Musikprogram till Linux

Har updaterat wikin med mjukvara man kan använda för skapa musik med under linux.

https://wiki.linux.se/index.php/Mjukvara_f%C3%B6r_att_skapa_musik_med

Innehållet är baserad på denna artikel :

https://www.tecmint.com/free-music-creation-or-audio-editing-softwares-for-linux/