• Installera Joomla på Ubuntu/Debian

  Joomla är ett open-source innehållshanteringssystem (CMS) skrivet i PHP. Det används för att bygga och hantera webbplatser och webbaserade applikationer. Joomla erbjuder flexibilitet genom sina många tillägg och teman, vilket gör det möjligt att anpassa webbplatser efter specifika behov. Systemet har en stark användargemenskap och stöder flerspråkighet, vilket gör det till ett populärt val för både små och stora webbprojekt. Joomla kombinerar användarvänlighet med avancerade funktioner för utvecklare.

  Inledning

  Att installera Joomla på en Ubuntu- eller Debian-server kan verka som en skrämmande uppgift, men med rätt vägledning kan processen genomföras smidigt. Denna artikel beskriver steg för steg hur du installerar Joomla på en server som kör Ubuntu eller Debian. Joomla är ett populärt innehållshanteringssystem (CMS) som används av miljontals webbplatser världen över. Det är känt för sin flexibilitet och enkelhet, vilket gör det till ett utmärkt val för både nybörjare och erfarna utvecklare.

  Förberedelser

  Uppdatera systemet

  Innan du börjar installationen, är det viktigt att säkerställa att ditt system är uppdaterat. Öppna en terminal och kör följande kommandon:

  sudo apt update
  sudo apt upgrade -y

  Dessa kommandon kommer att uppdatera paketlistan och installera de senaste versionerna av installerade paket.

  Installera nödvändiga paket

  Joomla kräver en web server, en databas och PHP. I detta exempel kommer vi att använda Apache, MariaDB och PHP. Kör följande kommando för att installera dessa paket:

  sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql php-xml php-mbstring php-json php-curl php-zip php-gd php-intl -y

  Konfigurera MariaDB

  Starta och säkra MariaDB-installationen:

  sudo systemctl start mariadb
  sudo systemctl enable mariadb
  sudo mysql_secure_installation

  Följ instruktionerna för att ställa in ett root-lösenord och säkra din databas.

  Skapa en databas för Joomla

  Logga in på MariaDB som root-användare:

  sudo mysql -u root -p

  Skapa en databas och en användare för Joomla:

  CREATE DATABASE joomla_db;
  CREATE USER 'joomla_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ditt_lösenord';
  GRANT ALL PRIVILEGES ON joomla_db.* TO 'joomla_user'@'localhost';
  FLUSH PRIVILEGES;
  EXIT;

  Ladda ner och installera Joomla

  Ladda ner Joomla

  Gå till Joomla’s officiella webbplats och ladda ner den senaste versionen. Alternativt kan du använda wget för att ladda ner paketet direkt till din server. Byt ut URL:en nedan mot den senaste Joomla-versionens URL:

  wget https://downloads.joomla.org/cms/joomla3/3-9-26/Joomla_3-9-26-Stable-Full_Package.zip

  Extrahera Joomla

  Installera unzip om det inte redan är installerat:

  sudo apt install unzip -y

  Skapa en katalog för Joomla och extrahera innehållet i den nedladdade filen:

  sudo mkdir -p /var/www/html/joomla
  sudo unzip Joomla_3-9-26-Stable-Full_Package.zip -d /var/www/html/joomla

  Ställ in rättigheter

  Ställ in korrekta rättigheter så att Apache kan läsa och skriva i Joomla-katalogen:

  sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/joomla
  sudo chmod -R 755 /var/www/html/joomla

  Konfigurera Apache

  Skapa en virtuell värd för Joomla

  Skapa en konfigurationsfil för Joomla i Apache:

  sudo nano /etc/apache2/sites-available/joomla.conf

  Lägg till följande konfiguration i filen:

  <VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@din_doman.com
    DocumentRoot /var/www/html/joomla
    ServerName din_doman.com
  
    <Directory /var/www/html/joomla>
      Options FollowSymLinks
      AllowOverride All
      Require all granted
    </Directory>
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/joomla_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/joomla_access.log combined
  
  </VirtualHost>

  Aktivera den nya virtuella värden och moduler som krävs:

  sudo a2ensite joomla.conf
  sudo a2enmod rewrite
  sudo systemctl restart apache2

  Ställ in brandväggen

  Om du använder UFW-brandväggen, se till att tillåta HTTP- och HTTPS-trafik:

  sudo ufw allow in "Apache Full"

  Slutföra Joomla-installationen via webbgränssnittet

  Öppna din webbläsare och navigera till din Joomla-webbplats (t.ex. http://din_doman.com). Följ instruktionerna för att slutföra installationen:

  1. Konfiguration: Ange webbplatsens namn, administratörens e-postadress, användarnamn och lösenord.
  2. Databas: Ange databasens typ (MySQLi), värd (localhost), databasnamn (joomla_db), användarnamn (joomla_user) och lösenord (ditt_lösenord).
  3. Översikt: Kontrollera att alla inställningar är korrekta och klicka på ”Installera”.

  Efter installationen, ta bort installationskatalogen:

  sudo rm -rf /var/www/html/joomla/installation

  Slutord

  Grattis! Du har nu installerat Joomla på din Ubuntu- eller Debian-server. Din Joomla-webbplats är redo att användas och du kan börja anpassa den efter dina behov. Kom ihåg att hålla ditt system och dina Joomla-komponenter uppdaterade för att säkerställa säkerhet och prestanda.


Installera Joomla på Ubuntu/Debian

Joomla är ett open-source innehållshanteringssystem (CMS) skrivet i PHP. Det används för att bygga och hantera webbplatser och webbaserade applikationer. Joomla erbjuder flexibilitet genom sina många tillägg och teman, vilket gör det möjligt att anpassa webbplatser efter specifika behov. Systemet har en stark användargemenskap och stöder flerspråkighet, vilket gör det till ett populärt val för både små och stora webbprojekt. Joomla kombinerar användarvänlighet med avancerade funktioner för utvecklare.

Inledning

Att installera Joomla på en Ubuntu- eller Debian-server kan verka som en skrämmande uppgift, men med rätt vägledning kan processen genomföras smidigt. Denna artikel beskriver steg för steg hur du installerar Joomla på en server som kör Ubuntu eller Debian. Joomla är ett populärt innehållshanteringssystem (CMS) som används av miljontals webbplatser världen över. Det är känt för sin flexibilitet och enkelhet, vilket gör det till ett utmärkt val för både nybörjare och erfarna utvecklare.

Förberedelser

Uppdatera systemet

Innan du börjar installationen, är det viktigt att säkerställa att ditt system är uppdaterat. Öppna en terminal och kör följande kommandon:

sudo apt update
sudo apt upgrade -y

Dessa kommandon kommer att uppdatera paketlistan och installera de senaste versionerna av installerade paket.

Installera nödvändiga paket

Joomla kräver en web server, en databas och PHP. I detta exempel kommer vi att använda Apache, MariaDB och PHP. Kör följande kommando för att installera dessa paket:

sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql php-xml php-mbstring php-json php-curl php-zip php-gd php-intl -y

Konfigurera MariaDB

Starta och säkra MariaDB-installationen:

sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb
sudo mysql_secure_installation

Följ instruktionerna för att ställa in ett root-lösenord och säkra din databas.

Skapa en databas för Joomla

Logga in på MariaDB som root-användare:

sudo mysql -u root -p

Skapa en databas och en användare för Joomla:

CREATE DATABASE joomla_db;
CREATE USER 'joomla_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ditt_lösenord';
GRANT ALL PRIVILEGES ON joomla_db.* TO 'joomla_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Ladda ner och installera Joomla

Ladda ner Joomla

Gå till Joomla’s officiella webbplats och ladda ner den senaste versionen. Alternativt kan du använda wget för att ladda ner paketet direkt till din server. Byt ut URL:en nedan mot den senaste Joomla-versionens URL:

wget https://downloads.joomla.org/cms/joomla3/3-9-26/Joomla_3-9-26-Stable-Full_Package.zip

Extrahera Joomla

Installera unzip om det inte redan är installerat:

sudo apt install unzip -y

Skapa en katalog för Joomla och extrahera innehållet i den nedladdade filen:

sudo mkdir -p /var/www/html/joomla
sudo unzip Joomla_3-9-26-Stable-Full_Package.zip -d /var/www/html/joomla

Ställ in rättigheter

Ställ in korrekta rättigheter så att Apache kan läsa och skriva i Joomla-katalogen:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/joomla
sudo chmod -R 755 /var/www/html/joomla

Konfigurera Apache

Skapa en virtuell värd för Joomla

Skapa en konfigurationsfil för Joomla i Apache:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/joomla.conf

Lägg till följande konfiguration i filen:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin admin@din_doman.com
  DocumentRoot /var/www/html/joomla
  ServerName din_doman.com

  <Directory /var/www/html/joomla>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/joomla_error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/joomla_access.log combined

</VirtualHost>

Aktivera den nya virtuella värden och moduler som krävs:

sudo a2ensite joomla.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

Ställ in brandväggen

Om du använder UFW-brandväggen, se till att tillåta HTTP- och HTTPS-trafik:

sudo ufw allow in "Apache Full"

Slutföra Joomla-installationen via webbgränssnittet

Öppna din webbläsare och navigera till din Joomla-webbplats (t.ex. http://din_doman.com). Följ instruktionerna för att slutföra installationen:

 1. Konfiguration: Ange webbplatsens namn, administratörens e-postadress, användarnamn och lösenord.
 2. Databas: Ange databasens typ (MySQLi), värd (localhost), databasnamn (joomla_db), användarnamn (joomla_user) och lösenord (ditt_lösenord).
 3. Översikt: Kontrollera att alla inställningar är korrekta och klicka på ”Installera”.

Efter installationen, ta bort installationskatalogen:

sudo rm -rf /var/www/html/joomla/installation

Slutord

Grattis! Du har nu installerat Joomla på din Ubuntu- eller Debian-server. Din Joomla-webbplats är redo att användas och du kan börja anpassa den efter dina behov. Kom ihåg att hålla ditt system och dina Joomla-komponenter uppdaterade för att säkerställa säkerhet och prestanda.