• Mozilla / Firefox får ny VD

    Mitchell Baker, som har varit en nyckelfigur på Mozilla i över ett kvarts sekel och tjänat som dess VD vid två tillfällen, har beslutat att överge VD-rollen. Hon kommer dock inte att lämna företaget helt och hållet; istället fortsätter hon som ordförande för både Mozilla Foundation, den icke vinstdrivande grenen, och Mozilla Corporation, den vinstdrivande delen. Trots Baker’s betydande bidrag och ledarskap, inklusive att ha hjälpt till att skapa Mozilla från Netscapes aska, har Mozilla stött på ekonomiska och marknadsutmaningar, delvis på grund av sitt beroende av Google för majoriteten av sina inkomster.

    Baker har under sin tid sett och bidragit till stora förändringar inom Mozilla, inklusive signifikanta löneökningar för sin position, med en lön som sist rapporterades vara nära 7 miljoner dollar. Men trots detta har Mozillas ekonomiska situation och position på webbläsarmarknaden försvagats.

    Hon efterträds av Laura Chambers som ny VD, en ledare vars tidigare erfarenheter inkluderar toppositioner i olika företag utanför den öppna källkodsvärlden, såsom Willow och eBay. Detta väcker frågor om hennes lämplighet för att leda en öppen källkodsorganisation som Mozilla, särskilt under en period av nedgång i intäkter och användarbas. Kritiker och observatörer är osäkra på om Chambers kommer att kunna vända Mozillas utmaningar, med tanke på hennes bakgrund och den rådande situationen inom organisationen.


Mozilla / Firefox får ny VD

Mitchell Baker, som har varit en nyckelfigur på Mozilla i över ett kvarts sekel och tjänat som dess VD vid två tillfällen, har beslutat att överge VD-rollen. Hon kommer dock inte att lämna företaget helt och hållet; istället fortsätter hon som ordförande för både Mozilla Foundation, den icke vinstdrivande grenen, och Mozilla Corporation, den vinstdrivande delen. Trots Baker’s betydande bidrag och ledarskap, inklusive att ha hjälpt till att skapa Mozilla från Netscapes aska, har Mozilla stött på ekonomiska och marknadsutmaningar, delvis på grund av sitt beroende av Google för majoriteten av sina inkomster.

Baker har under sin tid sett och bidragit till stora förändringar inom Mozilla, inklusive signifikanta löneökningar för sin position, med en lön som sist rapporterades vara nära 7 miljoner dollar. Men trots detta har Mozillas ekonomiska situation och position på webbläsarmarknaden försvagats.

Hon efterträds av Laura Chambers som ny VD, en ledare vars tidigare erfarenheter inkluderar toppositioner i olika företag utanför den öppna källkodsvärlden, såsom Willow och eBay. Detta väcker frågor om hennes lämplighet för att leda en öppen källkodsorganisation som Mozilla, särskilt under en period av nedgång i intäkter och användarbas. Kritiker och observatörer är osäkra på om Chambers kommer att kunna vända Mozillas utmaningar, med tanke på hennes bakgrund och den rådande situationen inom organisationen.