Linux till USB

Det finns ett antal program för att omvandla en ISO file till en bootbar USB Sticka här följer några :

http://unetbootin.sourceforge.net/

http://www.linuxliveusb.com/

Rufus är det bästa programmet för Windows att göra om ISO filer tillbootbara USB stickor.

Rufus