• Kommando w

  I Barnprogrammet 5 pingviner är fler än 4 demoner så har vi kommit fram till bokstaven w.

  En omfattande guide till kommandot w i Linux

  Kommandot w är ett kraftfullt verktyg i Linux som används för att visa information om de användare som är inloggade på systemet och vad de gör. Det är ett ovärderligt verktyg för systemadministratörer som behöver övervaka aktivitet och diagnostisera problem på systemet. Här är en detaljerad genomgång av vad kommandot w kan göra och hur du använder det.

  Grundläggande användning

  När du skriver w i terminalen utan några ytterligare alternativ, kommer kommandot att visa en standardrapport som innehåller följande information:

  $ w
   10:22:35 up 1 day, 2:34, 4 users, load average: 0.15, 0.10, 0.09
  USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
  john   pts/0  192.168.1.10   08:13  2:22m 0.10s 0.05s bash
  alice  pts/1  192.168.1.11   09:15  1:05m 0.20s 0.15s sshd: alice
  bob   pts/2  :0        08:45  5:30  0.50s 0.30s vim
  carol  pts/3  192.168.1.12   10:00  0.00s 0.25s 0.20s python script.py

  Förklaring av kolumnerna

  • USER: Namnet på den inloggade användaren.
  • TTY: Terminaltyper, identifierar vilken terminal sessionen är kopplad till.
  • FROM: Ursprung för inloggningen, t.ex. IP-adressen om användaren är inloggad via nätverk.
  • LOGIN@: Tid då användaren loggade in.
  • IDLE: Hur länge användaren har varit inaktiv.
  • JCPU: Sammanlagd CPU-tid som använts av alla processer som är kopplade till den aktuella terminalen.
  • PCPU: CPU-tid som använts av den aktuella processen som visas i kolumnen WHAT.
  • WHAT: Kommandot eller processen som användaren kör för närvarande.

  Användbara alternativ

  Kommandot w har flera alternativ som kan användas för att anpassa utmatningen. Här är några av de mest användbara:

  • -h: Visar hjälptext för kommandot.
   $ w -h
  • -s: Kortare format. Visar inte detaljer om frånvarotid och CPU-tid.
   $ w -s
   10:22:35 up 1 day, 2:34, 4 users, load average: 0.15, 0.10, 0.09
   USER   TTY   FROM       LOGIN@ WHAT
   john   pts/0  192.168.1.10   08:13  bash
   alice  pts/1  192.168.1.11   09:15  sshd: alice
   bob   pts/2  :0        08:45  vim
   carol  pts/3  192.168.1.12   10:00  python script.py
  • -u: Visar information om hur länge systemet har varit igång.
   $ w -u
  • -f: Visar fullständig rapport inklusive ”FROM”-fältet.
   $ w -f
  • -V: Visar versionen av kommandot w.
   $ w -V

  Praktiska tillämpningar

  1. Övervakning av användaraktivitet:
   Systemadministratörer kan använda w för att snabbt få en översikt över vilka användare som är inloggade och vad de gör, vilket kan vara användbart för att upptäcka oauktoriserad användning eller för att spåra aktivitet på systemet.
  2. Diagnostisering av prestandaproblem:
   Genom att titta på CPU-tiden som används av olika processer kan administratörer identifiera processer som konsumerar mycket resurser och ta åtgärder för att optimera systemets prestanda.
  3. Säkerhetskontroller:
   Genom att övervaka användares inloggningar och sessioner kan administratörer säkerställa att endast auktoriserade användare har åtkomst till systemet och att inga misstänkta aktiviteter pågår.

  Sammanfattning

  Kommandot w är ett mångsidigt och användbart verktyg för att övervaka systemets användning i realtid. Det ger viktig information om inloggade användare, deras aktiviteter och systemets allmänna prestanda. Genom att förstå och använda w kan systemadministratörer bättre hantera och optimera sina Linux-system.

  Manual sidan i vår wiki

  https://wiki.linux.se/index.php/W


Kommando w

I Barnprogrammet 5 pingviner är fler än 4 demoner så har vi kommit fram till bokstaven w.

En omfattande guide till kommandot w i Linux

Kommandot w är ett kraftfullt verktyg i Linux som används för att visa information om de användare som är inloggade på systemet och vad de gör. Det är ett ovärderligt verktyg för systemadministratörer som behöver övervaka aktivitet och diagnostisera problem på systemet. Här är en detaljerad genomgång av vad kommandot w kan göra och hur du använder det.

Grundläggande användning

När du skriver w i terminalen utan några ytterligare alternativ, kommer kommandot att visa en standardrapport som innehåller följande information:

$ w
 10:22:35 up 1 day, 2:34, 4 users, load average: 0.15, 0.10, 0.09
USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
john   pts/0  192.168.1.10   08:13  2:22m 0.10s 0.05s bash
alice  pts/1  192.168.1.11   09:15  1:05m 0.20s 0.15s sshd: alice
bob   pts/2  :0        08:45  5:30  0.50s 0.30s vim
carol  pts/3  192.168.1.12   10:00  0.00s 0.25s 0.20s python script.py

Förklaring av kolumnerna

 • USER: Namnet på den inloggade användaren.
 • TTY: Terminaltyper, identifierar vilken terminal sessionen är kopplad till.
 • FROM: Ursprung för inloggningen, t.ex. IP-adressen om användaren är inloggad via nätverk.
 • LOGIN@: Tid då användaren loggade in.
 • IDLE: Hur länge användaren har varit inaktiv.
 • JCPU: Sammanlagd CPU-tid som använts av alla processer som är kopplade till den aktuella terminalen.
 • PCPU: CPU-tid som använts av den aktuella processen som visas i kolumnen WHAT.
 • WHAT: Kommandot eller processen som användaren kör för närvarande.

Användbara alternativ

Kommandot w har flera alternativ som kan användas för att anpassa utmatningen. Här är några av de mest användbara:

 • -h: Visar hjälptext för kommandot.
 $ w -h
 • -s: Kortare format. Visar inte detaljer om frånvarotid och CPU-tid.
 $ w -s
 10:22:35 up 1 day, 2:34, 4 users, load average: 0.15, 0.10, 0.09
 USER   TTY   FROM       LOGIN@ WHAT
 john   pts/0  192.168.1.10   08:13  bash
 alice  pts/1  192.168.1.11   09:15  sshd: alice
 bob   pts/2  :0        08:45  vim
 carol  pts/3  192.168.1.12   10:00  python script.py
 • -u: Visar information om hur länge systemet har varit igång.
 $ w -u
 • -f: Visar fullständig rapport inklusive ”FROM”-fältet.
 $ w -f
 • -V: Visar versionen av kommandot w.
 $ w -V

Praktiska tillämpningar

 1. Övervakning av användaraktivitet:
  Systemadministratörer kan använda w för att snabbt få en översikt över vilka användare som är inloggade och vad de gör, vilket kan vara användbart för att upptäcka oauktoriserad användning eller för att spåra aktivitet på systemet.
 2. Diagnostisering av prestandaproblem:
  Genom att titta på CPU-tiden som används av olika processer kan administratörer identifiera processer som konsumerar mycket resurser och ta åtgärder för att optimera systemets prestanda.
 3. Säkerhetskontroller:
  Genom att övervaka användares inloggningar och sessioner kan administratörer säkerställa att endast auktoriserade användare har åtkomst till systemet och att inga misstänkta aktiviteter pågår.

Sammanfattning

Kommandot w är ett mångsidigt och användbart verktyg för att övervaka systemets användning i realtid. Det ger viktig information om inloggade användare, deras aktiviteter och systemets allmänna prestanda. Genom att förstå och använda w kan systemadministratörer bättre hantera och optimera sina Linux-system.

Manual sidan i vår wiki

https://wiki.linux.se/index.php/W