• NetworkManager 1.48: Förbättrad Wi-Fi och Nya Funktioner för Linuxanvändare

  NetworkManager är ett program som förenklar hanteringen av nätverksanslutningar på Linux-system. Det stöder både trådbundna och trådlösa anslutningar och möjliggör automatisk konfiguration, hantering av VPN, mobil bredband och mer. Genom att använda ett GUI eller kommandoradsgränssnitt underlättar NetworkManager användningen av nätverkstjänster och minskar behovet av manuella inställningar.

  Den senaste versionen av NetworkManager, ett kraftfullt verktyg med öppen källkod för att hantera nätverksanslutningar på Linux-baserade system, har nu släppts med en rad nya funktioner och förbättringar. NetworkManager 1.48 är en större uppdatering som kommer drygt tre månader efter den tidigare versionen 1.46.

  En av de mest framstående nyheterna i NetworkManager 1.48 är förbättringen av Wi-Fi-anslutningar, specifikt genom förbättrad upptäckt av 6 GHz-bandets kapacitet. Detta innebär att Wi-Fi-enheter nu kan dra bättre nytta av det nya frekvensbandet, vilket kan resultera i snabbare och mer stabila trådlösa anslutningar.

  En annan betydande nyhet är stödet för att ändra OpenSSL-chiffer för 802.1X-autentisering via anslutningsegenskapen 802-1x.openssl-ciphers. Detta ger användare och administratörer mer flexibilitet och säkerhet i hur nätverksautentisering hanteras.

  För modembredband har det tillkommit stöd för både IPv6 SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) och statisk IPv6 DNS-servertilldelning. Detta är särskilt användbart när ModemManager inte tillhandahåller en specifik IPv6-enhetsadress, vilket förbättrar nätverkskonfigurationen och användarupplevelsen.

  En annan viktig förbättring i denna version är den korrekta återställningen av minneslagrade anslutningsprofiler under återställningen av en kontrollpunkt. Detta säkerställer att nätverkskonfigurationer hålls intakta och minskar risken för anslutningsproblem vid återställning.

  NetworkManager 1.48 introducerar även en ny funktion som ställer in egenskapen ”StateReason” för ”Device” D-Bus-objektet när en enhet inte hanteras. Detta görs synligt i NetworkManagers kommandoradsgränssnitt med kommandot nmcli -f all device show $DEV, vilket ger användarna bättre insikt i enhetens tillstånd.

  Andra anmärkningsvärda förändringar inkluderar en fix för ett prestandaproblem som kunde leda till 100 % CPU-användning vid stora mängder ruttuppdateringar från externa program. Dessutom ersätts egenskapen mac-address-blacklist med mac-address-denylist för både trådlösa och trådbundna anslutningar, vilket förbättrar säkerheten och hanteringen av nätverksenheter.

  En viktig förändring i denna version är att stödet för att bygga med GNU Autotools har avvecklats. Utvecklarna rekommenderar nu att använda Meson för att bygga NetworkManager. För de som fortfarande vill använda GNU Autotools finns möjlighet att specificera argumentet –disable-autotools-deprecation vid konfigureringen.

  NetworkManager 1.48 kan nu laddas ner som en källkodsarkiv för manuell kompilering. För de som föredrar en enklare installation rekommenderas det att vänta tills denna version finns i de stabila mjukvaruförråden för din favorit-GNU/Linux-distribution.

  Med dessa förbättringar och nya funktioner fortsätter NetworkManager att vara ett viktigt verktyg för Linux-användare som söker pålitlig och flexibel nätverkshantering.


NetworkManager 1.48: Förbättrad Wi-Fi och Nya Funktioner för Linuxanvändare

NetworkManager är ett program som förenklar hanteringen av nätverksanslutningar på Linux-system. Det stöder både trådbundna och trådlösa anslutningar och möjliggör automatisk konfiguration, hantering av VPN, mobil bredband och mer. Genom att använda ett GUI eller kommandoradsgränssnitt underlättar NetworkManager användningen av nätverkstjänster och minskar behovet av manuella inställningar.

Den senaste versionen av NetworkManager, ett kraftfullt verktyg med öppen källkod för att hantera nätverksanslutningar på Linux-baserade system, har nu släppts med en rad nya funktioner och förbättringar. NetworkManager 1.48 är en större uppdatering som kommer drygt tre månader efter den tidigare versionen 1.46.

En av de mest framstående nyheterna i NetworkManager 1.48 är förbättringen av Wi-Fi-anslutningar, specifikt genom förbättrad upptäckt av 6 GHz-bandets kapacitet. Detta innebär att Wi-Fi-enheter nu kan dra bättre nytta av det nya frekvensbandet, vilket kan resultera i snabbare och mer stabila trådlösa anslutningar.

En annan betydande nyhet är stödet för att ändra OpenSSL-chiffer för 802.1X-autentisering via anslutningsegenskapen 802-1x.openssl-ciphers. Detta ger användare och administratörer mer flexibilitet och säkerhet i hur nätverksautentisering hanteras.

För modembredband har det tillkommit stöd för både IPv6 SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) och statisk IPv6 DNS-servertilldelning. Detta är särskilt användbart när ModemManager inte tillhandahåller en specifik IPv6-enhetsadress, vilket förbättrar nätverkskonfigurationen och användarupplevelsen.

En annan viktig förbättring i denna version är den korrekta återställningen av minneslagrade anslutningsprofiler under återställningen av en kontrollpunkt. Detta säkerställer att nätverkskonfigurationer hålls intakta och minskar risken för anslutningsproblem vid återställning.

NetworkManager 1.48 introducerar även en ny funktion som ställer in egenskapen ”StateReason” för ”Device” D-Bus-objektet när en enhet inte hanteras. Detta görs synligt i NetworkManagers kommandoradsgränssnitt med kommandot nmcli -f all device show $DEV, vilket ger användarna bättre insikt i enhetens tillstånd.

Andra anmärkningsvärda förändringar inkluderar en fix för ett prestandaproblem som kunde leda till 100 % CPU-användning vid stora mängder ruttuppdateringar från externa program. Dessutom ersätts egenskapen mac-address-blacklist med mac-address-denylist för både trådlösa och trådbundna anslutningar, vilket förbättrar säkerheten och hanteringen av nätverksenheter.

En viktig förändring i denna version är att stödet för att bygga med GNU Autotools har avvecklats. Utvecklarna rekommenderar nu att använda Meson för att bygga NetworkManager. För de som fortfarande vill använda GNU Autotools finns möjlighet att specificera argumentet –disable-autotools-deprecation vid konfigureringen.

NetworkManager 1.48 kan nu laddas ner som en källkodsarkiv för manuell kompilering. För de som föredrar en enklare installation rekommenderas det att vänta tills denna version finns i de stabila mjukvaruförråden för din favorit-GNU/Linux-distribution.

Med dessa förbättringar och nya funktioner fortsätter NetworkManager att vara ett viktigt verktyg för Linux-användare som söker pålitlig och flexibel nätverkshantering.