• Microsoft släpper GUI för att konfigurera WSL ( Windows Subsytem for Linux )

    WSL (Windows Subsystem for Linux) är en kompatibilitetslager för att köra Linux-binär exekverbara filer nativt på Windows 10 och senare. Det möjliggör utvecklare att använda Linux-kommandon och verktyg direkt på Windows utan att behöva dual-boot eller använda en virtuell maskin.

    Microsoft utvecklar en grafisk konfigurator för Windows Subsystem for Linux (WSL) för att förenkla konfiguration och hantering av WSL-parametrar. Den nya konfiguratorn kommer att visa alla möjliga inställningar i kategorier och visa om de är användbara i det aktuella systemet, medan möjligheten att redigera .wslconfig-filen manuellt kommer att finnas kvar.

    Nya standardinställningar inkluderar autoMemoryReclaim=dropCache för att returnera frigjort minne till Windows och dnsTunneling=true för DNS-tunnling i Windows 11. Experimentella funktioner som wsl –manage –set-sparse för att återlämna frigjort diskutrymme och ”networkingMode=mirrored” för nätverkspeglingsläget för att stödja IPv6 har också lagts till.

    Microsoft Defender kommer att kunna övervaka WSL-miljöer med en ny plugin, och integration med Intune gör det möjligt att hantera inställningar. I framtiden planeras att Dev Home-konfiguratorn ska kunna användas för att hantera och starta WSL-miljöer.

    Samtliga uppdateringar är tillgängliga via normala OS-uppdateringar.


Microsoft släpper GUI för att konfigurera WSL ( Windows Subsytem for Linux )

WSL (Windows Subsystem for Linux) är en kompatibilitetslager för att köra Linux-binär exekverbara filer nativt på Windows 10 och senare. Det möjliggör utvecklare att använda Linux-kommandon och verktyg direkt på Windows utan att behöva dual-boot eller använda en virtuell maskin.

Microsoft utvecklar en grafisk konfigurator för Windows Subsystem for Linux (WSL) för att förenkla konfiguration och hantering av WSL-parametrar. Den nya konfiguratorn kommer att visa alla möjliga inställningar i kategorier och visa om de är användbara i det aktuella systemet, medan möjligheten att redigera .wslconfig-filen manuellt kommer att finnas kvar.

Nya standardinställningar inkluderar autoMemoryReclaim=dropCache för att returnera frigjort minne till Windows och dnsTunneling=true för DNS-tunnling i Windows 11. Experimentella funktioner som wsl –manage –set-sparse för att återlämna frigjort diskutrymme och ”networkingMode=mirrored” för nätverkspeglingsläget för att stödja IPv6 har också lagts till.

Microsoft Defender kommer att kunna övervaka WSL-miljöer med en ny plugin, och integration med Intune gör det möjligt att hantera inställningar. I framtiden planeras att Dev Home-konfiguratorn ska kunna användas för att hantera och starta WSL-miljöer.

Samtliga uppdateringar är tillgängliga via normala OS-uppdateringar.