.
  • Ett registrerat domännamn.
  • Grundläggande kunskaper i Linux kommandorad.

  Steg 1: Uppdatera Systemet

  Först, uppdatera systemets paketlista och uppgradera installerade paket:

  sudo apt update
  sudo apt upgrade -y

  Steg 2: Installera Nödvändiga Beroenden

  Installera nödvändiga paket:

  sudo apt install git nginx python3 python3-venv python3-pip -y

  Steg 3: Klona Ulogger Repositorium

  Klona Ulogger serverns repository från GitHub:

  git clone https://github.com/bfabiszewski/ulogger-server.git
  cd ulogger-server

  Steg 4: Skapa en Python Virtuell Miljö

  Skapa och aktivera en Python virtuell miljö:

  python3 -m venv venv
  source venv/bin/activate

  Steg 5: Installera Python Beroenden

  Installera nödvändiga Python-paket:

  pip install -r requirements.txt

  Steg 6: Konfigurera Ulogger

  Kopiera den exempelkonfigurationsfilen och redigera den efter din setup:

  cp ulogger.cfg.sample ulogger.cfg
  nano ulogger.cfg

  Modifiera ulogger.cfg-filen för att matcha ditt domännamn och andra inställningar.

  Steg 7: Sätt Upp Databasen

  Initialisera SQLite-databasen:

  python manage.py migrate

  Steg 8: Skapa en Administratörsanvändare

  Skapa en superanvändare för att hantera Ulogger:

  python manage.py createsuperuser

  Steg 9: Konfigurera Nginx

  Konfigurera Nginx för att betjäna Ulogger. Skapa en ny konfigurationsfil:

  sudo nano /etc/nginx/sites-available/ulogger

  Lägg till följande innehåll, ersätt your_domain med ditt faktiska domännamn:

  server {
    listen 80;
    server_name your_domain;
  
    location / {
      proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
      proxy_set_header Host $host;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
  }

  Aktivera den nya sajten och starta om Nginx:

  sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/ulogger /etc/nginx/sites-enabled/
  sudo systemctl restart nginx

  Steg 10: Kör Ulogger

  Starta Ulogger-servern:

  python manage.py runserver 127.0.0.1:8000

  Steg 11: Länka din Android-telefon

  1. Installera Ulogger-appen: Ladda ner och installera Ulogger-appen från Google Play Store.
  2. Konfigurera Appen: Öppna appen, ange din servers URL (t.ex. http://your_domain) och inloggningsuppgifterna för användaren du skapade.
  3. Börja Spåra: Börja spåra din plats genom att starta spårningstjänsten i appen.

  Slutsats

  Genom att följa dessa steg har du nu en fullt fungerande GPS-spårningsserver med Ulogger på din Ubuntu 24.04 VPS. Med dess kompatibilitet med standard geolokationsfiler och öppen källkod är Ulogger ett pålitligt och mångsidigt val för GPS-spårningsbehov.

  Lycka till med spårningen!

  En del av innehåller ovan kommer ifrån denna artikel


Hur du Skapar en Egen GPS-spårare med Ulogger på Linux

Ulogger är en lätt GPS-applikation som spårar dina resor och aktiviteter. Den loggar platsdata, rutter och hastighet i realtid. Perfekt för resor, träning eller äventyr, den är användarvänlig och sparar batteri. Ulogger möjliggör enkel delning av dina rutter och upplevelser med vänner och sociala nätverk.

Ulogger är en lättvikts GPS-spårningsserver för Linux, med en dedikerad mobilapp. I denna guide visar vi hur du installerar Ulogger på en Ubuntu 24.04-server och länkar den till din Android-telefon.

Varför Välja Ulogger?

Ulogger är ett utmärkt val av flera skäl:

 • Lättvikts och Effektiv: Körs smidigt även på servrar med begränsade resurser.
 • Kompatibilitet med Geolokationsfiler: Kan importera och exportera standard geolokationsfiler som KML och GPX, vilket gör det enkelt att migrera din befintliga GPS-data.
 • Öppen Källkod: Som gratis och öppen källkod, låter Ulogger vem som helst granska och förbättra koden, vilket ökar säkerheten och tillförlitligheten.

Förutsättningar

Innan du börjar, se till att du har följande:

 • En Ubuntu 24.04 VPS med minst 2GB RAM.
 • Ett registrerat domännamn.
 • Grundläggande kunskaper i Linux kommandorad.

Steg 1: Uppdatera Systemet

Först, uppdatera systemets paketlista och uppgradera installerade paket:

sudo apt update
sudo apt upgrade -y

Steg 2: Installera Nödvändiga Beroenden

Installera nödvändiga paket:

sudo apt install git nginx python3 python3-venv python3-pip -y

Steg 3: Klona Ulogger Repositorium

Klona Ulogger serverns repository från GitHub:

git clone https://github.com/bfabiszewski/ulogger-server.git
cd ulogger-server

Steg 4: Skapa en Python Virtuell Miljö

Skapa och aktivera en Python virtuell miljö:

python3 -m venv venv
source venv/bin/activate

Steg 5: Installera Python Beroenden

Installera nödvändiga Python-paket:

pip install -r requirements.txt

Steg 6: Konfigurera Ulogger

Kopiera den exempelkonfigurationsfilen och redigera den efter din setup:

cp ulogger.cfg.sample ulogger.cfg
nano ulogger.cfg

Modifiera ulogger.cfg-filen för att matcha ditt domännamn och andra inställningar.

Steg 7: Sätt Upp Databasen

Initialisera SQLite-databasen:

python manage.py migrate

Steg 8: Skapa en Administratörsanvändare

Skapa en superanvändare för att hantera Ulogger:

python manage.py createsuperuser

Steg 9: Konfigurera Nginx

Konfigurera Nginx för att betjäna Ulogger. Skapa en ny konfigurationsfil:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/ulogger

Lägg till följande innehåll, ersätt your_domain med ditt faktiska domännamn:

server {
  listen 80;
  server_name your_domain;

  location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
}

Aktivera den nya sajten och starta om Nginx:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/ulogger /etc/nginx/sites-enabled/
sudo systemctl restart nginx

Steg 10: Kör Ulogger

Starta Ulogger-servern:

python manage.py runserver 127.0.0.1:8000

Steg 11: Länka din Android-telefon

 1. Installera Ulogger-appen: Ladda ner och installera Ulogger-appen från Google Play Store.
 2. Konfigurera Appen: Öppna appen, ange din servers URL (t.ex. http://your_domain) och inloggningsuppgifterna för användaren du skapade.
 3. Börja Spåra: Börja spåra din plats genom att starta spårningstjänsten i appen.

Slutsats

Genom att följa dessa steg har du nu en fullt fungerande GPS-spårningsserver med Ulogger på din Ubuntu 24.04 VPS. Med dess kompatibilitet med standard geolokationsfiler och öppen källkod är Ulogger ett pålitligt och mångsidigt val för GPS-spårningsbehov.

Lycka till med spårningen!

En del av innehåller ovan kommer ifrån denna artikel