• Linux Kernel 6.8 är här.

    Linux Kernel 6.8 är här med förbättrad hårdvaru stöd.

    Linus Torvalds meddelar lanseringen av Linux 6.8, som har sett en återgång till en mer normal storlek för uppdateringen jämfört med tidigare versioner. Uppdateringarna innehåller främst diverse korrigeringar och förbättringar i hela systemet, med den nya Xe drm-drivrutinen som en av de mer framträdande nyheterna. Detta är även den sista huvudversionen av Linux-kärnan med mindre än tio miljoner git-objekt, vilket nämns mer som en intressant detalj än något av betydelse. Förberedelser för nästa versionsfönster, 6.9, påbörjas med flera redan inkomna ändringsförslag.

    Några av nyheterna

    Bland höjdpunkterna finns stöd för LAM (Linear Address Masking) virtualisering och gästförst-minnesstöd för KVM, en grundläggande online filsystemskontroll och reparationsmekanism för Bcachefs-filsystemet, stöd för Broadcom BCM2712-processorn i Raspberry Pi 5, en ny Intel Xe DRM-drivrutin, samt initialt Rust-stöd för LoongArch-arkitekturen. Linux 6.8 förbättrar även hårdvarustödet och lägger till flera nya drivrutiner. Det är en kortlivad gren som kommer att efterföljas av Linux-kärnan 6.9​

    https://lkml.iu.edu/hypermail/linux/kernel/2403.1/01820.html


Linux Kernel 6.8 är här.

Linux Kernel 6.8 är här med förbättrad hårdvaru stöd.

Linus Torvalds meddelar lanseringen av Linux 6.8, som har sett en återgång till en mer normal storlek för uppdateringen jämfört med tidigare versioner. Uppdateringarna innehåller främst diverse korrigeringar och förbättringar i hela systemet, med den nya Xe drm-drivrutinen som en av de mer framträdande nyheterna. Detta är även den sista huvudversionen av Linux-kärnan med mindre än tio miljoner git-objekt, vilket nämns mer som en intressant detalj än något av betydelse. Förberedelser för nästa versionsfönster, 6.9, påbörjas med flera redan inkomna ändringsförslag.

Några av nyheterna

Bland höjdpunkterna finns stöd för LAM (Linear Address Masking) virtualisering och gästförst-minnesstöd för KVM, en grundläggande online filsystemskontroll och reparationsmekanism för Bcachefs-filsystemet, stöd för Broadcom BCM2712-processorn i Raspberry Pi 5, en ny Intel Xe DRM-drivrutin, samt initialt Rust-stöd för LoongArch-arkitekturen. Linux 6.8 förbättrar även hårdvarustödet och lägger till flera nya drivrutiner. Det är en kortlivad gren som kommer att efterföljas av Linux-kärnan 6.9​

https://lkml.iu.edu/hypermail/linux/kernel/2403.1/01820.html