Notepad++

Vill du har en bra textredigare för Linux så finns notepad++ , om du kör Ubuntu / Debian skriva

apt install notepadqq

Mer information finns på notepadqq hemsida.

Här är en artikel i ämnet textredigare i Linux