• Installera LOMP på Ubuntu 24.04 och RHEL: En detaljerad guide

  OpenLiteSpeed är en högpresterande, lättviktig och öppen källkodsversion av LiteSpeed Technologies webbserver. Den stödjer Apache .htaccess, integrerad sidcache, SSL/TLS, och moderna protokoll som HTTP/2 och QUIC, vilket gör den idealisk för både små och stora webbplatser.

  Denna artikel ger en omfattande guide om hur man installerar LOMP (Linux, OpenLiteSpeed, MySQL/MariaDB, PHP) på både Ubuntu 24.04 och RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Vi kommer också att diskutera för- och nackdelar med att använda OpenLiteSpeed jämfört med Apache.

  Innehållsförteckning

  1. Introduktion till LOMP
  2. Förberedelser
  3. Installera OpenLiteSpeed
  • Ubuntu 24.04
  • RHEL
  1. Konfigurera OpenLiteSpeed
  2. Installera MySQL/MariaDB
  • Ubuntu 24.04
  • RHEL
  1. Installera PHP
  • Ubuntu 24.04
  • RHEL
  1. Konfigurera PHP med OpenLiteSpeed
  2. Säkerställa installationen
  3. Jämförelse mellan OpenLiteSpeed och Apache
  4. Slutsats

  1. Introduktion till LOMP

  LOMP är en populär webbutvecklingsstack som består av Linux, OpenLiteSpeed, MySQL/MariaDB och PHP. Det är ett utmärkt alternativ till den mer kända LAMP-stacken som använder Apache istället för OpenLiteSpeed. OpenLiteSpeed är känt för sin höga prestanda och låga resursförbrukning, vilket gör det till ett attraktivt val för många utvecklare och systemadministratörer.

  2. Förberedelser

  Innan vi börjar med installationen, se till att din server är uppdaterad.

  Ubuntu 24.04

  Kör följande kommandon för att uppdatera ditt system:

  sudo apt update
  sudo apt upgrade

  RHEL

  För RHEL, använd följande kommando för att uppdatera systemet:

  sudo yum update

  3. Installera OpenLiteSpeed

  Ubuntu 24.04

  Steg 1: Lägg ladda hem OpenLiteSpeed

  Ladda hem OpenLiteSpeed

  wget https://openlitespeed.org/packages/openlitespeed-1.8.1-x86_64-linux.tgz 
  
   zcat openlitespeed-1.8.1-x86_64-linux.tgz | tar xvf -

  Steg 2: Installera OpenLiteSpeed

  cd openlitespeed

  ./install.sh

  Steg 3: Starta OpenLiteSpeed

  Efter installationen, starta OpenLiteSpeed-tjänsten.

  sudo systemctl start lsws
  sudo systemctl enable lsws

  Steg 4: Verifiera installationen

  Du kan verifiera att OpenLiteSpeed körs genom att besöka din serverns IP-adress på port 8088 (http://your_server_ip:8088).

  RHEL

  Steg 1: Lägg till OpenLiteSpeed repository

  För att lägga till OpenLiteSpeed repository, kör följande kommando:

  sudo rpm -Uvh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el7.noarch.rpm

  Steg 2: Installera OpenLiteSpeed

  Nu kan vi installera OpenLiteSpeed med yum.

  sudo yum install openlitespeed

  Steg 3: Starta OpenLiteSpeed

  Efter installationen, starta OpenLiteSpeed-tjänsten.

  sudo systemctl start lsws
  sudo systemctl enable lsws

  Steg 4: Verifiera installationen

  Du kan verifiera att OpenLiteSpeed körs genom att besöka din serverns IP-adress på port 8088 (http://your_server_ip:8088).

  4. Konfigurera OpenLiteSpeed

  Steg 1: Åtkomst till OpenLiteSpeed Admin Panel

  OpenLiteSpeed har en webbaserad administratörspanel som körs på port 7080. För att logga in, måste vi först ställa in ett administratörslösenord.

  sudo /usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

  Steg 2: Logga in på Admin Panel

  En fördel med OpenLiteSpeed är en kontrollpanel via webläsare

  Öppna din webbläsare och gå till http://your_server_ip:7080. Logga in med användarnamnet ”admin” och det lösenord du just skapade.

  5. Installera MySQL/MariaDB

  Ubuntu 24.04

  Steg 1: Installera MySQL/MariaDB

  Vi kommer att använda MariaDB, en populär gaffel av MySQL.

  sudo apt install mariadb-server mariadb-client

  Steg 2: Säkerställa MariaDB

  Kör säkerhetsskriptet för MariaDB för att ställa in root-lösenordet och säkerställa databasen.

  sudo mysql_secure_installation

  Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in root-lösenordet och ta bort onödiga användarkonton och databaser.

  RHEL

  Steg 1: Installera MySQL/MariaDB

  Installera MariaDB-servern med följande kommando:

  sudo yum install mariadb-server mariadb

  Steg 2: Starta och aktivera MariaDB

  Starta MariaDB-tjänsten och aktivera den vid uppstart.

  sudo systemctl start mariadb
  sudo systemctl enable mariadb

  Steg 3: Säkerställa MariaDB

  Kör säkerhetsskriptet för MariaDB.

  sudo mysql_secure_installation

  Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in root-lösenordet och ta bort onödiga användarkonton och databaser.

  6. Installera PHP

  Ubuntu 24.04

  Steg 1: Lägg till PHP repository

  Lägg till repository som innehåller de senaste versionerna av PHP.

  sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
  sudo apt update

  Steg 2: Installera PHP

  Installera PHP och några vanliga tillägg.

  sudo apt install lsphp82 lsphp82-mysql lsphp82-common lsphp82-opcache lsphp82-mcrypt lsphp82-curl lsphp82-gd

  RHEL

  Steg 1: Lägg till EPEL och Remi repository

  För att få tillgång till de senaste PHP-paketen, lägg till EPEL och Remi repository.

  sudo yum install epel-release
  sudo yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

  Steg 2: Aktivera Remi repository

  Aktivera Remi repository för PHP 8.2.

  sudo yum-config-manager --enable remi-php82

  Steg 3: Installera PHP

  Installera PHP och några vanliga tillägg.

  sudo yum install lsphp82 lsphp82-mysqlnd lsphp82-common lsphp82-opcache lsphp82-curl lsphp82-gd

  7. Konfigurera PHP med OpenLiteSpeed

  Steg 1: Konfigurera PHP

  Vi måste berätta för OpenLiteSpeed att använda vår PHP-installation. Detta görs genom adminpanelen.

  1. Logga in på OpenLiteSpeed Admin Panel.
  2. Gå till ”Server Configuration” -> ”External App” och skapa en ny ”LiteSpeed SAPI App”.
  3. Konfigurera den med följande inställningar:
  • Name: lsphp
  • Address: uds://tmp/lshttpd/lsphp.sock
  • Notes: LiteSpeed PHP
  • Max Connections: 35
  • Environment: PHP_LSAPI_CHILDREN=35
  • Initial Request Timeout (secs): 60
  • Retry Timeout (secs): 0
  • Command: /usr/local/lsws/lsphp82/bin/lsphp
  1. Gå till ”Script Handler” och skapa en ny skripthanterare för PHP.
  • Suffixes: php
  • Handler Type: LiteSpeed SAPI
  • Handler Name: lsphp

  Steg 2: Testa PHP

  Skapa en PHP-fil för att verifiera installationen.

  echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /usr/local/lsws/Example/html/phpinfo.php

  Öppna din webbläsare och gå till http://your_server_ip:8088/phpinfo.php för att se PHP-konfigurationssidan.

  8. Säkerställa installationen

  Steg 1: Säkerhet och brandvägg

  Se till att endast nödvändiga portar är öppna i din brandvägg.

  Ubuntu 24.04

  sudo ufw allow 22/tcp
  sudo ufw allow 80/tcp
  sudo ufw allow 443/tcp
  sudo ufw enable

  RHEL

  sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
  sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
  sudo firewall-cmd --reload

  Steg 2: SSL/TLS Certifikat

  Installera ett SSL/TLS-certifikat för att säkra din

  webbplats. Ett gratis alternativ är Let’s Encrypt.

  1. Installera certbot.

  Ubuntu 24.04

  sudo apt install certbot

  RHEL

  sudo yum install certbot
  1. Hämta och installera certifikatet.
    sudo certbot certonly --standalone -d your_domain
  1. Konfigurera OpenLiteSpeed att använda SSL-certifikatet via adminpanelen.

  9. Jämförelse mellan OpenLiteSpeed och Apache

  Fördelar med OpenLiteSpeed

  1. Prestanda: OpenLiteSpeed är känt för sin höga prestanda och låga resursförbrukning, särskilt under höga trafikbelastningar.
  2. Inbyggd caching: OpenLiteSpeed har inbyggd sidcaching som kan avsevärt förbättra laddningstider.
  3. Säkerhet: OpenLiteSpeed erbjuder en mängd säkerhetsfunktioner inklusive DDoS-skydd, IP-geoblockering och mer.
  4. Modern arkitektur: OpenLiteSpeed är designat för att hantera HTTP/2 och QUIC utan extra moduler.

  Nackdelar med OpenLiteSpeed

  1. Kompatibilitet: OpenLiteSpeed har färre moduler och tredjepartsintegrationer jämfört med Apache.
  2. Administrativt gränssnitt: Adminpanelen kan vara mindre intuitiv och användarvänlig för nya användare.
  3. Support och dokumentation: OpenLiteSpeed har mindre omfattande support och dokumentation jämfört med Apache.

  Fördelar med Apache

  1. Moduler och tillägg: Apache har ett stort antal moduler och tillägg som kan utöka dess funktionalitet.
  2. Flexibilitet: Apache kan konfigureras att fungera i en mängd olika miljöer och scenarier.
  3. Dokumentation och community: Apache har en omfattande dokumentation och ett stort användarcommunity.

  Nackdelar med Apache

  1. Prestanda: Apache kan ha sämre prestanda jämfört med OpenLiteSpeed under höga trafikbelastningar.
  2. Resursförbrukning: Apache kan kräva mer resurser jämfört med OpenLiteSpeed.

  10. Slutsats

  Att installera och konfigurera LOMP-stacken på både Ubuntu 24.04 och RHEL kan verka komplicerat, men med rätt instruktioner kan det göras relativt enkelt. OpenLiteSpeed erbjuder flera fördelar jämfört med Apache, särskilt när det gäller prestanda och resurseffektivitet. Beroende på dina specifika behov kan valet mellan OpenLiteSpeed och Apache variera, men med denna guide bör du ha en solid grund för att komma igång med din LOMP-installation.

  Genom att följa denna guide har du nu en fullt fungerande LOMP-stack på din Ubuntu 24.04- eller RHEL-server. Du är redo att börja utveckla och distribuera dina webbapplikationer med en kraftfull och effektiv servermiljö.


Installera LOMP på Ubuntu 24.04 och RHEL: En detaljerad guide

OpenLiteSpeed är en högpresterande, lättviktig och öppen källkodsversion av LiteSpeed Technologies webbserver. Den stödjer Apache .htaccess, integrerad sidcache, SSL/TLS, och moderna protokoll som HTTP/2 och QUIC, vilket gör den idealisk för både små och stora webbplatser.

Denna artikel ger en omfattande guide om hur man installerar LOMP (Linux, OpenLiteSpeed, MySQL/MariaDB, PHP) på både Ubuntu 24.04 och RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Vi kommer också att diskutera för- och nackdelar med att använda OpenLiteSpeed jämfört med Apache.

Innehållsförteckning

 1. Introduktion till LOMP
 2. Förberedelser
 3. Installera OpenLiteSpeed
 • Ubuntu 24.04
 • RHEL
 1. Konfigurera OpenLiteSpeed
 2. Installera MySQL/MariaDB
 • Ubuntu 24.04
 • RHEL
 1. Installera PHP
 • Ubuntu 24.04
 • RHEL
 1. Konfigurera PHP med OpenLiteSpeed
 2. Säkerställa installationen
 3. Jämförelse mellan OpenLiteSpeed och Apache
 4. Slutsats

1. Introduktion till LOMP

LOMP är en populär webbutvecklingsstack som består av Linux, OpenLiteSpeed, MySQL/MariaDB och PHP. Det är ett utmärkt alternativ till den mer kända LAMP-stacken som använder Apache istället för OpenLiteSpeed. OpenLiteSpeed är känt för sin höga prestanda och låga resursförbrukning, vilket gör det till ett attraktivt val för många utvecklare och systemadministratörer.

2. Förberedelser

Innan vi börjar med installationen, se till att din server är uppdaterad.

Ubuntu 24.04

Kör följande kommandon för att uppdatera ditt system:

sudo apt update
sudo apt upgrade

RHEL

För RHEL, använd följande kommando för att uppdatera systemet:

sudo yum update

3. Installera OpenLiteSpeed

Ubuntu 24.04

Steg 1: Lägg ladda hem OpenLiteSpeed

Ladda hem OpenLiteSpeed

wget https://openlitespeed.org/packages/openlitespeed-1.8.1-x86_64-linux.tgz 

 zcat openlitespeed-1.8.1-x86_64-linux.tgz | tar xvf -

Steg 2: Installera OpenLiteSpeed

cd openlitespeed

./install.sh

Steg 3: Starta OpenLiteSpeed

Efter installationen, starta OpenLiteSpeed-tjänsten.

sudo systemctl start lsws
sudo systemctl enable lsws

Steg 4: Verifiera installationen

Du kan verifiera att OpenLiteSpeed körs genom att besöka din serverns IP-adress på port 8088 (http://your_server_ip:8088).

RHEL

Steg 1: Lägg till OpenLiteSpeed repository

För att lägga till OpenLiteSpeed repository, kör följande kommando:

sudo rpm -Uvh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el7.noarch.rpm

Steg 2: Installera OpenLiteSpeed

Nu kan vi installera OpenLiteSpeed med yum.

sudo yum install openlitespeed

Steg 3: Starta OpenLiteSpeed

Efter installationen, starta OpenLiteSpeed-tjänsten.

sudo systemctl start lsws
sudo systemctl enable lsws

Steg 4: Verifiera installationen

Du kan verifiera att OpenLiteSpeed körs genom att besöka din serverns IP-adress på port 8088 (http://your_server_ip:8088).

4. Konfigurera OpenLiteSpeed

Steg 1: Åtkomst till OpenLiteSpeed Admin Panel

OpenLiteSpeed har en webbaserad administratörspanel som körs på port 7080. För att logga in, måste vi först ställa in ett administratörslösenord.

sudo /usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

Steg 2: Logga in på Admin Panel

En fördel med OpenLiteSpeed är en kontrollpanel via webläsare

Öppna din webbläsare och gå till http://your_server_ip:7080. Logga in med användarnamnet ”admin” och det lösenord du just skapade.

5. Installera MySQL/MariaDB

Ubuntu 24.04

Steg 1: Installera MySQL/MariaDB

Vi kommer att använda MariaDB, en populär gaffel av MySQL.

sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Steg 2: Säkerställa MariaDB

Kör säkerhetsskriptet för MariaDB för att ställa in root-lösenordet och säkerställa databasen.

sudo mysql_secure_installation

Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in root-lösenordet och ta bort onödiga användarkonton och databaser.

RHEL

Steg 1: Installera MySQL/MariaDB

Installera MariaDB-servern med följande kommando:

sudo yum install mariadb-server mariadb

Steg 2: Starta och aktivera MariaDB

Starta MariaDB-tjänsten och aktivera den vid uppstart.

sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Steg 3: Säkerställa MariaDB

Kör säkerhetsskriptet för MariaDB.

sudo mysql_secure_installation

Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in root-lösenordet och ta bort onödiga användarkonton och databaser.

6. Installera PHP

Ubuntu 24.04

Steg 1: Lägg till PHP repository

Lägg till repository som innehåller de senaste versionerna av PHP.

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update

Steg 2: Installera PHP

Installera PHP och några vanliga tillägg.

sudo apt install lsphp82 lsphp82-mysql lsphp82-common lsphp82-opcache lsphp82-mcrypt lsphp82-curl lsphp82-gd

RHEL

Steg 1: Lägg till EPEL och Remi repository

För att få tillgång till de senaste PHP-paketen, lägg till EPEL och Remi repository.

sudo yum install epel-release
sudo yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Steg 2: Aktivera Remi repository

Aktivera Remi repository för PHP 8.2.

sudo yum-config-manager --enable remi-php82

Steg 3: Installera PHP

Installera PHP och några vanliga tillägg.

sudo yum install lsphp82 lsphp82-mysqlnd lsphp82-common lsphp82-opcache lsphp82-curl lsphp82-gd

7. Konfigurera PHP med OpenLiteSpeed

Steg 1: Konfigurera PHP

Vi måste berätta för OpenLiteSpeed att använda vår PHP-installation. Detta görs genom adminpanelen.

 1. Logga in på OpenLiteSpeed Admin Panel.
 2. Gå till ”Server Configuration” -> ”External App” och skapa en ny ”LiteSpeed SAPI App”.
 3. Konfigurera den med följande inställningar:
 • Name: lsphp
 • Address: uds://tmp/lshttpd/lsphp.sock
 • Notes: LiteSpeed PHP
 • Max Connections: 35
 • Environment: PHP_LSAPI_CHILDREN=35
 • Initial Request Timeout (secs): 60
 • Retry Timeout (secs): 0
 • Command: /usr/local/lsws/lsphp82/bin/lsphp
 1. Gå till ”Script Handler” och skapa en ny skripthanterare för PHP.
 • Suffixes: php
 • Handler Type: LiteSpeed SAPI
 • Handler Name: lsphp

Steg 2: Testa PHP

Skapa en PHP-fil för att verifiera installationen.

echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /usr/local/lsws/Example/html/phpinfo.php

Öppna din webbläsare och gå till http://your_server_ip:8088/phpinfo.php för att se PHP-konfigurationssidan.

8. Säkerställa installationen

Steg 1: Säkerhet och brandvägg

Se till att endast nödvändiga portar är öppna i din brandvägg.

Ubuntu 24.04

sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable

RHEL

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

Steg 2: SSL/TLS Certifikat

Installera ett SSL/TLS-certifikat för att säkra din

webbplats. Ett gratis alternativ är Let’s Encrypt.

 1. Installera certbot.

Ubuntu 24.04

sudo apt install certbot

RHEL

sudo yum install certbot
 1. Hämta och installera certifikatet.
  sudo certbot certonly --standalone -d your_domain
 1. Konfigurera OpenLiteSpeed att använda SSL-certifikatet via adminpanelen.

9. Jämförelse mellan OpenLiteSpeed och Apache

Fördelar med OpenLiteSpeed

 1. Prestanda: OpenLiteSpeed är känt för sin höga prestanda och låga resursförbrukning, särskilt under höga trafikbelastningar.
 2. Inbyggd caching: OpenLiteSpeed har inbyggd sidcaching som kan avsevärt förbättra laddningstider.
 3. Säkerhet: OpenLiteSpeed erbjuder en mängd säkerhetsfunktioner inklusive DDoS-skydd, IP-geoblockering och mer.
 4. Modern arkitektur: OpenLiteSpeed är designat för att hantera HTTP/2 och QUIC utan extra moduler.

Nackdelar med OpenLiteSpeed

 1. Kompatibilitet: OpenLiteSpeed har färre moduler och tredjepartsintegrationer jämfört med Apache.
 2. Administrativt gränssnitt: Adminpanelen kan vara mindre intuitiv och användarvänlig för nya användare.
 3. Support och dokumentation: OpenLiteSpeed har mindre omfattande support och dokumentation jämfört med Apache.

Fördelar med Apache

 1. Moduler och tillägg: Apache har ett stort antal moduler och tillägg som kan utöka dess funktionalitet.
 2. Flexibilitet: Apache kan konfigureras att fungera i en mängd olika miljöer och scenarier.
 3. Dokumentation och community: Apache har en omfattande dokumentation och ett stort användarcommunity.

Nackdelar med Apache

 1. Prestanda: Apache kan ha sämre prestanda jämfört med OpenLiteSpeed under höga trafikbelastningar.
 2. Resursförbrukning: Apache kan kräva mer resurser jämfört med OpenLiteSpeed.

10. Slutsats

Att installera och konfigurera LOMP-stacken på både Ubuntu 24.04 och RHEL kan verka komplicerat, men med rätt instruktioner kan det göras relativt enkelt. OpenLiteSpeed erbjuder flera fördelar jämfört med Apache, särskilt när det gäller prestanda och resurseffektivitet. Beroende på dina specifika behov kan valet mellan OpenLiteSpeed och Apache variera, men med denna guide bör du ha en solid grund för att komma igång med din LOMP-installation.

Genom att följa denna guide har du nu en fullt fungerande LOMP-stack på din Ubuntu 24.04- eller RHEL-server. Du är redo att börja utveckla och distribuera dina webbapplikationer med en kraftfull och effektiv servermiljö.