• Liquorix Kernel

  Film som visa hur man installera Liquorix kärnan på ett ubuntu 22.04 LTS system.

  Liquorix är en entusiast Linux-kärna designad för kompromisslös lyhördhet i interaktiva system, vilket möjliggör beräkning med låg latens i A/V-produktion och minskade avvikelser i bildtid i spel.

  -PDS Process Scheduler: Rättvis processschemaläggare för spel, multimedia och realtidsladdningar.

  -Schemaläggning med hög upplösning: 1000 Hz tickhastighet för exakt schemaläggning av uppgifter med lågt jitter.
  -Uttagbar trädbaserad hierarkisk RCU: RCU-implementering för realtidssystem.
  Hard Kernel Preemption: Den mest aggressiva kärnan preemption innan realtidskorrigeringar krävs. Garanterar ett lyhört system under scenarier med hög intensitet med blandad arbetsbelastning.
  -Budget Fair Queue: Rätt diskschemaläggare optimerad för skrivbordsanvändning, hög genomströmning/låg latens.
  -TCP BBR2 Congestion Control: Snabb överbelastningskontroll, maximerar genomströmningen, garanterar högre hastigheter än Cubic.
  -Komprimerad Swap: Swap-lagring komprimeras med LZ4 med zswap
  Multigenerational LRU: Alternativ LRU-algoritm som fungerar bättre under högt minnestryck och drifttider.
  -Binära byggnader för populära Debian-distros: Binära byggnader produceras för Debian Stable, Testing och Unstable. Ubuntu-versioner är tillgängliga på Liquorix PPA samma dag inom några timmar efter att Debian-utgåvorna har släppts.
  -Distribution Kernel Drop-in Replacement: Korrekt distributionsstilskonfiguration som stöder det bredaste urvalet av hårdvara. Paravirtualiseringsalternativ aktiverade för att minska overhead under virtualisering.

  För den som vill testa Liquorix Kernel bör kanske göra detta på en exprimintell installtion och inte på en skarp dator. På liquorix hemsida finns installations script för Debian, ubuntu och Arc.

  https://liquorix.net/


Liquorix Kernel

Film som visa hur man installera Liquorix kärnan på ett ubuntu 22.04 LTS system.

Liquorix är en entusiast Linux-kärna designad för kompromisslös lyhördhet i interaktiva system, vilket möjliggör beräkning med låg latens i A/V-produktion och minskade avvikelser i bildtid i spel.

-PDS Process Scheduler: Rättvis processschemaläggare för spel, multimedia och realtidsladdningar.

-Schemaläggning med hög upplösning: 1000 Hz tickhastighet för exakt schemaläggning av uppgifter med lågt jitter.
-Uttagbar trädbaserad hierarkisk RCU: RCU-implementering för realtidssystem.
Hard Kernel Preemption: Den mest aggressiva kärnan preemption innan realtidskorrigeringar krävs. Garanterar ett lyhört system under scenarier med hög intensitet med blandad arbetsbelastning.
-Budget Fair Queue: Rätt diskschemaläggare optimerad för skrivbordsanvändning, hög genomströmning/låg latens.
-TCP BBR2 Congestion Control: Snabb överbelastningskontroll, maximerar genomströmningen, garanterar högre hastigheter än Cubic.
-Komprimerad Swap: Swap-lagring komprimeras med LZ4 med zswap
Multigenerational LRU: Alternativ LRU-algoritm som fungerar bättre under högt minnestryck och drifttider.
-Binära byggnader för populära Debian-distros: Binära byggnader produceras för Debian Stable, Testing och Unstable. Ubuntu-versioner är tillgängliga på Liquorix PPA samma dag inom några timmar efter att Debian-utgåvorna har släppts.
-Distribution Kernel Drop-in Replacement: Korrekt distributionsstilskonfiguration som stöder det bredaste urvalet av hårdvara. Paravirtualiseringsalternativ aktiverade för att minska overhead under virtualisering.

För den som vill testa Liquorix Kernel bör kanske göra detta på en exprimintell installtion och inte på en skarp dator. På liquorix hemsida finns installations script för Debian, ubuntu och Arc.

https://liquorix.net/