• Installera LAMP på Ubuntu 24.04 LTS

  LAMP är en akronym för en uppsättning öppen källkodsprogram som ofta används tillsammans för att driftsätta dynamiska webbsidor och webbapplikationer. LAMP står för Linux (operativsystem), Apache (webbserver), MySQL / MariaDB (databassystem), och PHP (programmeringsspråk). Denna teknikstack är populär för sin stabilitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet.

  I tidigare inlägg har vi tagit upp ämnen som VPS och Proxmox. Här beskriver vi hur du kan sätta upp din egen LAMP-server, antingen direkt på hårdvaran eller som en virtuell maskin. Först behöver du ladda ner Ubuntu 24.04 LTS Server och installera den på den miljö du önskar. Sedan är det bara att följa instruktionerna nedan.

  Att installera en LAMP-stack på Ubuntu 24.04 LTS är en utmärkt metod för att sätta upp en robust servermiljö för webbutveckling. LAMP står för Linux, Apache, MariaDB (en MySQL-fork), och PHP. Denna guide visar steg för steg hur man sätter upp varje komponent på det senaste Ubuntu-systemet.

  Steg 1: Uppdatera Systemet

  Innan du börjar, är det viktigt att ditt system är uppdaterat. Öppna en terminal och kör följande kommandon:

  sudo apt update
  sudo apt upgrade

  Dessa kommandon säkerställer att alla befintliga paket är uppdaterade.

  Steg 2: Installera Apache

  Apache är en populär webbserver som används världen över. För att installera Apache, kör:

  sudo apt install apache2

  Efter installationen, bekräfta att Apache fungerar genom att besöka http://localhost/ i din webbläsare. Om installationen lyckades ska du se Apaches standardsida för Ubuntu.

  Steg 3: Installera MariaDB

  MariaDB är ett utmärkt och populärt alternativ till MySQL och fungerar nästan identiskt. För att installera MariaDB, använd följande kommando:

  sudo apt install mariadb-server

  När MariaDB är installerat, är det klokt att köra ett säkerhetsskript som kommer med installationen:

  sudo mysql_secure_installation

  Följ instruktionerna för att ställa in ett säkert root-lösenord och göra andra rekommenderade säkerhetsändringar.

  Steg 4: Installera PHP

  PHP är ett populärt skriptspråk för server-sidan, ofta använd i webbutveckling. Installera PHP och några viktiga moduler med:

  sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql

  För att kontrollera din PHP-installation, kör:

  php -v

  Steg 5: Konfigurera Apache att prioritera PHP-filer

  Modifiera Apaches konfigurationsfil för att säkerställa att PHP-filer prioriteras. Redigera filen dir.conf:

  sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

  Ändra ordningen så att index.php kommer först:

  <IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
  </IfModule>

  Spara och stäng filen. Starta om Apache för att aktivera ändringarna:

  sudo systemctl restart apache2

  Steg 6: Testa PHP

  För att testa att PHP fungerar korrekt på din server, skapa en enkel PHP-info-sida:

  echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/phpinfo.php

  Navigera till http://localhost/phpinfo.php i din webbläsare. Du bör se en sida som visar information om din PHP-konfiguration.

  Där har du det! Du har nu en fungerande LAMP-stack på ditt Ubuntu 24.04 LTS-system, redo för webbutveckling och mer.


Installera LAMP på Ubuntu 24.04 LTS

LAMP är en akronym för en uppsättning öppen källkodsprogram som ofta används tillsammans för att driftsätta dynamiska webbsidor och webbapplikationer. LAMP står för Linux (operativsystem), Apache (webbserver), MySQL / MariaDB (databassystem), och PHP (programmeringsspråk). Denna teknikstack är populär för sin stabilitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet.

I tidigare inlägg har vi tagit upp ämnen som VPS och Proxmox. Här beskriver vi hur du kan sätta upp din egen LAMP-server, antingen direkt på hårdvaran eller som en virtuell maskin. Först behöver du ladda ner Ubuntu 24.04 LTS Server och installera den på den miljö du önskar. Sedan är det bara att följa instruktionerna nedan.

Att installera en LAMP-stack på Ubuntu 24.04 LTS är en utmärkt metod för att sätta upp en robust servermiljö för webbutveckling. LAMP står för Linux, Apache, MariaDB (en MySQL-fork), och PHP. Denna guide visar steg för steg hur man sätter upp varje komponent på det senaste Ubuntu-systemet.

Steg 1: Uppdatera Systemet

Innan du börjar, är det viktigt att ditt system är uppdaterat. Öppna en terminal och kör följande kommandon:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Dessa kommandon säkerställer att alla befintliga paket är uppdaterade.

Steg 2: Installera Apache

Apache är en populär webbserver som används världen över. För att installera Apache, kör:

sudo apt install apache2

Efter installationen, bekräfta att Apache fungerar genom att besöka http://localhost/ i din webbläsare. Om installationen lyckades ska du se Apaches standardsida för Ubuntu.

Steg 3: Installera MariaDB

MariaDB är ett utmärkt och populärt alternativ till MySQL och fungerar nästan identiskt. För att installera MariaDB, använd följande kommando:

sudo apt install mariadb-server

När MariaDB är installerat, är det klokt att köra ett säkerhetsskript som kommer med installationen:

sudo mysql_secure_installation

Följ instruktionerna för att ställa in ett säkert root-lösenord och göra andra rekommenderade säkerhetsändringar.

Steg 4: Installera PHP

PHP är ett populärt skriptspråk för server-sidan, ofta använd i webbutveckling. Installera PHP och några viktiga moduler med:

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql

För att kontrollera din PHP-installation, kör:

php -v

Steg 5: Konfigurera Apache att prioritera PHP-filer

Modifiera Apaches konfigurationsfil för att säkerställa att PHP-filer prioriteras. Redigera filen dir.conf:

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Ändra ordningen så att index.php kommer först:

<IfModule mod_dir.c>
  DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>

Spara och stäng filen. Starta om Apache för att aktivera ändringarna:

sudo systemctl restart apache2

Steg 6: Testa PHP

För att testa att PHP fungerar korrekt på din server, skapa en enkel PHP-info-sida:

echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/phpinfo.php

Navigera till http://localhost/phpinfo.php i din webbläsare. Du bör se en sida som visar information om din PHP-konfiguration.

Där har du det! Du har nu en fungerande LAMP-stack på ditt Ubuntu 24.04 LTS-system, redo för webbutveckling och mer.