• Komplett guide för installation av Drupal med Let’s Encrypt SSL på Ubuntu och Fedora

  Drupal är ett flexibelt och kraftfullt innehållshanteringssystem (CMS) som används för att skapa och hantera webbplatser. Det är öppen källkod, vilket innebär att det är gratis att använda och modifiera. Drupal är känt för sin starka anpassningsförmåga och stöd för moduler, vilket möjliggör utökad funktionalitet och skräddarsydda lösningar för olika behov. Plattformen är särskilt populär bland större organisationer och myndigheter som behöver robusta, säkra och skalbara webbplatser. Drupal har ett stort community som bidrar med kod, underhåller och utvecklar systemet kontinuerligt.

  I den här artikeln går vi igenom en omfattande guide för att installera och konfigurera Drupal, ett populärt CMS (Content Management System), med Let’s Encrypt SSL-certifikat på både Ubuntu och Fedora. Processen omfattar installation av Apache, MariaDB och PHP, skapande av databasanvändare, nedladdning och installation av Drupal, samt konfiguration av HTTPS med SSL för att säkra din webbplats.

  Förberedelser

  Innan du börjar, se till att ditt system är uppdaterat:

  • För Ubuntu:
   sudo apt update && sudo apt upgrade -y
  • För Fedora:
   sudo dnf update -y

  Installation av Apache

  Webbservern Apache är kritisk för att hantera förfrågningar till din webbplats. Så här installerar du den:

  • På Ubuntu:
   sudo apt install apache2 -y
   sudo systemctl start apache2
   sudo systemctl enable apache2
  • På Fedora:
   sudo dnf install httpd -y
   sudo systemctl start httpd
   sudo systemctl enable httpd

  Installation av MariaDB

  MariaDB serverar som databashanterare för Drupal. Installationen skiljer sig lite mellan de två operativsystemen:

  • På Ubuntu:
   sudo apt install mariadb-server -y
   sudo systemctl start mariadb
   sudo systemctl enable mariadb
  • På Fedora:
   sudo dnf install mariadb-server -y
   sudo systemctl start mariadb
   sudo systemctl enable mariadb

  Installation av PHP

  Drupal kräver PHP för att köras. Installationen inkluderar flera PHP-moduler som är nödvändiga för att Drupal ska fungera korrekt:

  • På Ubuntu:
   sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
  • På Fedora:
   sudo dnf install php php-mysqlnd php-opcache php-gd php-xml php-mbstring -y

  Konfigurera MariaDB och användare

  Säkra din MariaDB installation

  Det är viktigt att säkra din databas:

  sudo mysql_secure_installation

  Följ instruktionerna för att ställa in ett starkt root-lösenord och göra andra säkerhetsinställningar.

  Skapa en databas och användare för Drupal

  Använd följande kommandon för att skapa en ny databas och en användare som Drupal kan använda:

  sudo mysql -u root -p
  CREATE DATABASE drupalDB;
  GRANT ALL ON drupalDB.* TO 'drupalUser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strong_password';
  FLUSH PRIVILEGES;
  EXIT;

  Installera och konfigurera Drupal

  Ladda ner och extrahera Drupal

  Använd följande kommandon för att ladda ner och installera Drupal i Apache’s rotkatalog:

  cd /var/www/html
  sudo wget https://www.drupal.org/download-latest/tar.gz -O drupal.tar.gz
  sudo tar -xzvf drupal.tar.gz
  sudo mv drupal-* drupal

  Konfigurera Apache för Drupal

  Skapa en Apache virtuell värd för din Drupal-installation och tillåt URL-omskrivningar för att stödja snygga URL:er. Här är ett exempel på hur din konfigurationsfil kan se ut:

  <VirtualHost *:80>
    ServerName din-domän.com
    DocumentRoot /var/www/html/drupal
  
    <Directory /var/www/html/drupal>
      AllowOverride All
      Order allow,deny
      allow from all
    </Directory>
  
    ErrorLog /var/log/apache2/drupal_error.log
    CustomLog /var/log/apache2/drupal_access.log combined
  </VirtualHost>

  Aktivera sedan webbplatsen och nödvändiga moduler.

  Ställ in HTTPS med Let’s Encrypt SSL

  Använd Certbot för att automatiskt hämta och konfigurera ett SSL-certifikat från Let’s Encrypt:

  • På Ubuntu och Fedora:
   sudo cert
  
  bot --apache -d din-domän.com

  Följ instruktionerna för att slutföra konfigurationen.

  Slutföra installationen

  Öppna din webbläsare och navigera till din domän för att slutföra installationen av Drupal genom dess webbgränssnitt. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in din webbplats, inklusive databasdetaljer och webbplatskonfiguration.

  Genom att följa dessa steg har du framgångsrikt konfigurerat en säker och robust Drupal-plattform på både Ubuntu och Fedora med stöd för SSL, vilket säkerställer att din webbplats är både säker och högpresterande.


Komplett guide för installation av Drupal med Let’s Encrypt SSL på Ubuntu och Fedora

Drupal är ett flexibelt och kraftfullt innehållshanteringssystem (CMS) som används för att skapa och hantera webbplatser. Det är öppen källkod, vilket innebär att det är gratis att använda och modifiera. Drupal är känt för sin starka anpassningsförmåga och stöd för moduler, vilket möjliggör utökad funktionalitet och skräddarsydda lösningar för olika behov. Plattformen är särskilt populär bland större organisationer och myndigheter som behöver robusta, säkra och skalbara webbplatser. Drupal har ett stort community som bidrar med kod, underhåller och utvecklar systemet kontinuerligt.

I den här artikeln går vi igenom en omfattande guide för att installera och konfigurera Drupal, ett populärt CMS (Content Management System), med Let’s Encrypt SSL-certifikat på både Ubuntu och Fedora. Processen omfattar installation av Apache, MariaDB och PHP, skapande av databasanvändare, nedladdning och installation av Drupal, samt konfiguration av HTTPS med SSL för att säkra din webbplats.

Förberedelser

Innan du börjar, se till att ditt system är uppdaterat:

 • För Ubuntu:
 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
 • För Fedora:
 sudo dnf update -y

Installation av Apache

Webbservern Apache är kritisk för att hantera förfrågningar till din webbplats. Så här installerar du den:

 • På Ubuntu:
 sudo apt install apache2 -y
 sudo systemctl start apache2
 sudo systemctl enable apache2
 • På Fedora:
 sudo dnf install httpd -y
 sudo systemctl start httpd
 sudo systemctl enable httpd

Installation av MariaDB

MariaDB serverar som databashanterare för Drupal. Installationen skiljer sig lite mellan de två operativsystemen:

 • På Ubuntu:
 sudo apt install mariadb-server -y
 sudo systemctl start mariadb
 sudo systemctl enable mariadb
 • På Fedora:
 sudo dnf install mariadb-server -y
 sudo systemctl start mariadb
 sudo systemctl enable mariadb

Installation av PHP

Drupal kräver PHP för att köras. Installationen inkluderar flera PHP-moduler som är nödvändiga för att Drupal ska fungera korrekt:

 • På Ubuntu:
 sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
 • På Fedora:
 sudo dnf install php php-mysqlnd php-opcache php-gd php-xml php-mbstring -y

Konfigurera MariaDB och användare

Säkra din MariaDB installation

Det är viktigt att säkra din databas:

sudo mysql_secure_installation

Följ instruktionerna för att ställa in ett starkt root-lösenord och göra andra säkerhetsinställningar.

Skapa en databas och användare för Drupal

Använd följande kommandon för att skapa en ny databas och en användare som Drupal kan använda:

sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE drupalDB;
GRANT ALL ON drupalDB.* TO 'drupalUser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strong_password';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Installera och konfigurera Drupal

Ladda ner och extrahera Drupal

Använd följande kommandon för att ladda ner och installera Drupal i Apache’s rotkatalog:

cd /var/www/html
sudo wget https://www.drupal.org/download-latest/tar.gz -O drupal.tar.gz
sudo tar -xzvf drupal.tar.gz
sudo mv drupal-* drupal

Konfigurera Apache för Drupal

Skapa en Apache virtuell värd för din Drupal-installation och tillåt URL-omskrivningar för att stödja snygga URL:er. Här är ett exempel på hur din konfigurationsfil kan se ut:

<VirtualHost *:80>
  ServerName din-domän.com
  DocumentRoot /var/www/html/drupal

  <Directory /var/www/html/drupal>
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>

  ErrorLog /var/log/apache2/drupal_error.log
  CustomLog /var/log/apache2/drupal_access.log combined
</VirtualHost>

Aktivera sedan webbplatsen och nödvändiga moduler.

Ställ in HTTPS med Let’s Encrypt SSL

Använd Certbot för att automatiskt hämta och konfigurera ett SSL-certifikat från Let’s Encrypt:

 • På Ubuntu och Fedora:
 sudo cert

bot --apache -d din-domän.com

Följ instruktionerna för att slutföra konfigurationen.

Slutföra installationen

Öppna din webbläsare och navigera till din domän för att slutföra installationen av Drupal genom dess webbgränssnitt. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in din webbplats, inklusive databasdetaljer och webbplatskonfiguration.

Genom att följa dessa steg har du framgångsrikt konfigurerat en säker och robust Drupal-plattform på både Ubuntu och Fedora med stöd för SSL, vilket säkerställer att din webbplats är både säker och högpresterande.